Więcej

  Uczynić oświatę priorytetowym kierunkiem polityki państwa

  Czytaj również...

  20_luty_oswiata
  Eugenijus Jesinas, Audrius Jurgelevičius, Dainius Pavalkis podpisali umowę trójstronną o uzgadnianiu polityki oświatowej Fot. Marian Paluszkiewicz

  W środę, 19 lutego, w Ministerstwie Oświaty i Nauki RL została podpisana trójstronna umowa pomiędzy Ministerstwem Oświaty i Nauki, Związkiem Zawodowym Oświaty Litwy oraz Związkiem Zawodowym Placówek Oświatowych Litwy. Umowę podpisali minister oświaty i nauki Dainius Pavalkis, przewodniczący Związku Zawodowego Oświaty Litwy Audrius Jurgelevičius oraz prezes Związku Zawodowego Placówek Oświatowych Litwy Eugenijus Jesinas.

  — Umowa jest skutkiem długich negocjacji. Szykowaliśmy się do niej przez 1,5 roku. Ale też nie mając tej umowy zrobiliśmy wiele w kierunku stabilizacji sytuacji oświaty na Litwie. Myślę, że pozwoli ona jaśniej skrystalizować kierunki naszej wspólnej pracy — mówił minister Dainius Pavalkis przy podpisywaniu dokumentu. — Umowa pozwoli pogodzić interesy państwa reprezentowane przez ministerstwo oraz interesy nauczycieli i uczniów, reprezentowane przez związki zawodowe. Cieszę się, że doszło do zawarcia formalności.

  Umowa zakłada, że przed podjęciem decyzji przez resort oświaty i nauki albo przed przedłożeniem do rozpatrzenia dla Sejmu czy rządu aktów prawnych, strony będą się naradzały i uzgadniały stanowiska w aktualnych kwestiach oświatowych: w sprawie trybu opłaty pracy pedagogów, możliwości podnoszenia wynagrodzeń, podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, atestacji, zasad tworzenia sieci szkół oraz innych pytań.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  — Widzę w umowie gwarancję i perspektywę; gwarancję, że współpraca się nie skończy, zaś perspektywę, że to pierwszy i nie ostatni krok. Sama treść umowy i fakt jej podpisania pozwala sądzić, że w przyszłości przyjdziemy do takich ustaleń, jakie funkcjonują w najbardziej postępowych krajach — mówił przewodniczący Związku Zawodowego Oświaty Litwy Audrius Jurgelevičius.

  — Obecnie jest akcentowany dialog społeczny między instytucjami władzy a przedstawicielami związków zawodowych—– mówił prezes Związku Zawodowego Placówek Oświatowych Litwy Eugenijus Jesinas. — Ta umowa posiada swoją wagę, będzie obowiązywała zarówno jedną, jak i drugą stronę. Bez wątpienia ułatwi całą naszą działalność, pomoże zrealizować nasze żądania wobec rządu i polityków, w celu polepszenia finansowania oświaty, tak, by oświata stała się priorytetowym kierunkiem polityki.

  Jak powiedział „Kurierowi” Eugenijus Jesinas, współpraca z resortem oświaty będzie się odbywała we wszystkich kierunkach, dotyczących problemów i zagadnień związanych z oświatą.
  Współpraca obejmie i wychowanie przedszkolne, i nieformalne, i podstawowe, i wyższe — mówił Eugenijus Jesinas. — Właściwie mamy jedyne podstawowe żądanie — uczynić oświatę priorytetowym kierunkiem polityki, tak jak deklaruje to rząd i obecnie rządzące partie. Jak dotychczas, te priorytety niestety szwankowały.

  Jak mówił Eugenijus Jesinas, według ustaleń Unii Europejskiej każde państwo członkowskie UE musi przeznaczyć na oświatę co najmniej 6 proc. od produktu krajowego brutto. Na Litwie to tylko 4,2 proc. Dla porównania w innych krajach UE, jak np. we Francji czy Szkocji, na oświatę przeznacza się 7 proc. PKB, w niektórych krajach cyfra ta sięga nawet 10 proc. Jak zaznaczył rozmówca, niektóre kraje (Irlandia, Islandia) chociaż znajdowały się na skraju bankructwa i wpadły do finansowego dołka — mimo to utrzymały finansowanie oświaty na poprzednim poziomie, nie zmniejszyły go, zaś obecnie ciągle go zwiększają.
  Chodzi o odpowiedzialne podejście państwa do resortu oświaty — tego samego chcemy również my. Oświata jest przyszłością kraju — mówił Eugenijus Jesinas.

  Jak powiedział „Kurierowi” przewodniczący Związku Zawodowego Placówek Oświatowych, dla ministerstwa zostały przedstawione też propozycje zmiany systemu finansowania oświaty, tzw. „koszyczka ucznia”.
  —„Koszyczek ucznia” był wprowadzony z inicjatywy partii socjaldemokratycznej na określony czas, ale zamiast przewidzianych 3 lat funkcjonuje już 15. Naprawdę jest już przestarzały. Znaleźliśmy porozumienie z ministrem i innymi przedstawicielami ministerstwa, że finansowanie systemu trzeba zmienić. Przewiduje to również program rządowy — powiedział Eugenijus Jesinas.

  Według oświadczenia związków zawodowych, partnerzy zobowiązali się, żeby z budżetu kraju na potrzeby oświatowe przeznaczano nie mniej niż 6 proc. PKB, zaś tryb finansowania placówek oświatowych był przejrzysty i spełniał wymogi nauczania i wychowawcze. Strony zobowiązały się również do tego, że będą dążyły do zachowania szkół początkowych i podstawowych w miejscowościach wiejskich, a także do zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników oświaty. Przewidziano również, żeby czas, w ciągu którego pedagog mógł osiągnąć najwyższą kategorię kwalifikacyjną i otrzymać maksymalne wynagrodzenie, nie przekraczał 15 lat.

   

  Print

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Państwowy egzamin z języka polskiego i literatury będzie poprzedzony sprawdzianem pośrednim

  Już za parę miesięcy, bo na wiosnę 2023 r., będą oni musieli zdać obowiązkowy sprawdzian pośredni z języka polskiego i literatury, który będzie służył między innymi do oceny umiejętności ucznia w rozumieniu słuchanego i czytanego tekstu oraz jego redagowania. Państwowy...

  Ks. Szymon Wikło: „Na Wileńszczyźnie czuję się jak u siebie”

  „Tego kapłana wyróżnia pokora, skromność, sumienność i wytrwałość. To Człowiek, który stara się łączyć ludzi bez względu na ich przekonania, narodowość, wyznanie” — napisano w uzasadnieniu zgłoszenia do konkursu.  Anna Pieszko: Z jakimi uczuciami odebrał ksiądz wiadomość o nominacji do...

  Na Ziemi jest już 8 miliardów ludzi

  Ten bezprecedensowy wzrost wynika ze stopniowego wydłużania się długości życia ludzkiego dzięki poprawie zdrowia publicznego, żywienia, higieny osobistej i medycyny. Jest on też wynikiem wysokiego i utrzymującego się poziomu płodności w niektórych krajach” – podkreśliły źródła ONZ. Sekretarz generalny Narodów...

  Uczniowie z Wilna i Jaszun laureatami światowego konkursu historycznego Patria Nostra

  W konkursie uczestniczyły 44 drużyny z różnych krajów świata: Australii, Kazachstanu, Ukrainy, Francji, USA, Islandii, Wielkiej Brytanii i innych. Dobrze się spisali uczniowie polskich szkół na Litwie: 2. miejsce zdobyły uczennice Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, 4. miejsce...