Więcej

  Przyszłość Rosji

  Czytaj również...

  nemcov 2
  Mieszkańcy Moskwy składają kwiaty w miejscu, gdzie został zastrzelony Borys Niemcow Fot. EPA-ELTA

  Zabójstwo Borysa Niemcowa zelektryzowało świat. Na razie trudno przewidzieć, czy zdarzenie to spowoduje dalekosiężne skutki polityczne. Niektórzy komentatorzy przywołują w związku z tym mord na Kirowie dokonany w roku 1934, który zapoczątkował Wielki Terror.
   
  Aleksander Sołżenicyn natomiast był skłonny do przyjęcia tezy, że w Rosji w XX wieku zabójstwem na tle politycznym, które miało najbardziej trwałe następstwa, było postrzelenie ze skutkiem śmiertelnym w kijowskim teatrze w roku 1913 Piotra Stołypina. Premier Stołypin miał bowiem wszelkie dane oraz niezbędną determinację, by pchnąć zacofane Cesarstwo Rosyjskie na tory prawdziwie nowoczesnego rozwoju gospodarczego i społecznego. Zbrodniczy czyn niejakiego Bogrowa spowodował uwiąd starczy caratu i uniemożliwił kontynuację koniecznych reform. Bolesław Prus na łamach warszawskiego „Tygodnika Ilustrowanego” kreślił w roku 1905 taki obraz Rosji: „Przeciętny Anglik odbiera i wysyła rocznie do innych ludzi osiemdziesiąt przesyłek pocztowych, przeciętny Szwajcar — sto dziesięć, a tymczasem Rosjanin wysyła i otrzymuje zaledwie pięć przesyłek pocztowych na rok (…)

  Bydła w stosunku do ziemi ornej posiada Rosja cztery razy mniej aniżeli na przykład Dania, a i owo bydło jest gorsze. Konie zachodnioeuropejskie mogą wieźć trzy do siedmiu razy większy ciężar i przebiegać dwa razy większą przestrzeń aniżeli konie rosyjskie. Krowy rosyjskie ważą dwa do czterech razy mniej, a dają dwa do trzech razy mniej mleka aniżeli zachodnioeuropejskie. Ruchomy i nieruchomy majątek Rosji jest taki, że gdyby go podzielić między wszystkich mieszkańców, każdy posiadałby 480 rubli, gdy tymczasem majątek Francji dałby 2 000 rubli każdemu Francuzowi, a majątek Anglii 2 400 rubli każdemu Anglikowi”.

  Dzisiaj zmieniły się realia i kryteria oceny rozwoju ekonomicznego, ale dysproporcje rozwoju cywilizacyjnego pomiędzy Rosją a Zachodem nie uległy istotnym zmianom. Stan taki nie najlepiej wróży Rosji na przyszłość. Ostatnio amerykańska kompania wywiadowczo-analityczna Stratfor opublikowała prognozę na lata 2015-2025. Amerykańscy eksperci przewidują, że na dłuższą metę nie będzie możliwe utrzymanie obecnego systemu scentralizowanej gospodarki Rosji opartej głównie na eksploatacji surowców i poszczególne regiony zaczną się usamodzielniać. Doprowadzi to do fragmentaryzacji Federacji Rosyjskiej, co może spowodować rozpad tego największego na świecie państwa. Nie jest to wykluczone zważywszy, że odległości nadal odgrywają w geopolityce niebagatelną rolę. Czynnik ten spowodował swego czasu oderwanie od Imperium Brytyjskiego zasiedlonych przez brytyjskich osadników kolonii oraz dominiów z USA na czele.

  Afisze

  Więcej od autora

  Korzenie współczesności. Dzienniki Michała Römera z lat 1911-1915 (2)

  O poglądach działaczy białoruskich na przynależność kulturową Wilna i Wileńszczyzny (1914 r.). Michał Römer był aktywnym uczestnikiem wileńskiego życia społeczno-politycznego. Brał udział w wielu spotkaniach i ożywionych dyskusjach z udziałem litewskich i białoruskich działaczy narodowych, co pozwoliło mu poznać dogłębnie...

  Korzenie współczesności. Dzienniki Michała Römera z lat 1911-1915

  Michał Römer alias Mykolas Romeris był wybitnym prawnikiem litewskim, wieloletnim rektorem Uniwersytetu Witolda Wielkiego, wcześniej sędzią Sądu Najwyższego. Przyszedł na świat w roku 1880 w Bohdaniszkach, położonych w ówczesnym powiecie Jeziorosy, w arystokratycznej rodzinie ziemiańskiej wywodzącej się z rycerzy...

  Migawki z lat 1941-1944 (2)

  Niemcy walcząc na kilku frontach i okupując kilkanaście krajów europejskich mieli poważne kłopoty kadrowe. Zmuszeni byli do korzystania z pomocy sojuszników i pomocników zarówno w operacjach militarnych jak i działaniach bezpieczniacko-policyjnych, a także w utrzymywaniu własnej gospodarki na możliwie...

  Migawki z lat 1941-1944 (1)

  Przez trzy lata hitlerowskie Niemcy okupowały ziemie litewskie. Był to czas niezwykle dramatycznych wydarzeń, których echa słychać po dzień dzisiejszy. Artykuł niniejszy, oparty przede wszystkim na materiałach prasowych opublikowanych w gadzinowym, polskojęzycznym „Gońcu Codziennym”, ale również na innych źródłach,...