Więcej

  Inauguracja roku akademickiego w Wileńskiej Filii UwB — po raz ósmy

  Czytaj również...

  Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Leonard Etel dokonał immatrykulacji studentów Fot. Marian Paluszkiewicz
  Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Leonard Etel dokonał immatrykulacji studentów Fot. Marian Paluszkiewicz

  To już ósmy rok akademicki i 145 kolejnych studentów na pierwszym roku — w szczelnie wypełnionej sali Domu Kultury Polskiej w Wilnie w poniedziałek, 6 października, odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. W sposób szczególny dziekan prof. dr hab. Jarosław Wołkonowski przywitał studentów pierwszego roku studiów licencjackich i pierwszego roku studiów magisterskich.

  W tym roku studia w języku polskim podjęło 62 nowych adeptów ekonomii, 33 — na kierunku informatyki i — uwaga, nowość — 50 osób na studiach magisterskich.

  — Strategia działalności wileńskiej Filii — to starania o ciągły rozwój — mówił dziekan prof. dr hab. Jarosław Wołkonowski. — W bieżącym roku na naszym wydziale ruszyły studia magisterskie z ekonomii, otrzymaliśmy wszystkie niezbędne pozwolenia ze strony polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak też litewskiego Ministerstwa Nauki i Oświaty oraz Litewskiej Komisji Akredytacyjnej. Jest to duży sukces.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Dorobkiem siedmiu lat pracy Filii w Wilnie jest 391 absolwentów ekonomii i informatyki. Znaczna część absolwentów kontynuuje edukację — wstępuje na studia magisterskie w Polsce i na Litwie, a od bieżącego roku studenci mają możliwość podjęcia studiów magisterskich z ekonomii także na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB. Jak mówił dziekan, większość absolwentów znajduje zatrudnienie i tworzy własne firmy w swym kraju, na Wileńszczyźnie — prowadzą spółki transportowe, sklepy, salony kosmetyczne, pracują jako finansiści i księgowi. Jest to o tyle ważne, że Litwa miała najwyższy wskaźnik emigracji wśród wszystkich krajów UE — w ciągu 10 lat stanowił on ubytek rzędu 10 proc. ludności.

  Głos zabrał również rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Leonard Etel, który zdradził kresowe pochodzenie swych korzeni.
  — Urodziłem się pod Grodnem, rodzina w 1965 roku przeniosła się do Białegostoku, do Polski — mówił rektor. — Chcę pomóc rodzinom, które tu zostały, odbieram to jako swoją misję. Od początku starałem się wspomóc funkcjonowanie tego wydziału, który mocno się stara, a któremu często coś nie wychodzi, jak chociażby potrzeba zakupu działki i wybudowania obiektu, który by zapewniał normalne warunki edukacji w Wilnie. Mamy nadzieję, że uda się nam ten problem rozwiązać (…) Jesteśmy w stanie otworzyć dowolny kierunek studiów, podpowiadajcie nam, a pomożemy go uruchomić. Chcemy być pomocni, by mogli Państwo zdobyć wykształcenie w języku polskim.

  Ambasador RP w Wilnie Jarosław Czubiński dziękował magnificencji za istnienie Filii w Wilnie, za możliwość realizowania pragnienia Polaków tu zamieszkałych, by móc kształcić się w polskich placówkach edukacyjnych na wszystkich szczeblach nauki. Złożył też gratulacje dla studentów.
  — Gratuluję wam wybrania właśnie tej uczelni, chociaż cała Europa stoi przed wami otworem. Jest to ważne, byśmy tę cząstkę polskości na Wileńszczyźnie kultywowali i rozwijali.

  Nowy rok akademicki 2014/2015 w Filii UwB w Wilnie rozpoczęło 145 studentów pierwszego roku Fot. Marian Paluszkiewicz
  Nowy rok akademicki 2014/2015 w Filii UwB w Wilnie rozpoczęło 145 studentów pierwszego roku Fot. Marian Paluszkiewicz

  W imieniu europosła z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Waldemara Tomaszewskiego głos zabrała Renata Cytacka przekazując najserdeczniejsze życzenia z okazji inauguracji nowego roku akademickiego.
  — Każdy rok — już po raz ósmy — napawa dumą, że możemy uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu — mówiła Renata Cytacka. — Przede wszystkim dlatego, że możecie pobierać naukę w języku ojczystym, że zostały uruchomione studia II stopnia, że możliwe jest pobieranie nauki od przedszkola po studia magisterskie w języku ojczystym.
  W imieniu prezesa AWPL Waldemara Tomaszewskiego, Renata Cytacka zapewniła, że najlepszy student Filii w Wilnie będzie miał możliwość odbycia 1-miesięcznego stażu w Brukseli.

