Przedstawiciele Samorządu – na konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Warszawskim

W dniach 17-18 listopada br. odbyła się międzynarodowa konferencja z okazji jubileuszu X-lecia założenia Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej pt. ,,Europa Środkowo-Wschodnia: zbliżenia”.

W konferencji udział wzięła Sekretarz Rady Renata Cytacka z referatem o problemach polskiego szkolnictwa na Litwie. Wystąpienie przyjęto z wielkim zainteresowaniem, przede wszystkim ze względu na aktualność tematu oraz na zakres problematyki.

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej zajmuje się badaniami nad procesami zachodzącymi w regionie w zakresie historii, literatury, sztuki, zagadnień religijnych, etnicznych i politycznych poszczególnych krajów oraz obszarów tworzących kulturowe pogranicza.

W trakcie otwarcia konferencji Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą UW prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer pogratulował jubileuszu 10-lecia istnienia Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej oraz podziękował za współpracę z poszczególnymi ośrodkami naukowymi państw regionu, jak również z Samorządem Rejonu Wileńskiego.

Samorząd Rejonu Wileńskiego umowę z Katedrą Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego podpisał w roku 2009. Dotychczasowa współpraca polegała na realizacji praktyk dla studentów UW w rejonie wileńskim oraz udziale samorządowców w organizowanych przez katedrę konferencjach.

W czasie spotkania z kierownikiem Katedry prof. dr hab. Janem Koźbiałem omówiony został wstępny plan współpracy na rok 2012, który będzie przedstawiony do aprobaty przez Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Omówiono też wstępny zarys tematyki praktyk studenckich, w trakcie których studenci będą zbierali informacje oraz dane archiwalne potrzebne do prac naukowych. Między innymi jedna z prac naukowych ma powstać na temat Powstania Styczniowego 1863 roku: jak przebiegało ono na Wileńszczyźnie. Fakt ten niezmiernie cieszy, gdyż właśnie rok 2012 ogłoszono rokiem Powstania Styczniowego. Współpraca nabiera dynamicznego tempa z korzyścią dla obu stron.