W Gimnazjum im. św. Jana Bosko nagrodzono uczestników rejonowej olimpiady polonistycznej


Dziesiątka zwycięzców będzie reprezentowała rejon wileński w kolejnym etapie – olimpiadzie krajowej Fot. Marian Paluszkiewicz

Uroczystość podsumowania rejonowego etapu 29. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego odbyła się w wczoraj, 7 lutego, w Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce w rejonie wileńskim. Po dwudniowych konkursowych zmaganiach na szczeblu rejonowym wyłoniono laureatów, którzy powalczą o laury na kolejnym, krajowym etapie.

W olimpiadzie polonistycznej, która się odbywała w całej Wileńszczyźnie, wzięło udział w sumie 55 uczniów. 22 młodych miłośników mowy ojczystej pochodziło z rejonu wileńskiego, 10 z nich komisja wytypowała do krajowego etapu olimpiady.

Na uroczystość uhonorowania uczestników rejonowego etapu olimpiady przybyli dostojni goście: sekretarz Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie Irmina Szmalec, poseł Czesław Olszewski, wykładowczyni Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego doc. dr Irena Masojć, wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Komarowski, kierownik wydziału oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego Lilia Andruszkiewicz, specjalistka wydziału oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego Janina Klimaszewska, starosta gminy Mickuny Renata Mickiewicz.

W świątecznie udekorowanej sali uczniowie Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce zaprezentowali wzruszające przedstawienie okolicznościowe, poświęcone życiu i twórczości patrona tegorocznej olimpiady, Zbigniewa Herberta, przygotowany przez uczniów i polonistki Krystynę Dejnarowicz i Inessę Mozyro oraz nauczycielkę muzyki Alicję Dacewicz.

Gości przywitał dyrektor szkoły Zbigniew Czech.

– Cieszymy się niezmiernie, że uczniowie tak licznie przybyli na 29. Olimpiadę Literatury i Języka Polskiego. Cieszymy się z zaszczytu bycia gospodarzami święta polonistycznego w jubileuszowym roku niepodległości dwóch bratnich narodów – polskiego i litewskiego. (…)Wszyscy uczestnicy olimpiady są zwycięzcami, reprezentują swoje placówki szkolne, są najlepsi, a najważniejsza jest przygoda z językiem polskim – tymi słowami przywitał dyrektor uczniów.

Komisja pod przewodnictwem Anny Bartoszko wytypowała do udziału w krajowej olimpiadzie 10 uczniów ze szkół rejonu wileńskiego. Byli to: zdobywca I miejsca, Konstanty Keda z Gimnazjum w Mickunach (nauczyciel Diana Oberlan), zdobywcy dwu drugich miejsc Gabriela Pszednia z Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach (naucz. Irena Szulska) oraz Dejwid Gudanec z Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach (naucz. Anna Maciulewicz), a także trzy zdobywczynie trzeciego miejsca: Ewelina Grochowska z Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach (naucz. Helena Szturo), Kamila Anna Herman z Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie (naucz. Ilona Herman) oraz Marta Łukojć z Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach (naucz. Anna Burbo). Do krajowych eliminacji wytypowano również laureatów, to Elżbieta Julita Titanec z Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie (naucz. Ilona Herman), Karina Katarzyna Januszkiewicz z Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze (naucz. Iewa Kupcewicz), Inesa Trombovičiūtė z Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie (naucz. Krystyna Rostowska), Katarzyna Aneta Borszczewska z Gimnazjum w Awiżeniach (naucz. Lilia Wojciechowska).

Wszystkim uczestnikom olimpiady oraz zwycięzcom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Nagrody książkowe dla wszystkich uczniów i zwycięzców zostały ufundowane przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, nagrody nauczycielom przyznała Ambasada RP w Wilnie.

W ocenie przewodniczącej komisji, Anny Bartoszko, wszyscy uczestnicy olimpiady wykazali się umiejętnościami, choć dały się zauważyć wśród uczniów prawdziwe perełki.
– Najchętniej uczestnicy wybierali interpretację wiersza Leopolda Staffa „Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!”. Najmniej popularna była interpretacja porównawcza. Prace pisemne uczestników były bardzo ciekawe. W drugim dniu wypowiedzi ustnych komisja miała satysfakcję, bowiem wypowiedzi były różnorodne i bardzo ciekawe dla nauczycieli – podzieliła się wrażeniami przewodnicząca komisji.

Doc. dr. Irena Masojć z Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego zaprosiła zwycięzców na uczelnię do udziału w kolejnym etapie zawodów, które będą miały miejsce 15-16 marca.