Pocopotek z dnia 20 maja

Najważniejszy dzień
Tydzień z siedmiu dni się składa.
Kiedy ważny dzień wypada?
Każdy chce być najwspanialszy,
więc o miejsce swoje walczy.
Poniedziałek zaczął pierwszy:
— Napisałem taki wierszyk.
„Ze mną wstajesz wypoczęty,
dzień zaczynasz uśmiechnięty”.

Pocopotek 2014 05 20