Plan AWPL zakończenia procesu zwrotu ziemi

Waldemar Tomaszewski powiedział, że w Wilnie większość właścicieli ziemi wciąż czeka na zwrot nieruchomośc Fot. Marian Paluszkiewicz
Waldemar Tomaszewski powiedział, że w Wilnie większość właścicieli ziemi wciąż czeka na zwrot nieruchomośc Fot. Marian Paluszkiewicz

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie (AWPL) przedstawiła wczoraj, 4 października, projekt nowelizacji do ustawy restytucyjnej, który zdaniem jego autorów ma zakończyć ciągnący się już ponad 20 lat proces zwrotu ziemi.

Przedstawiając projekt nowelizacji lider AWPL, europoseł Waldemar Tomaszewski powiedział, że w Wilnie większość właścicieli ziemi wciąż czeka na zwrot nieruchomości.
— W Wilnie proces zwrotu ziemi zakończono zaledwie w 30 procent — zauważył Tomaszewski. Dodał też, że również w innych dużych miastach, jak na przykład w Kownie, gdzie tylko około 50 proc. byłych właścicieli odzyskało ziemię, jest poważny problem ze zwrotem ziemi.
AWPL proponuje, żeby w ramach prawa restytucyjnego byłym właścicielom ziemi została przekazana na własność ziemia, którą dziś dzierżawią od państwa różne instytucje oraz firmy.

— Należy zwrócić tę ziemię byłym właścicielom, którzy by sami decydowali, czy tę ziemię dalej wynajmować, czy też ją odsprzedać dzierżawcy — powiedział Tomaszewski. Zauważył też, że takie prawo obowiązuje na terenach wiejskich, więc zdaniem Tomaszewskiego, logicznym działaniem byłoby przenieść tę reglamentację na tereny miastowe. Lider AWPL wyraził nadzieję, że nowelizacja ustawy restytucyjnej autorstwa posłanek AWPL Rity Tamašiunienė i Wandy Krawczonok znajdzie poparcie sejmowej większości.
Na wczorajszej konferencji prasowej AWPL posłanka Tamašiunienė poinformowała też, że jest przygotowywane kolejne rozwiązanie prawne w zakresie restytucji ziemi.

— Rozważamy możliwość i współpracujemy w tym zakresie z Ministerstwem Rolnictwa, żeby umożliwić rekompensatę zwrotu ziemi lasami państwowymi — poinformowała posłanka. Tamašiunienė zauważyła, że dziś lasy państwowe są sprzedawane w przetargach, a otrzymane środki są kierowane na rekompensaty pieniężne byłym właścicielom za zwrot utraconych nieruchomości.
— Byli właściciele ziemscy są niezadowoleni z takiego rozwiązania — zaznaczyła Tamašiunienė podkreślając, że wartość ustanowiona przez państwo — 6 000 litów za hektar niezwróconej ziemi — nie zadowala byłych właścicieli.
Europoseł Tomaszewski powiedział z kolei, że ustalona wielkość państwowej rekompensaty jest absurdalna, bo nieraz tysiąc razy różni się od ceny rynkowej ziemi.

Podczas konferencji przedstawiciele AWPL podzielili się też dobrą dla partii nowiną, bo według przedstawionych przez Inspekcję Podatkową danych, AWPL otrzymała największe poparcie finansowe społeczeństwa. Jak poinformował Tomaszewski, w ubiegłym roku ponad 13 tys. osób odpisało 1 proc. zapłaconych podatków na rzecz AWPL.
— Jest to największy odsetek osób, które w ubiegłym roku wsparły polityczne partie — powiedział Tomaszewski. Zauważył, że ten wynik zdecydowanie zaprzecza badaniom opinii publicznej, które wykazują słabe poparcie społeczne dla AWPL. Zdaniem Tomaszewskiego, te badania nigdy nie były obiektywne wobec AWPL.