V promocja Wileńskiej Filii UwB z dyplomami z Orłem w koronie

Fot. Marian Paluszkiewicz
Po otrzymaniu dyplomów birety należy jak najwyżej podrzucić do góry — na szczęście! Fot. Marian Paluszkiewicz

Czarne togi, czerwone i żółte szarfy, birety z frędzlami, ekscytacja — 25 lipca 2014 r. mury Wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku opuściła piąta, a zarazem pierwsza minijubileuszowa promocja studentów ekonomii i informatyki. W tym dniu w Domu Kultury Polskiej w Wilnie władze Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku dokonały uroczystego rozdania dyplomów licencjackich dla 46 studentów informatyki i ekonomii.  

Wileńska Filia UwB jest jedyną uczelnią zagraniczną, oferującą studia na kierunku informatyki i ekonomii po polsku. W ciągu 8 lat działalności na Litwie uczelnia wydała łącznie 361 absolwentów.

Uroczystość wręczenia dyplomów licencjackich swą obecnością zaszczycili dostojni goście: dr hab. Dariusz Kijowski, prorektor Uniwersytetu w Białymstoku, Stanisław Cygnarowski — konsul generalny ambasady RP w Wilnie, Małgorzata Kasner, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie, Michał Mackiewicz, poseł na Sejm RL, prezes Związku Polaków na Litwie, Józef Kwiatkowski, poseł na Sejm RL, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” oraz Vitalijus Besakirskas, doradca mera Samorządu m. Wilna.

— Przed trzema laty rozpoczęliście u nas studia, które wymagały wiele wysiłku – zwrócił się do absolwentów swej uczelni dziekan wydziału dr hab. Jarosław Wołkonowski, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku. – Wyższe wykształcenie, świadectwo którego dzisiaj otrzymacie – z orłem w koronie na okładce – zapewni wam fundament dla przyszłej kariery.

Absolwenci poprzednich promocji Wileńskiej Filii UwB pracują już w różnych branżach: prowadzą własne firmy, sklepy, pracują w spółkach logistycznych, marketingowych, są urzędnikami, dyrektorami, kierownikami departamentów. Inni pracują księgowymi, manadżerami, co świadczy o ich kreatywności i przedsiębiorczości.

Jak mówił dr hab. Jarosław Wołkonowski, pośród tegorocznych absolwentów również są zdolni informatycy, którzy są twórcami własnych programów, używanych w telefonii komórkowej, ekonomiści już pracują w różnych firmach, niektórzy prowadzą własną działalność gospodarczą.
Prorektor Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Dariusz Kijowski poinformował licznie zebranych, że przed kilkoma dniami, 23 lipca decyzją Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego RP dla Filii w Wilnie UwB nadano uprawnienia na prowadzenie studiów II stopnia na kierunku ekonomii, co oznacza w praktyce uruchomienie studiów magisterskich.
— Liczymy na to, że władze litewskie też zaakceptują to przedsięwzięcie i będzie to niewątpliwie znaczący krok i dobra perspektywa dla absolwentów – mówił dr hab. Dariusz Kijowski.

 Dyplomy z wyróżnieniem dla Jolity Kropaitė, Joanny Kudżmo, Jolanty Kurilo, Anety Salnik, Grażyny Żylińskiej Fot. Marian Paluszkiewicz
Dyplomy z wyróżnieniem dla Jolity Kropaitė, Joanny Kudżmo, Jolanty Kurilo, Anety Salnik, Grażyny Żylińskiej Fot. Marian Paluszkiewicz

— Jest wysokie zainteresowanie taką formą studiów, gdyż około 100 naszych byłych studentów złożyło deklarację, że chętnie podejmą studia magisterskie u nas — mówił w rozmowie z „Kurierem” dziekan wydziału Jarosław Wołkonowski. — Teraz podobne zezwolenie musi wydać litewska strona, czyli Centrum Oceny Jakości Studiów, później zaś Ministerstwo Oświaty i Nauki. Mamy nadzieję, że do września zdążymy i w październiku te studia zostaną uruchomione.

— Ogromnie się cieszę, że tu zdobyłam wykształcenie! – mówi tegoroczna absolwentka Grażyna Pożarycka, która już znalazła zatrudnienie w sferze informatyki i marketingu w prywatnej spółce. — Są tu świetni wykładowcy, wspaniali koledzy, czuję, że ta wiedza, którą zdobyłam, bardzo mi się przyda w przyszłym życiu zawodowym. W ciągu tych 3 lat nauki mieliśmy dużo zajęć z programowania, matematyki, rozmaitych dodatkowych zajęć. Niektórzy studenci z mego roku już znaleźli pracę, część wyjechała na staż do Polski, część jeszcze szuka zatrudnienia.

 Dyplom z orłem w koronie jest szansą na udaną karierę Fot. Marian Paluszkiewicz
Dyplom z orłem w koronie jest szansą na udaną karierę Fot. Marian Paluszkiewicz

Ogółem w 2013-2014 roku akademickim na III roku ekonomii studiowało 114 studentów, na informatyce — 44.
— W pierwszym rzucie w lipcu prace dyplomowe obroniło 36 studentów z ekonomii i 10 z informatyki. Pozostałe osoby z różnych przyczyn odłożyły obronę prac licencjackich na wrzesień. Mają ku temu prawo i swoje przyczyny: ktoś wyjechał na 3-miesięczne staże na Podlasie, ktoś musi prace doszlifować — mówił dr hab. Jarosław Wołkonowski.

Ten rok jest szczególny z tego względu, że jest więcej dyplomów z wyróżnieniem.
— Jeżeli w ubiegłym roku tylko jeden absolwent naszej uczelni otrzymał dyplom z wyróżnieniem, to tego roku mamy ich pięciu! — cieszył się dziekan.

Tradycyjnie, po otrzymaniu dyplomu frędzelek na birecie trzeba jeszcze przełożyć z prawej strony na lewą — na szczęście. I dać wyraz radości, podrzucając biret jak najwyżej do góry!
***
Tego samego dnia zakończyła się I tura rekrutacji na studia w ogólnolitewskim internetowym systemie LAMA BPO. „Zgłosiło się w tym roku więcej chętnych: 140 na ekonomię, 80 na informatykę – mówił dziekan Jarosław Wołkonowski. — Na pierwszym miejscu naszą uczelnię wymieniło 44 kandydatów – to o 15 proc. więcej niż w ubiegłym roku.”

Print