Monitoring na Rossie — już od marca 2013 r.

Rossa wpisana na listę zabytków kultury nie miała dotąd zapewnionej ochrony        Fot. Marian Paluszkiewicz
Rossa wpisana na listę zabytków kultury nie miała dotąd zapewnionej ochrony Fot. Marian Paluszkiewicz

Jak już informowaliśmy, na cmentarzu Rossa w Wilnie doszło do kolejnego aktu wandalizmu. Przy płycie Matki i Serca Marszałka Józefa Piłsudskiego nieznany sprawca umieścił kartonowe pudło z napisem „Uwaga, bomba” i „Polacy won”. Na ścianie ogrodzenia został zawieszony napis „V. Tomaševski, nustok kenkti Lietuvai, arba tavo vieta — čia”.

Jak poinformował redakcję Paulius Radvilavičius, przedstawiciel stołecznego II komisariatu policji od public relations, w tej sprawie zostało wszczęte śledztwo.
„24 listopada o 9.05 zarejestrowano zgłoszenie: na komisariat zadzwonił obywatel, który rowerem jechał koło cmentarza. Zgłosił on, iż zauważył plakat z nazwiskiem Tomaszewskiego i pudełko. Na miejsce wyjechała policja, która znalazła przy Mauzoleum plakat z napisem i pudło z napisami »Uwaga, bomba« i »Polacy won«. Pudło było puste. W tej sprawie zostało rozpoczęte śledztwo przedwstępne według artykułu 284 Kodeksu Karnego Litwy »O naruszeniu porządku publicznego«. Zanim trwa dochodzenie, nie udziela się żadnych szczegółów dotyczących tej sprawy”.

Jest to już kolejny akt wandalizmu. Poprzedni miał miejsce jeszcze w czerwcu br., kiedy to Mauzoleum Marszałka i Jego Matki zostało zbezczeszczone namalowanymi czerwoną farbą „Słupami Giedymina”. Akt wandalizmu na Rossie potępili wówczas premier litewskiego rządu Andrius Kubilius, przewodnicząca Sejmu Irena Degutienė oraz minister spraw zagranicznych Audronius Ažubalis. Mimo że Rossa jest wpisana na listę zabytków kultury, na cmentarzu nie jest dotychczas prowadzony monitoring ani zapewniana ochrona zabytkowych pomników.

Edita Tamošiūnaitė, zastępca dyrektora administracji samorządu miasta Wilna, poinformowała redakcję, że w sprawie m. in. monitoringu na cmentarzu odbyło się poranne poniedziałkowe posiedzenie Samorządu miasta Wilna:
„Z wcześniejszych rozmów z ambasadą RP w Wilnie ustaliliśmy, że sfinansuje ona zakup kamer, w gestii zaś miasta będzie podłączenie ich do ogólnego systemu monitorowania. Planujemy, że po przeprowadzeniu przetargu systemowy nadzór Rossy nastąpi już w marcu przyszłego roku”.