Wybory prezydenckie w Polsce: Duda kontra Komorowski

UUP# Rinkimai Lenkija Komorovskis Duda Prezidentas  Lenkijos prezidento rinkimuose - akibrokðtas Bronisalvui Komorovskiui. EPA-ELTA nuotr. Varðuva, geguþës 11 d. (ELTA). Lenkijos prezidento rinkimø pirmajame ture pergalæ netikëtai iðkovojo konservatyvios partijos "Ástatymas ir teisingumas" kandidatas Andþejus Duda (Andrzej Duda), surinkæs 34,8 proc. balsø. Jo varþovas, dabartinis ðalies prezidentas Bronislavas Komorovskis (Bronislaw Komorowski) pelnë 32,2 proc. rinkëjø palaikymà. Nuotr.: Andþejus Duda (Andrzej Duda). Vegint
Główni rywale o fotel prezydencki ― Andrzej Duda i urzędujący prezydent Bronisław Komorowski ― wymieniali się pierwszą pozycją w zależności od regionu Fot. EPA-ELTA

W niedzielę, 10 maja, w Polsce odbyły się wybory prezydenckie. Ostateczne oficjalne wyniki Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) miała podać wczoraj późnym wieczorem. Natomiast w chwili zamknięcia numeru z cząstkowych rezultatów było jeszcze niemożliwie wywnioskować, który z kandydatów wygrał pierwszą turę wyborów.

Z danych sondażowych tymczasem wynikało, że pierwsza tura była pomyślna dla kandydata PiS Andrzeja Dudy.
Główni rywale o fotel prezydencki ― urzędujący prezydent Bronisław Komorowski i Andrzej Duda ― wymieniali się pierwszą pozycją w zależności od regionu. Zaskoczeniem dla wszystkich okazał się sukces Pawła Kukiza, na którego głosy oddało ponad 20 proc. wyborców.
Z sondażu Ipsos wynikało, że w skali całego kraju Andrzej Duda uzyskał 34,5 proc. głosów, a Bronisław Komorowski ― 33,1 proc. Komorowski natomiast wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w dziewięciu województwach, a Duda ― w siedmiu.

Komorowski zwyciężył w województwach: opolskim (41,8 proc.), pomorskim (41,4 proc.), wielkopolskim (39,9 proc.), zachodniopomorskim (38,7 proc.), warmińsko-mazurskim (38,4 proc.), dolnośląskim (37,5 proc.), lubuskim (35,9 proc.), kujawsko-pomorskim (34,2 proc.) i śląskim (33,0 proc.).
Duda wygrał w województwach: podkarpackim (46,5 proc. głosów), podlaskim (43,3 proc.), lubelskim (42,5 proc.), małopolskim (42,1 proc.), mazowieckim (38,3 proc.), świętokrzyskim (38,3 proc.) i łódzkim (33,8 proc.).

Z sondażu Ipsos dla TVN24, TVP i Polsat News wynika, że Andrzej Duda otrzymał więcej głosów wyborców z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym, średnim i pomaturalnym.
Bronisław Komorowski jedynie wśród wyborców najlepiej wykształconych miał lepszy wynik od Dudy.
Na Dudę głosowało 50,5 proc. wyborców z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym, podczas gdy Komorowski dostał głosy 27,2 proc. z nich, a Kukiz ― 11 proc.
W grupie osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym Duda zebrał 48,9 proc. głosów, Komorowski ― 28,7 proc., a Kukiz ― 12,9 proc.
Również wśród wyborców ze średnim i pomaturalnym wykształceniem najwięcej osób głosowało na Dudę ― 33,1 proc., podczas gdy 31,2 proc. na Komorowskiego. Kukiza wybrało 22,3 proc. tych wyborców.
Obecny prezydent uzyskał więcej głosów od osób z wykształceniem wyższym i licencjatem ― 35,8 proc., podczas gdy Duda ― 27 proc., a Kukiz ― 23,3 proc.

Z sondażu Ipsos m. in. wynika, że frekwencja w pierwszej turze wyborów była dosyć niska ― swoje głosy oddało 48,8 proc. wyborców w skali całego kraju. Najniższa frekwencja była w województwie świętokrzyskim, gdzie zagłosowało 41,4 proc. uprawnionych do głosowania. Najwięcej osób udało się do wyborów w województwie mazowieckim — w tym regionie zagłosowało 54,2 proc. wyborców.
Ogółem w tegorocznych wyborach udział wzięło 11 kandydatów.
Z sondażu wynika, że Polacy głosowali następująco: Andrzej Duda ― 34,5 proc., Bronisław Komorowski ― 33,1 proc., Paweł Kukiz ― 20,5 proc., Janusz Korwin-Mikke ― 3,5 proc., Magdalena Ogórek ― 2,4 proc., Adam Jarubas ― 1,6 proc., Janusz Palikot ― 1,6 proc., Grzegorz Braun ― 1,1 proc., Marian Kowalski ― 0,8 proc., Jacek Wilk ― 0,6 proc., Paweł Tanajno ― 0,3 proc.
***
O tym, kto jednak zostanie prezydentem Polski, zadecyduje II tura, która odbędzie się w ciągu 14 dni od pierwszego głosowania, czyli 24 maja. Udział w niej weźmie dwóch kandydatów z największą liczbą głosów — czyli Bronisław Komorowski i Andrzej Duda.