Pocopotek z dnia 15 lutego

Historia jest tym, co pomaga nam zrozumieć – kim jesteśmy, jacy jesteśmy, gdzie jest nasze miejsce na ziemi i wiele innych rzeczy, które stanowią naszą osobowość, nasze małe „ja”. Jutrzejszy dzień jest jednym z najważniejszych dni Litwy, kraju naszego rodzinnego, w którym mieszkali nasi dziadkowie, są rodzice, urodziliśmy się i mieszkamy.

Jutro Litwa obchodzi jedno z najważniejszych świąt państwowych — Dzień Odrodzenia Państwa Litewskiego. Przed 96. laty, 16 lutego 1918 roku, 20. członków Litewskiej Rady Państwowej (Taryby) na czele z Jonasem Basanavičiusem podpisało i wydało akt ogłaszający niepodległość państwa litewskiego. Powstawanie demokratycznej Republiki Litewskiej oraz tworzenie się niepodległego rządu litewskiego zostało jednak utrudnione przez trwającą jeszcze I wojnę światową.

POCOPOTEK