„Solczanie” na Kaziuka wystąpili w Polsce

Na Kaziuka w Polsce zespół pieśni i tańca „Solczanie” dał dwa koncerty Fot. archiwum ASRS

Na zaproszenie Lubuskiego Oddziału „Wspólnota Polska” w Gorzowie Wielkopolskim w dn. 3-4 marca br. zespół pieśni i tańca „Solczanie” koncertował w Polsce.

Występy zespołu odbyły się w ramach obchodów Dni Kaziuka. Dla dawnych mieszkańców Kresów Wschodnich oraz ich potomków mieszkających w tym regionie Wielkopolski to okazja do spotkań, wspólnych przyśpiewek oraz degustacji tradycyjnych potraw. Oprócz pieśni i tańców wileńskich „Solczanie” przywieźli tradycyjne palmy, czarny chleb, kibiny — to z czego słynie i z czym kojarzy się Wileńszczyzna.

W toku pobytu w Polsce zespół wystąpił na scenie Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Domu Kultury w Świebodzinie. Obydwa koncerty minęły w podniosłej i ciepłej atmosferze, zespół był gorąco oklaskiwany, a po występach odbywały się spotkania z publicznością. Na koncertach zespołu byli obecni prezes i prezes honorowy Lubuskiego Oddziału Stowarzyszenia Jerzy Ostrouch i Zdzisław Czubakowski, wicewojewoda Jan Świrepo oraz inni dostojni goście.