Więcej

  „Młodzi przewodnicy po polskości” – uczniowie z Kiwiszek w Warszawie

  Czytaj również...

  Uczestnicy projektu podczas zwiedzania Starówki

  Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach miniony tydzień spędzili w Warszawie, gdzie wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego” realizowali projekt: „Młodzi przewodnicy po polskości”.

  Obie szkoły współpracują ze sobą już od 5 lat. Grudniowy wyjazd był drugą częścią projektu, który zakładał przede wszystkim spotkanie uczniów z dwóch krajów, nawiązanie relacji i wymianę doświadczeń. Większość zajęć projektowych odbywała się zatem wspólnie. Gości z Warszawy Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach gościła w maju 2017 r. Uczniowie i nauczyciele poznali Wilno, Wileńszczyznę, działalność Polaków i polskich szkół na Litwie.

  W dniach 5-8 grudnia, dzięki wsparciu ambasady RP na Litwie, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach pojechali do Warszawy. W czasie wyjazdu ich rówieśnicy z Polski występowali w roli przewodników, którzy pomagali swoim kolegom – Polakom z Litwy w poznawaniu polskiej kultury i historii.
  Zwiedzanie rozpoczęło się już wieczorem, w dniu przyjazdu, od Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Uczniowie wyjazdu zapoznali się z historią pałacu i obejrzeli imponującą wystawę „Ogrody światła”.
  W środę rano uczestnicy projektu z obu szkół spotkali się w Izbie Patrona SP 336 im. Janka Bytnara „Rudego“ w Warszawie. Po spotkaniu integracyjnym uczniowie wzięli udział w lekcjach języka polskiego i języka angielskiego. Po zajęciach gospodarze przedstawili gościom program artystyczny „I ty zostań Świętym Mikołajem”. Nie zabrakło zabaw integracyjnych i spotkania ze świętym Mikołajem, który w tym roku był bardzo hojny.

  Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach w Senacie RP

  Następnie uczniowie z Kiwiszek i Warszawy pojechali do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie wzięli udział w dwugodzinnej lekcji muzealnej.
  – Właśnie to miejsce było dla mnie najciekawsze, bardzo dużo się tam nauczyłam. Ważne było nie tylko to, co mówił prowadzący zajęcia, ale cała atmosfera tego miejsca, która robi ogromne wrażenie – mówi Gabriela Macuk, uczennica szkoły w Kiwiszkach.
  Wieczorem uczestnicy projektu w warszawskim Domu Polonii wzięli udział w promocji wydanego przez Instytut Pamięci Narodowej albumu „Kresowe rezydencje. Zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP, t. 1: Województwo wileńskie”. Spotkanie z udziałem autora Grzegorza Rąkowskiego i jednego z recenzentów, Tomasza Krzywickiego, poprowadził dr Tomasz Łabuszewski, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie.

  7 grudnia uczniowie z Kiwiszek i z SP 336 wspólnie uczestniczyli w lekcji muzealnej „Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów” na Zamku Królewskim w Warszawie. Uczniowie poznali elementy ustroju dawnej Rzeczypospolitej, kompetencje sejmów i sejmików, dokładną tytulaturę króla. Po zajęciach uczniowie potrafili wskazać na mapie granice Rzeczypospolitej Obojga Narodów XVI–XVIII w., scharakteryzować obowiązki szlachcica wobec państwa, używając takich pojęć, jak sejm, sejmik, pospolite ruszenie oraz poznali proces kształtowania się demokracji szlacheckiej. Lekcja była również wprowadzeniem do popołudniowej wizyty w sejmie i senacie.

  Zajęcia integracyjne w Szkole Podstawowej nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego” w Warszawie

  Kolejnym punktem programu było wspólne zwiedzanie warszawskiej Starówki pod kierunkiem przewodnika, Włodzimierza Surowieckiego, który w bardzo ciekawy sposób opowiadał o zabytkach i historii tego miejsca.
  Po południu uczestnicy wyjazdu mieli okazję przyjrzeć się z bliska pracy polskich polityków. W senacie uczniowie spotkali się z senatorem Janem Żarynem z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Uczniowie zwiedzili Senat oraz Sejm RP, zapoznali się z zasadami działania obu izb oraz zobaczyli, jak na żywo wygląda posiedzenie sejmu.

