Więcej

  „Eurorzeźnik — staże w Polsce”

  Czytaj również...

  15 osób z rejonu solecznickiego w ciągu czterotygodniowego stażu będzie uczyło się zawodu rzeźnika i masarza Fot. archiwum ASRS

  W ramach projektu sektorowego „Uczenie się przez całe życie” programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci 15 osób z rejonu solecznickiego odbywa czterotygodniowy staż w Polsce.

  W realizowanym przez samorząd rejonu solecznickiego i Fundację Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich projekcie „Eurorzeźnik — staże w Polsce” uczestniczą przede wszystkim osoby bezrobotne w wieku od 20 do 50 lat.

  Program Leonardo da Vinci propaguje działania zmierzające do poprawy jakości, atrakcyjności i skuteczności kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowania systemu edukacyjnego do wymogów rynku pracy. Zmierza do poprawy konkurencyjności europejskiego rynku pracy przez pomoc obywatelom Unii Europejskiej w zdobywaniu nowych umiejętności, wiedzy i kwalifikacji. Celem realizowanego przez samorząd rejonu solecznickiego i polskiego partnera projektu jest wyuczenie bądź podniesienie kwalifikacji uczestniczących w projekcie osób zawodu rzeźnika i masarza. Projekt będzie realizowany w okresie od 29 stycznia do 26 lutego. Pierwszy tydzień pobytu przewiduje wizyty studyjne w zakładach produkcji surowca do przetwórstwa mięsa, a także zajęcia teoretyczne z zakresu wymagań sanitarno-higienicznych w systemie HACCP, podziału i klasyfikacji tusz mięsnych według standardów UE, metod utrwalania mięsa i jego przetworów, nowoczesnych tendencji w produkcji wędlin, konserw i wyrobów garmażeryjnych, itp. W ciągu następnych trzech tygodni stażu odbędą się zajęcia praktyczne na zakładzie mięsnym Drobex w Solcu Kujawskim koło Bydgoszczy. Staż kończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu wydanego przez firmę kształcącą oraz Europassu — Mobilność — dokumentu wydawanego dla osób, które odbyły europejską ścieżkę kształcenia, niezależnie od ich wieku czy wykształcenia.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Irena Kołosowska

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  W parafii wojdackiej uroczystość założenia Dziennego Centrum Dziecięcego

  6 listopada w gminie Pogiry rejonu wileńskiego odbywała się ceremonia otwarcia nowej siedziby Dziecięcego Centrum Pobytu Dziennego Parafii Wojdackiej, w której uczestniczyła Jej Ekscelencja Prezydent Republiki Litewskiej Dalia Grybauskaite, przedstawiciele władz i administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz przedstawiciele zainicjowanej...

  Spełnijmy marzenia dzieci!

  Bezwarunkowa chęć pomocy i dzielenia się dobrocią – to sens codziennych działań projektu „Marzenia dzieci”. Projekt spełnienia marzeń dzieci, który wystartował po raz siódmy w październiku, zaprasza do pięknego celu – spełnić jak najwięcej bożonarodzeniowych marzeń dzieci, dorastających w trudnych...

  „Perła” doskonali swój kunszt i przekazuje go innym

  Wileńszczyzna pielęgnuje swe tradycje oraz prezentuje je w kraju i poza jego granicami

  Kierownictwo Samorządu spotkało się z przedstawicielami Powiatu Kraśnickiego

  W dn. 17 sierpnia br. w Samorządzie Rejonu Wileńskiego gościła delegacja z Powiatu Kraśnickiego.