Koszary umożliwią tańsze studia

Trzymiesięczne szkolenia wojskowe szansą dla studentów    Fot. Marian Paluszkiewicz
Trzymiesięczne szkolenia wojskowe szansą dla studentów Fot. Marian Paluszkiewicz

Ministerstwo Ochrony Kraju (MOK) poinformowało, że możliwość otrzymania w przyszłości 50 proc. rekompensaty za studia wyższe przyciąga uczniów i absolwentów szkół średnich do udziału w szkoleniach wojskowych organizowanych przez Wojsko Litewskie.

Wg MOK, ubiegłym latem z 68 uczestników bazowych szkoleń wojskowych w szkoleniowym pułku w Rukli było 15 uczniów. Wszyscy uczniowie pochodzili z różnych szkół, najwięcej — czterech — ze szkół wileńskich. Wg opinii specjalistów ministerstwa, właśnie przyszły dwunastoklasista był najlepszym żołnierzem kursu, który po służbie wrócił do szkoły.

Latem 2013 r. oczekuje się przyjąć na szkolenia 60 ochotników. Prognozuje się, że trzecią część grupy mogą stanowić uczniowie lub absolwenci szkół. Jak twierdzi MOK, decydują się oni na szkolenia wojskowe nie ze względu na dążenie do zawodowej służby wojskowej, lecz na rekompensatę w opłacie za studia.

Ustawowo osoby, które przeszły 12-tygodniowe bazowe szkolenia wojskowe lub inaczej odbyły obowiązkową początkową służbę wojskową, mają otrzymać do 50 proc. rekompensaty za studia bakalarskie.

Jak się wyjaśniło, realna rekompensata za studia po szkoleniach wojskowych będzie możliwa dopiero od stycznia 2013 r. Jak poinformował „Kurier” Gintaras Valentukevičius z Ministerstwa Ochrony Kraju, w styczniu-lutym litewskie uczelnie wyższe zbierają informację o osobach, które odbyły szkolenia wojskowe po 1 września 2011 r. Osoby te na mocy rozporządzenia rządu RL od 18 kwietnia 2012 r mogą ubiegać się o zwrot kosztów studiów.

— W szkoleniach wojskowych mogą wziąć udział obywatel lub obywatelka Litwy w wieku 18-38 lat, nie mogą to być osoby karane, muszą posiadać zaświadczenie od lekarza, że nie ma przeciwwskazań do służby wojskowej. Po ukończeniu szkoleń z zaświadczeniem wydanym przez dowództwo szkoleń, można zwracać się do kierownictwa litewskiej uczelni wyższej (kolegium lub uniwersytetu) o zwrot kosztów studiów — powiedział Gintaras Valentukevičius.

Jak poinformowano nas w dyrekcji studiów Uniwersytetu Wileńskiego, to rozporządzenie rządu wejdzie w życie dopiero od 2013 r.:
— Jeżeli przyjdą do nas studenci po spełnieniu służby wojskowej albo po szkoleniach wojskowych i będą mieli dobre wyniki, to oczywiście będą mogli otrzymać rekompensatę. Na razie takich przypadków jeszcze nie mieliśmy.

Bazowe szkolenia wojskowe są organizowane od 2009 r. Po ich ukończeniu można pretendować do zawodowej służby wojskowej. Przy naborze do szkoleń pierwszeństwo mają ochotnicy.