  Lekcja muzealna na Zamku Królewskim w Warszawie

  Wieczorem na uczniów z Kiwiszek czekało kolejne ważne wydarzenie – premiera dokumentu „Złączyć się z Narodem”, objętego honorowym patronatem marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Premiera odbyła się w „Kinotece” w PKiN. Bohaterowie niezwykle wzruszającego filmu to drugie i trzecie pokolenie Polaków zesłanych do Kazachstanu w 1936 r., którzy latami marzyli o powrocie do kraju, a jego historię i tradycję przekazali swoim dzieciom i wnukom. Pokaz poprzedziło rozdanie statuetek Fundacji 12 Gwiazd dla osób zasłużonych w działalności na rzecz repatriantów.
  Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach podkreślają, że wyjazd był dla nich szansą przede wszystkim na lepsze poznanie Polski, jej historii i kultury.
  – Nasz program był bardzo bogaty, bardzo dużo się nauczyliśmy, zwłaszcza o historii Polski. Mimo że plan zajęć był bardzo intensywny, nie czułam zmęczenia. Dużo spacerowaliśmy, a wszystko, co robiliśmy, było bardzo interesujące – mówi Gabriela Maguk.

  Lekcja muzealna w Muzeum Powstania Warszawskiego

  – Właściwie wszystko było bardzo ciekawe, chociaż na mnie największe wrażenie zrobiła wizyta w Sejmie i Senacie RP. Nigdy nie myślałem, że będę miał taką okazję – dodaje Deivid Czyżyk.
  Iwona Gilewska, uczennica 10 klasy, podkreśla jeszcze jeden, bardzo ważny aspekt wyjazdu:
  – Tego rodzaju projekty bardzo dużo uczą, nie tylko, jeśli chodzi o historię, ale także język polski. Przez ten czas dużo rozmawialiśmy z Polakami z Polski, nie tylko z naszymi rówieśnikami, ale także z dorosłymi. W czasie spotkania w Domu Polonii podchodzili do nas ludzie, którzy chcieli się czegoś dowiedzieć o nas, o naszej szkole. Oczywiście, w takich sytuacjach bardziej się staramy mówić poprawnie, lepiej również rozumiemy, jak ważna jest dla nas nauka języka polskiego .
  ***
  Wyjazd nie byłby możliwy, gdyby nie pomoc i zaangażowanie wielu przyjaciół Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach. Za wsparcie finansowe uczestnicy projektu dziękują ambasadzie RP na Litwie, za poświęcony czas i możliwość zwiedzania Senatu RP – senatorowi Janowi Żarynowi. Za wsparcie organizacyjne i gościnne przyjęcie – dyrekcji, uczniom i nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego” w Warszawie oraz Cezaremu Olczykowi.

  Uczestnicy projektu
  „Młodzi przewodnicy po polskości”
  Fot. archiwum

   

  Afisze

  Więcej od autora

  Pamięć o Ponarach — potrzebna, choć niełatwa

  Pamięć polskich ofiar upamiętniono podczas uroczystości 26 września. Wzięła w nich udział Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu RP. W poniedziałek, przy tzw. polskiej kwaterze w Ponarach uczczono polskie ofiary zbrodni. W czasie mszy świętej przy symbolicznym pomniku uczestnicy uroczystości modlili się...

  Działamy na rzecz upowszechniania historii Polaków na Litwie

  Wiosną rozmawialiśmy w związku z otwarciem Muzeum Chrztu Litwy, a teraz przyszedł czas na zapowiadany przez Ojca nowy projekt – instytut zajmujący się polskim dziedzictwem. Co to będzie za instytucja? Ten instytut wpisuje się w całość działań, jakie prowadzimy w...

  Na Zamku Królewskim w Warszawie o tych, którzy zostali na Wschodzie

  — 17 września 1939 r. jest symbolem paktu Hitlera ze Stalinem, który miał zniszczyć świat, ale szczęśliwie to się nie udało — powiedział podczas wernisażu wystawy dr Karol Nawrocki, prezes IPN. Czytaj więcej: Przez reparacje do pojednania Kustosze pamięci narodowej Nawrocki podkreślił,...

  Polski Teatr „Studio” wystąpił w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

  Spektakl w reżyserii Sławomira Gaudyna jest adaptacją powieści Sergiusza Piaseckiego. Sztuka bazuje na dramatycznych wydarzeniach początku II wojny światowej i napaści Armii Czerwonej na ziemie polskie. Akcja rozgrywa się w Wilnie, w Lidzie i okolicach. Rolę tytułową gra Edward...