Inauguracja roku akademickiego w Wileńskiej Filii UwB — po raz ósmy

Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Leonard Etel dokonał immatrykulacji studentów Fot. Marian Paluszkiewicz
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Leonard Etel dokonał immatrykulacji studentów Fot. Marian Paluszkiewicz

To już ósmy rok akademicki i 145 kolejnych studentów na pierwszym roku — w szczelnie wypełnionej sali Domu Kultury Polskiej w Wilnie w poniedziałek, 6 października, odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. W sposób szczególny dziekan prof. dr hab. Jarosław Wołkonowski przywitał studentów pierwszego roku studiów licencjackich i pierwszego roku studiów magisterskich.

W tym roku studia w języku polskim podjęło 62 nowych adeptów ekonomii, 33 — na kierunku informatyki i — uwaga, nowość — 50 osób na studiach magisterskich.

— Strategia działalności wileńskiej Filii — to starania o ciągły rozwój — mówił dziekan prof. dr hab. Jarosław Wołkonowski. — W bieżącym roku na naszym wydziale ruszyły studia magisterskie z ekonomii, otrzymaliśmy wszystkie niezbędne pozwolenia ze strony polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak też litewskiego Ministerstwa Nauki i Oświaty oraz Litewskiej Komisji Akredytacyjnej. Jest to duży sukces.

Dorobkiem siedmiu lat pracy Filii w Wilnie jest 391 absolwentów ekonomii i informatyki. Znaczna część absolwentów kontynuuje edukację — wstępuje na studia magisterskie w Polsce i na Litwie, a od bieżącego roku studenci mają możliwość podjęcia studiów magisterskich z ekonomii także na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB. Jak mówił dziekan, większość absolwentów znajduje zatrudnienie i tworzy własne firmy w swym kraju, na Wileńszczyźnie — prowadzą spółki transportowe, sklepy, salony kosmetyczne, pracują jako finansiści i księgowi. Jest to o tyle ważne, że Litwa miała najwyższy wskaźnik emigracji wśród wszystkich krajów UE — w ciągu 10 lat stanowił on ubytek rzędu 10 proc. ludności.

Głos zabrał również rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Leonard Etel, który zdradził kresowe pochodzenie swych korzeni.
— Urodziłem się pod Grodnem, rodzina w 1965 roku przeniosła się do Białegostoku, do Polski — mówił rektor. — Chcę pomóc rodzinom, które tu zostały, odbieram to jako swoją misję. Od początku starałem się wspomóc funkcjonowanie tego wydziału, który mocno się stara, a któremu często coś nie wychodzi, jak chociażby potrzeba zakupu działki i wybudowania obiektu, który by zapewniał normalne warunki edukacji w Wilnie. Mamy nadzieję, że uda się nam ten problem rozwiązać (…) Jesteśmy w stanie otworzyć dowolny kierunek studiów, podpowiadajcie nam, a pomożemy go uruchomić. Chcemy być pomocni, by mogli Państwo zdobyć wykształcenie w języku polskim.

Ambasador RP w Wilnie Jarosław Czubiński dziękował magnificencji za istnienie Filii w Wilnie, za możliwość realizowania pragnienia Polaków tu zamieszkałych, by móc kształcić się w polskich placówkach edukacyjnych na wszystkich szczeblach nauki. Złożył też gratulacje dla studentów.
— Gratuluję wam wybrania właśnie tej uczelni, chociaż cała Europa stoi przed wami otworem. Jest to ważne, byśmy tę cząstkę polskości na Wileńszczyźnie kultywowali i rozwijali.

Nowy rok akademicki 2014/2015 w Filii UwB w Wilnie rozpoczęło 145 studentów pierwszego roku Fot. Marian Paluszkiewicz
Nowy rok akademicki 2014/2015 w Filii UwB w Wilnie rozpoczęło 145 studentów pierwszego roku Fot. Marian Paluszkiewicz

W imieniu europosła z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Waldemara Tomaszewskiego głos zabrała Renata Cytacka przekazując najserdeczniejsze życzenia z okazji inauguracji nowego roku akademickiego.
— Każdy rok — już po raz ósmy — napawa dumą, że możemy uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu — mówiła Renata Cytacka. — Przede wszystkim dlatego, że możecie pobierać naukę w języku ojczystym, że zostały uruchomione studia II stopnia, że możliwe jest pobieranie nauki od przedszkola po studia magisterskie w języku ojczystym.
W imieniu prezesa AWPL Waldemara Tomaszewskiego, Renata Cytacka zapewniła, że najlepszy student Filii w Wilnie będzie miał możliwość odbycia 1-miesięcznego stażu w Brukseli.

Poseł na Sejm z ramienia AWPL, wicemarszałek Sejmu RL Jarosław Narkiewicz, który wystąpi 10 października na wykładzie inauguracyjnym na Uniwersytecie w Białymstoku, skierował również gratulacje do studentów w Wilnie.
— W chwili, kiedy Litwę dotknęła emigracja, kiedy borykamy się z utratą kadry nie tylko wykwalifikowanej zawodowo, ale i intelektualnie — odnaleźliśmy na to sposób. Prawie 500 młodych osób studiuje tutaj, na Wileńszczyźnie. To znaczy, że swoją wiedzę i kompetencje będą mogli zastosować wszędzie, ale większość zrealizuje swe umiejętności właśnie tutaj.

Nie mogło zabraknąć słów wdzięczności od absolwentów. Przedstawicielka samorządu studenckiego Justyna Skinder podziękowała za możliwość zdobycia wiedzy.
— Mamy powody do dumy z naszej uczelni — za klasę, otwartość i wyrozumiałość — mówiła Justyna Skinder, z trudem opanowując wzruszenie. — Dzięki Wam zostanie nam pewien potencjał, szersze horyzonty, inne spojrzenie na świat.
— Podoba mi się studiowanie na tej uczelni, są tu dobrzy wykładowcy, jestem bardzo zadowolony — mówił „Kurierowi” Robert Rackiewicz, który uzyskał już bakalaureat z ekonomii i podejmuje studia magisterskie — uczelnia oferuje dobre stypendia, a poza tym zdecydowałem pójść na magisterkę, gdyż odpowiada mi czas zajęć, na które można pójść wieczorem po pracy.

Na scenie wręczono dyplomy licencjackie dla kolejnych 30 absolwentów Filii UwB w Wilnie (46 studentów tego rocznika otrzymało dyplomy już wcześniej, w lipcu). Jeżeli ubiegły rok akademicki skończyło 76 studentów, to nowy rok 2014/2015 rozpoczęło ich już 145. Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Leonard Etel dokonał immatrykulacji studentów, czyli uroczystego zaliczenia w poczet studentów wyższej uczelni.
Wykład inauguracyjny „Białystok i Wilno na wspólnych ścieżkach historii” wygłosił dr. hab. Adam Dobroński.

Uroczystości inauguracyjne zakończyły się wspólnym odśpiewaniem hymnu „Gaudeamus”.