Więcej

  Kierowcy transportu publicznego wywalczyli zaległe premie

  Czytaj również...

  Spółki transportu publicznego w Wilnie z powodu zadłużenia znajdowały się o krok od bankructwa Fot. Marian Paluszkiewicz
  Spółki transportu publicznego w Wilnie z powodu zadłużenia znajdowały się o krok od bankructwa Fot. Marian Paluszkiewicz

  Już od dawna sytuacja w zajezdni autobusowej oraz trolejbusowej miasta Wilna pozostawała napięta — kierowcy nie otrzymywali zaległych wypłat, skarżyli się na trudne warunki pracy, na niedotrzymywanie umowy o pracę przez pracodawcę — kierownictwo Wileńskiego Transportu Publicznego.

  Jeszcze w październiku ubiegłego roku odbył się strajk ostrzegawczy pracowników zajezdni oraz Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Wileńskiego Transportu Miejskiego. Ostatnio sprawa ruszyła z martwego punktu — kierowcy otrzymali zaległe dodatki do wypłaty.

  „Wypłacono to, co nam się należy — skomentował Jonas Petraška, przewodniczący Forum Pracowników Transportu Publicznego — komunizm już się skończył. Jeżeli będziemy żądali, będziemy też otrzymywali. Roczna premia została wypłacona w wysokości do 4 minimalnych wypłat”.
  Pierwsze wypłaty rozpoczęto już w grudniu. W ten sposób kierownictwo Wileńskiego Transportu Publicznego realizowało warunki umowy zespołowej z pracownikami, by w końcu roku wypłacać dodatek do płacy zarobkowej w wysokości jednej średniej wypłaty.

  W końcu br. przedsiębiorstwo zalegało z wypłatami dodatków za 2009, 2010 oraz 2011 rok. W grudniu zostały już wypłacone 4 mln litów, w tym miesiącu przewiduje się spłatę kolejnych 2 mln, zaś pozostałe 1,6 mln przewiduje się wypłacić do końca czerwca br. Co prawda, w wyniku negocjacji uzgodniono, że z rocznej dopłaty za rok 2009 się rezygnuje, zaś zwracane są dopłaty za lata 2010 i 2011.

  Spółki transportu publicznego w Wilnie z powodu zadłużenia znajdowały się o krok od bankructwa. Ze sprawozdania z audytu kontrolerów samorządu stołecznego z roku 2011 wynika, że nieistniejąca już spółka „Vilniaus autobusai” była na granicy niewypłacalności. Blisko bankructwa znajdowała się też spółka „Vilniaus trolejbusai”. W ramach oszczędzania środków te dwie spółki zostały połączone i utworzono nową — Wileński Transport Publiczny (WTP). Pomogło to zaoszczędzić 3 mln litów.

  W ramach zwracania długów WTP część długów w wysokości 20 mln litów sprzedał dla jednego z litewskich banków. 80 mln litów wynosi dług samorządu stołecznego wobec WTP.

  Jeszcze 10 mln WTP planuje zaoszczędzić na zmniejszaniu wydatków. Od lipca br. planuje się znieść 18 tras autobusowych i trolejbusowych, jeszcze kilka tras będzie skróconych.

   

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Prezydent wręczył odznaczenie państwowe dla Adama Błaszkiewicza

  — Odbieram tę nagrodę jako nagrodę dla społeczności polskiej, która pracuje u podstaw. To nagroda dla moich współpracowników, z którymi społecznie działamy, czy to w harcerstwie, czy w Społecznym Komitecie Opieki nad Starą Rossą. A że padło na mnie,...

  Matura 2025. Czego się spodziewać?

  Minister oświaty Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, która przedstawiła cel konferencji, przyznała, że w tym roku egzaminy pośrednie zakończyły się fiaskiem, ale wyraziła zadowolenie, że już w krótkim okresie urzędowania udało się znaleźć kompromisy. Uwzględniono życzenia i uwagi Wiceminister Ignas Gaižiūnas, który przedstawił nowy...

  W stulecie Święta Pieśni na Litwie zaprezentowały się również polskie zespoły

  Według obliczeń organizatorów w rozśpiewanym i roztańczonym festiwalu wzięło udział 37 tys. artystów, w tym ponad 2 tys. z zagranicy z 14 krajów świata. Zaprezentowali się oni podczas 14 wydarzeń. Do udziału w litewskim Święcie Pieśni zostały zaproszone również...

  Poloniści bez stypendium motywacyjnego

  W nadchodzącym roku akademickim studia pedagogiczne na Litwie pozostają kierunkiem priorytetowym. Czynnikiem, który w zamyśle ma zwiększyć liczbę przyszłych nauczycieli, są stypendia motywacyjne (obecnie to 357,50 euro), ustanowione przez Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu.   Studentom tzw. kierunków priorytetowych przyznawane są...