Historia polskiej medycyny zaczyna się w Wilnie

„Nauki medyczne w II RP bardzo dużo brały z Kresów, w tym także z Wilna” – mówił Daniel Lipski Fot. Marian Paluszkiewicz

W Domu Kultury Polskiej w Wilnie można obejrzeć wystawę „Medycyna Wileńska w II Rzeczypospolitej”, która została przygotowana przez Główną Bibliotekę Lekarską im. Stanisława Konopki w Warszawie.

– Wystawa została specjalnie przekazana do Wilna jako wystawa szczególnie związana z tym miastem. Dotyczy historii medycyny wileńskiej – mówił podczas otwarcia konsul generalny ambasady RP na Litwie Marcin Zieniewicz.

– Bardzo się cieszę, że ta wystawa wpisuje się w obchody 100-lecia odrodzenia państwa polskiego. Jak wiemy, odbudowa, po przeszło wieku niewoli, była procesem długotrwałym i żmudnym. Rzucającym się w oczy przykładem dziedziny, w której II RP odniosła sukcesy, jest szkolnictwo wyższe, a zwłaszcza medycyna. (…) Nasza dzisiejsza wystawa przypomina o znaczeniu dla Polski Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie jako wszechnicy o wspaniałej historii oraz jako najprężniej działającego ośrodka życia naukowego Wilna i Wileńszczyzny – powiedział Mateusz Stąsiek, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ RP.
– Można powiedzieć, że polska medycyna miała swój początek w Wilnie. Nauki medyczne w Polsce bardzo dużo brały z Kresów, w tym także z Wilna. Przekonałem się o tym w czasie studiów w Gdańsku gdzie, ku mojemu dużemu zdziwieniu, sale wykładowe nosiły imiona profesorów Uniwersytetu Stefana Batorego. Wtedy nawet nie podejrzewałem, że wiele lat później będę miał udział w pielęgnowaniu historii medycyny na Wileńszczyźnie w ramach działalności Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie – mówił Daniel Lipski, prezes stowarzyszenia. Dariusz Żybort przedstawił natomiast pamiątki po prof. Januszkiewiczu, które przechowuje stowarzyszenie.

Materiały wykorzystane w przygotowaniu wystawy znajdują się w posiadaniu Głównej Biblioteki Lekarskiej (archiwalia, czasopisma, książki oraz muzealia). Tak bogatą kolekcję udało się zgromadzić dzięki staraniom założyciela i pierwszego dyrektora Biblioteki prof. Stanisława Konopki. Szczególną uwagę twórcy wystawy poświęcili prof. nauk medycznych Aleksandrowi Januszkiewiczowi. Dokumenty przedstawione na wystawie zostały zakupione od żony prof. Januszkiewicza w latach 60.
W otwarciu wystawy wzięła udział również ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska oraz prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołaj Falkowski.