Wręczono pierwsze dyplomy w Filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie

Studenci otrzymują dyplomy licencjatów z rąk władz uczelni i wydziału Fot. Marian Paluszkiewicz

We wtorek w Domu Kultury Polskiej pierwsza promocja absolwentów Wydziału Ekonomiczno – Informatycznego Filii Białostockiego Uniwersytetu w Wilnie z rąk władz uczelni oraz wydziału uroczyście otrzymała dyplomy licencjatów — czyli bakałarzy.

— Jestem bardzo zadowolona, że trzy lata temu wstąpiłam tu na studia. W ciągu studiów spotkałam się z życzliwym stosunkiem ze strony wykładowców, którzy dla nas, studentów, stworzyli na uczelni rodzinną i ciepłą atmosferę — powiedziała nam Krystyna Raczyńska, absolwentka wydziału, przed odebraniem dyplomu z rąk rektora Uniwersytetu w Białymstoku profesora Jerzego Nikitorowicza.

Renata Sabina Mazur, absolwentka, która ukończyła wydział z najwyższymi ocenami razem ze swoją córeczką cieszy się z wyjazdu na staż do Europarlamentu Fot. Marian Paluszkiewicz

Krystyna już jesienią w tym roku zamierza podjąć studia magisterskie na wydziale ekonomii na Uniwersytecie w Białymstoku, ale już w Polsce. Wielu z dzisiejszych absolwentów zamierza kontynuować studia i uzyskać stopień magisterski nie tylko na uczelniach polskich, ale również i w litewskich.

— Magisterkę zamierzam zrobić na litewskiej uczelni, ale teraz muszę jeszcze zapracować i zaoszczędzić pieniądze na studia — mówiła o swoich planach na przyszłość Elina Wilczewska, absolwentka kierunku ekonomicznego.

Wspólne zdjęcie absolwentów z dr hab. Jarosławem Wołkonowskim, dziekanem wydziału oraz rektorem uczelni prof. dr hab. Jerzym Nikitorowiczem Fot. Marian Paluszkiewicz

— Ściany naszej uczelni opuszcza już pierwsza promocja absolwentów, ale zwiększająca się liczba studentów wymaga większych pomieszczeń. Obecnie naszym marzeniem jest, aby powstały nowe kierunki na uczelni, ale, aby to marzenie się spełniło, do tego potrzebny jest o wiele większy lokal niż ten, w którym mieścimy się obecnie — powiedział dziekan wydziału Jarosław Wołkonowski podczas uroczystości wręczania dyplomów.

Z kolei Waldemar Tomaszewski, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, zwracając się do studentów, zaanonsował, że nagrodą dla najlepszych z I promocji, którzy uzyskali najwyższą średnią będzie staż w Parlamencie Unii Europejskiej. Prezes AWPL zaproponował także, aby wileńska filia obrała za swego patrona króla Polski, wielkiego księcia litewskiego, księcia siedmiogrodzkiego Stefana Batorego — jest to postać, która odzwierciedla jak najbardziej europejski duch i sposób myślenia.


Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie:

Dziekanem Wydziału Ekonomiczno – Informatycznego Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie jest dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB, prodziekanem dr Alina Grynia. Na Wydział Ekonomiczno – Informatyczny Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie wstąpiło około 500 studentów, którzy pomyślnie pobierają naukę w gmachu przy ul. Kalvarijų 143.

We wtorek dyplomy z rąk rektora uczelni prof. dr hab. Jerzego Nikitorowicza oraz dziekana wydziału Jarosława Wołkonowskiego otrzymało 34 ekonomistów z 124 przyjętych trzy lata temu na kierunek ekonomii, oraz 5 informatyków z 54, przyjętych na I rok. Pozostałych 34 ekonomistów oraz 7 informatyków dyplomy otrzymają jesienią.