Więcej

  Finał konkursu „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel”

  Czytaj również...

  Konkurs „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel” nie tylko typuje najlepsze polskie szkoły na Litwie, ale jest też szczegółową analizą kondycji polskiej oświaty na Wileńszczyźnie Fot. Marian Paluszkiewicz
  Konkurs „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel” nie tylko typuje najlepsze polskie szkoły na Litwie, ale jest też szczegółową analizą kondycji polskiej oświaty na Wileńszczyźnie Fot. Marian Paluszkiewicz

  Dzisiaj, 27 listopada, w wileńskim Domu Kultury Polskiej odbędzie się posumowanie przed jubileuszowej XIX edycji konkursu „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel”.

  W tegorocznym konkursie wytypowano osobno najlepsze szkoły w Wilnie, w miastach rejonowych oraz w rejonach wileńskim, solecznickim i trockim.
  Konkurs, organizowany od lat przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, stanowi nie tylko wykaz najlepszych polskich placówek oświatowych, ale w dużym stopniu jest też studium kondycji polskiej oświaty.
  Zdaniem prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, posła Józefa Kwiatkowskiego, konkurs ma duże znaczenie dla szkolnictwa polskiego na Litwie, a zwłaszcza dla perspektywy polskiej oświaty.

  — Po pierwsze, konkurs w sposób obiektywny i precyzyjny ocenia dorobek szkół i typuje najlepsze z nich. Po drugie, ranking motywuje szkoły do ulepszania swojej pracy i osiągnięcia lepszych wyników w następnym roku. Po trzecie, konkurs ma charakter promocyjny, bo przedstawia społeczeństwu ocenę polskich placówek, co jest ważnym czynnikiem podczas wyboru przyszłej szkoły dla swoich dzieci – wyjaśnia w rozmowie z „Kurierem” prezes Kwiatkowski.

  Dodaje też, że czwartym, ale nie mniej ważnym zadaniem rankingu jest udowodnienie opinii, a zwłaszcza władzom edukacyjnym kraju, że szkoły z ojczystym językiem nauczania są lepsze od szkół z litewskim językiem nauczania. Szkoły te były powołane na Wileńszczyźnie przez rząd krajowy jako przeciwwaga polskiemu szkolnictwu.
  — Wyniki naszego konkursu dowodzą, że szkoła z nauczaniem w języku polskim jest bezkonkurencyjnie lepsza od szkoły rządowej – podkreśla prezes Stowarzyszenia „Macierz Szkolna”.

  Konkursowa weryfikacja obejmuje wszystkie polskie gimnazja, szkoły średnie i podstawowe. Kryterium weryfikacyjne uwzględnia szereg wskaźników, takich jak, na przykład, wyniki egzaminów maturalnych, kontynuowanie przez uczniów szkół studiów wyższych, ale też aktywność placówek w ogólnokrajowych konkursach i olimpiadach.

  Jak opowiedział nam Józef Kwiatkowski, przed 19 laty, kiedy odbył się pierwszy konkurs, uwzględniano tylko jedno kryterium – liczbę maturzystów szkół, którzy dostawali się na studia wyższe. Potem doszła ocena wyników z egzaminów państwowych. Dziś natomiast ocenę placówkom wystawia się po uwzględnieniu aż 13 kryteriów. Ostatnio dodanym w tym roku, jest aktywność szkół w konkursach i olimpiadach międzynarodowych, krajowych oraz organizowanych przez „Macierz Szkolną”. Prezes Kwiatkowski zauważa, że kryterium to uwzględniano również w poprzednich edycjach, jednak w tegorocznej jest ono obowiązkowym. Toteż szkoły, których uczniowie w konkursach zdobywają I-III miejsca, otrzymali dodatkowe punkty w ogólnej kwalifikacji konkursu.

  Ogłoszenie wyników konkursu co roku odbywa się w okolicach 14 października, w Dniu Edukacji Narodowej. Święto, potocznie nazywane Dniem Nauczyciela, w Polsce jest obchodzone w dniu powołania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, czyli ówczesnego ministerstwa oświaty. KEN zapoczątkowało reformę mającą na celu ulepszenia szkolnictwa w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

  Afisze

  Więcej od autora

  220. rocznica III rozbioru Rzeczypospolitej Obojga Narodów

  Dokładnie 220 lat temu z mapy Europy, w jej samym centrum, zniknął unikalny organizm państwowy, który na parę lat przed jego unicestwieniem zdążył jeszcze wydać na świat pierwszą na kontynencie konstytucję. Na jej podstawie miało powstać współczesne, demokratyczne na...

  Kto zepsuł, a kto naprawi?

  Przysłowie ludowe mówi, że „gdzie diabeł nie może, tam babę pośle”. I tak zazwyczaj w życiu bywa. W polityce też. Po zakończeniu maratonu wyborczego w Polsce nasz minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius wybiera się do Warszawy. Będzie szukał kontaktów z...

  Oskubać siebie

  Będący już na finiszu przetarg na bojowe maszyny piechoty został raptem przesunięty, bo Ministerstwo Ochrony Kraju tłumaczy, że otrzymało nowe oferty bardzo atrakcyjne cenowo i merytorycznie. Do przetargu dołączyli Amerykanie i Polacy. Okazało się, co prawda, że ani jedni,...

  Odżywa widmo atomowej elektrowni

  Niektórzy politycy z ugrupowań rządzących, ale też część z partii opozycyjnych, odgrzewają ideę budowy nowej elektrowni atomowej. Jej projekt, uzgodniony wcześniej z tzw. inwestorem strategicznych — koncernem Hitachi — został zamrożony po referendum 2012 roku. Prawie 65 proc. uczestniczących w...