Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz o sytuacji Polaków na Litwie

W czasie spotkania z frakcją AWPL poruszona została także sprawa kar Fot. Krzysztof Białoskórski
W czasie spotkania z frakcją AWPL poruszona została także sprawa kar Fot. Krzysztof Białoskórski

Marszałek polskiego Sejmu Ewa Kopacz wczoraj, 7 kwietnia, w Wilnie spotkała się z przewodniczącą parlamentarnej frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL), posłanką Ritą Tamašunienė i członkami frakcji. Tematem spotkania była m. in. sytuacja polskiej mniejszości na Litwie oraz polityczna aktywność litewskich Polaków.

Zdaniem marszałek Sejmu, sprawą kluczową dla efektywnej ochrony mniejszości polskiej na Litwie jest przyjęcie odpowiednich norm prawnych. Ewa Kopacz zapewniła swoich rozmówców o wsparciu polskich władz.
– Kwestie polskiej mniejszości są konsekwentnie podnoszone przez stronę polską w kontaktach z litewskimi partnerami na wszystkich szczeblach – podkreśliła marszałek.

Ewa Kopacz zwróciła też uwagę na rolę Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, która po wyborach w 2012 r. nie tylko weszła do litewskiego parlamentu, ale także współtworzy koalicję rządzącą. Marszałek wyraziła również nadzieję, że działania AWPL przyczynią się do rozwoju relacji polsko-litewskich.

– Postrzegamy AWPL jako ważny podmiot, który może mobilizować przedstawicieli polskiej mniejszości do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, a także pośredniczyć w przekazywaniu polskiej mniejszości narodowej dobrych doświadczeń Polski, choćby w dziedzinie wykorzystywania funduszy Unii Europejskiej, które mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój społeczny i gospodarczy rejonów zamieszkiwanych tradycyjnie przez polską mniejszość – dodała Ewa Kopacz.

W czasie spotkania z frakcją AWPL poruszona została także sprawa kar wymierzonych dyrektorowi Bolesławowi Daszkiewiczowi za zwłokę w wykonywaniu orzeczenia sądu w sprawie dwujęzycznych nazw ulic. Marszałek Sejmu zwróciła uwagę na standardy Rady Europy, do których należy możliwość umieszczania dwujęzycznych nazw lokalnych, nazw ulic i innych publicznych oznaczeń topograficznych w rejonach tradycyjnie zamieszkałych przez znaczącą liczbę przedstawicieli mniejszości narodowej.