  Poseł na Sejm z ramienia AWPL, wicemarszałek Sejmu RL Jarosław Narkiewicz, który wystąpi 10 października na wykładzie inauguracyjnym na Uniwersytecie w Białymstoku, skierował również gratulacje do studentów w Wilnie.
  — W chwili, kiedy Litwę dotknęła emigracja, kiedy borykamy się z utratą kadry nie tylko wykwalifikowanej zawodowo, ale i intelektualnie — odnaleźliśmy na to sposób. Prawie 500 młodych osób studiuje tutaj, na Wileńszczyźnie. To znaczy, że swoją wiedzę i kompetencje będą mogli zastosować wszędzie, ale większość zrealizuje swe umiejętności właśnie tutaj.

  Nie mogło zabraknąć słów wdzięczności od absolwentów. Przedstawicielka samorządu studenckiego Justyna Skinder podziękowała za możliwość zdobycia wiedzy.
  — Mamy powody do dumy z naszej uczelni — za klasę, otwartość i wyrozumiałość — mówiła Justyna Skinder, z trudem opanowując wzruszenie. — Dzięki Wam zostanie nam pewien potencjał, szersze horyzonty, inne spojrzenie na świat.
  — Podoba mi się studiowanie na tej uczelni, są tu dobrzy wykładowcy, jestem bardzo zadowolony — mówił „Kurierowi” Robert Rackiewicz, który uzyskał już bakalaureat z ekonomii i podejmuje studia magisterskie — uczelnia oferuje dobre stypendia, a poza tym zdecydowałem pójść na magisterkę, gdyż odpowiada mi czas zajęć, na które można pójść wieczorem po pracy.

  Na scenie wręczono dyplomy licencjackie dla kolejnych 30 absolwentów Filii UwB w Wilnie (46 studentów tego rocznika otrzymało dyplomy już wcześniej, w lipcu). Jeżeli ubiegły rok akademicki skończyło 76 studentów, to nowy rok 2014/2015 rozpoczęło ich już 145. Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Leonard Etel dokonał immatrykulacji studentów, czyli uroczystego zaliczenia w poczet studentów wyższej uczelni.
  Wykład inauguracyjny „Białystok i Wilno na wspólnych ścieżkach historii” wygłosił dr. hab. Adam Dobroński.

  Uroczystości inauguracyjne zakończyły się wspólnym odśpiewaniem hymnu „Gaudeamus”.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Państwowy egzamin z języka polskiego i literatury będzie poprzedzony sprawdzianem pośrednim

  Już za parę miesięcy, bo na wiosnę 2023 r., będą oni musieli zdać obowiązkowy sprawdzian pośredni z języka polskiego i literatury, który będzie służył między innymi do oceny umiejętności ucznia w rozumieniu słuchanego i czytanego tekstu oraz jego redagowania. Państwowy...

  Ks. Szymon Wikło: „Na Wileńszczyźnie czuję się jak u siebie”

  „Tego kapłana wyróżnia pokora, skromność, sumienność i wytrwałość. To Człowiek, który stara się łączyć ludzi bez względu na ich przekonania, narodowość, wyznanie” — napisano w uzasadnieniu zgłoszenia do konkursu.  Anna Pieszko: Z jakimi uczuciami odebrał ksiądz wiadomość o nominacji do...

  Na Ziemi jest już 8 miliardów ludzi

  Ten bezprecedensowy wzrost wynika ze stopniowego wydłużania się długości życia ludzkiego dzięki poprawie zdrowia publicznego, żywienia, higieny osobistej i medycyny. Jest on też wynikiem wysokiego i utrzymującego się poziomu płodności w niektórych krajach” – podkreśliły źródła ONZ. Sekretarz generalny Narodów...

  Uczniowie z Wilna i Jaszun laureatami światowego konkursu historycznego Patria Nostra

  W konkursie uczestniczyły 44 drużyny z różnych krajów świata: Australii, Kazachstanu, Ukrainy, Francji, USA, Islandii, Wielkiej Brytanii i innych. Dobrze się spisali uczniowie polskich szkół na Litwie: 2. miejsce zdobyły uczennice Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, 4. miejsce...