Wizyta delegacji z Solecznik we Francji

W spotkaniu wzięły udział delegacje z Niemiec, Włoch, Polski i Litwy Fot. archiwum ASRS

W dniach 11-13 listopada delegacja z rejonu solecznickiego wzięła udział w spotkaniu miast partnerów w miasteczku Arnage na północy Francji. Na zaproszenie mera miasta Andre’a Langevina do Arnage przybyły delegacje z Niemiec, Włoch, Polski i Litwy.

Wszystkie delegacje wzięły udział w uroczystościach obchodów dni przyjaźni francusko-niemieckiej, a także w ceremonii wręczenia dla miasteczka i jego społeczności Nagrody Europy II stopnia — Flagi Europejskiej za dokonania w dziedzinie współpracy oraz krzewienie idei i wzorców europejskich. W imieniu Zdzisława Palewicza na ręce mera Arnage został złożony list gratulacyjny oraz deklaracja nawiązania współpracy.

Jednym z ważniejszych punktów wizyty w Arnage było omówienie spotkania młodzieży, które w lipcu następnego roku odbędzie się w Arnage.

— Takie spotkania pozwalają nam poczuć się częścią zjednoczonej Europy. Bardzo się cieszę, że zostaliśmy zaproszeni do udziału nie tylko w uroczystościach, ale też w programie wymiany młodzieżowej. Mam nadzieję, że młodzież, która się uda tego lata do Francji, jak najlepiej wykorzysta to spotkanie do nawiązania przyjaźni i porozumienia z rówieśnikami z zaprzyjaźnionych gmin. Chcemy i musimy rozwijać przyjaźń między narodami zjednoczonej Europy — powiedziała doradca mera rejonu solecznickiego Beata Pietkiewicz, członkini delegacji.