Obchody 66. rocznicy operacji „Ostra Brama” na Wileńszczyźnie

Na Wileńszczyźnie trwają uroczystości 66. rocznicy operacji „Ostra Brama”, której celem było wyzwolenie Wilna spod niemieckiej okupacji przed nadejściem Armii Czerwonej i wystąpienie wobec Rosjan w roli „gospodarza terenu”.

Przedstawiciele polskich organizacji społecznych, kombatanci i polscy dyplomaci złożyli kwiaty na cmentarzu na Rossie przy miejscu spoczynku Serca Józefa Piłsudskiego i przy kwaterze wojskowej. W kościołach w Wilnie i na Wileńszczyźnie odbyły się msze w intencji ofiar operacji Ostra Brama.

We wtorek przy pomniku w podwileńskich Krawczunach — miejscu bitwy Armii Krajowej z hitlerowskim najeźdźcą odbędzie się tradycyjny wiec pamięci, na który mieszkańców Wileńszczyzny zaprasza Wileński Rejonowy Oddział Związku Polaków na Litwie.

Uroczystość poprzedzi Msza św. w intencji żołnierzy Armii Krajowej bohatersko walczących o wolność Ziemi Wileńskiej, która się rozpocznie o godz. 15.00. Imprezę swoją obecnością uświetni pułk ułanów z Klubu Jazdy Konnej z Chełmna.

Inf. wł.