Konserwatyści inicjują Dzień Tolerancji

Tolerancja to również poszanowanie dla poglądów innych Fot. Marian Paluszkiewicz
Tolerancja to również poszanowanie dla poglądów innych Fot. Marian Paluszkiewicz

Vytautas Juozapaitis, członek frakcji partii opozycyjnej Związek Ojczyzny-Chrześcijańskich Demokratów Litwy, wystąpił z wnioskiem, by do listy dni pamięci dołączyć również Międzynarodowy Dzień Tolerancji. W zarejestrowanej przez Sejm poprawce do Ustawy o Dniach Pamięci proponuje się obchody Dnia Tolerancji wyznaczyć na 16 listopada.

Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji w dniu 16 listopada zostały zgłoszone przez UNESCO jeszcze w 1995 roku, odtąd jest on obchodzony corocznie w szeregu krajów demokratycznych.

„Tolerancja uznaje uniwersalne ludzkie wartości i podstawowe poczucie wolności innych ludzi. Ludzie z natury są różni i tylko tolerancja może zapewnić przetrwanie rozmaitych wspólnot w każdym zakątku świata” — wyjaśnia wniesienie nowego wniosku jego inicjator.

Parlamentarzysta twierdzi, że celem projektu jest kształtowanie tolerancji na Litwie, przyjęcie zaś poprawki przyczyni się „do poprawienia sytuacji kryminogennej”.

„Niesprawiedliwość i przemoc, dyskryminacja i bagatelizowanie są formami nietolerancji. Korzenie nietolerancji tkwią często w niewiedzy. Często boimy się tego, czego nie rozumiemy, nie znamy — innych osobowości, innych kultur, narodów, religii. Nietolerancja jest często związana z przesadną samooceną w aspekcie osobistym, narodowym czy religijnym” — zaznacza się we wniosku.

Vytautas Juozapaitis, mówiąc o tolerancji dla mniejszości narodowych, powiedział dla „Kuriera”:
— Tolerancja w tłumaczeniu z łaciny oznacza cierpliwość, wyrozumiałość dla inaczej myślących. Dzisiaj na Litwie to pojęcie traci wartość moralną. W odniesieniu do mniejszości narodowych tolerancja, bez wszelkiej wątpliwości, również obowiązuje i Litwa wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań wobec swych mniejszości narodowych, przyznając im wszystkie możliwe prawa. Z kolei państwo również oczekuje tolerancji od swoich mniejszości narodowych.

Poseł powiedział, że prosząc o zarejestrowanie poprawki do Ustawy o Dniach Pamięci, spodziewa się, że tolerancja będzie uznana na poziomie państwowym.
— To jest bardziej środek wychowawczy. To święto może stać się punktem odniesienia, w jakim stopniu np. poczyniliśmy postępy w ciągu roku w dziedzinie tolerancji, wzajemnym obcowaniu. Moim podstawowym celem jest zacząć rozmawiać o tym, żeby to była nie tylko jednostronna deklaracja, lecz przyczynek do rozmowy z obu stron, do uznania prawa do innego myślenia — powiedział Vytautas Juozapaitis.
***
W okresie rządów konserwatystów na Litwie przestała działać Ustawa o Mniejszościach Narodowych. Wbrew protestom społeczności polskiej doszło do uchwalenia Ustawy o Oświacie, wstrzymywany jest zwrot ziemi jej prawowitym właścicielom, zabrania się używania dwujęzycznych napisów w miejscowościach zwarcie zamieszkałych przez Polaków, odrzucono prośbę Polaków o prawo zapisywania imion i nazwisk w dokumentach zgodnie z oryginalną pisownią.