Kierowcy transportu publicznego wywalczyli zaległe premie

Spółki transportu publicznego w Wilnie z powodu zadłużenia znajdowały się o krok od bankructwa Fot. Marian Paluszkiewicz
Spółki transportu publicznego w Wilnie z powodu zadłużenia znajdowały się o krok od bankructwa Fot. Marian Paluszkiewicz

Już od dawna sytuacja w zajezdni autobusowej oraz trolejbusowej miasta Wilna pozostawała napięta — kierowcy nie otrzymywali zaległych wypłat, skarżyli się na trudne warunki pracy, na niedotrzymywanie umowy o pracę przez pracodawcę — kierownictwo Wileńskiego Transportu Publicznego.

Jeszcze w październiku ubiegłego roku odbył się strajk ostrzegawczy pracowników zajezdni oraz Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Wileńskiego Transportu Miejskiego. Ostatnio sprawa ruszyła z martwego punktu — kierowcy otrzymali zaległe dodatki do wypłaty.

„Wypłacono to, co nam się należy — skomentował Jonas Petraška, przewodniczący Forum Pracowników Transportu Publicznego — komunizm już się skończył. Jeżeli będziemy żądali, będziemy też otrzymywali. Roczna premia została wypłacona w wysokości do 4 minimalnych wypłat”.
Pierwsze wypłaty rozpoczęto już w grudniu. W ten sposób kierownictwo Wileńskiego Transportu Publicznego realizowało warunki umowy zespołowej z pracownikami, by w końcu roku wypłacać dodatek do płacy zarobkowej w wysokości jednej średniej wypłaty.

W końcu br. przedsiębiorstwo zalegało z wypłatami dodatków za 2009, 2010 oraz 2011 rok. W grudniu zostały już wypłacone 4 mln litów, w tym miesiącu przewiduje się spłatę kolejnych 2 mln, zaś pozostałe 1,6 mln przewiduje się wypłacić do końca czerwca br. Co prawda, w wyniku negocjacji uzgodniono, że z rocznej dopłaty za rok 2009 się rezygnuje, zaś zwracane są dopłaty za lata 2010 i 2011.

Spółki transportu publicznego w Wilnie z powodu zadłużenia znajdowały się o krok od bankructwa. Ze sprawozdania z audytu kontrolerów samorządu stołecznego z roku 2011 wynika, że nieistniejąca już spółka „Vilniaus autobusai” była na granicy niewypłacalności. Blisko bankructwa znajdowała się też spółka „Vilniaus trolejbusai”. W ramach oszczędzania środków te dwie spółki zostały połączone i utworzono nową — Wileński Transport Publiczny (WTP). Pomogło to zaoszczędzić 3 mln litów.

W ramach zwracania długów WTP część długów w wysokości 20 mln litów sprzedał dla jednego z litewskich banków. 80 mln litów wynosi dług samorządu stołecznego wobec WTP.

Jeszcze 10 mln WTP planuje zaoszczędzić na zmniejszaniu wydatków. Od lipca br. planuje się znieść 18 tras autobusowych i trolejbusowych, jeszcze kilka tras będzie skróconych.