W Wilnie będzie polskie liceum i szkoła początkowa na Antokolu

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie przy Krupniczej zmienia status na liceum

Rada miasta Wilna w środę, 23 maja, podjęła dwie decyzje istotne dla polskiej oświaty na Litwie. Na Antokolu ma powstać szkoła początkowa z polskim i rosyjskim językiem nauczania – rada przyjęła tę decyzję w pierwszym czytaniu. Natomiast Gimnazjum im. Adama Mickiewicza zmieni swoją nazwę na Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie.

Ostateczna decyzja w sprawie szkoły początkowej na Antokolu ma zapaść na posiedzeniu wileńskiej rady samorządowej 13 czerwca.
– Projekt jest dobrze przygotowany, więc nie sądzę, że dojdzie do zmiany tego projektu – w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedziała Edita Tamošiūnaitė, wicemer stołecznego samorządu.

Szkoła początkowa ma powstać przy ulicy Šilo 15, w dzielnicy Antokol. Będzie realizowała programy nauczania przedszkolnego, początkowego oraz nieformalnego kształcenia uczniów. Szkoła ma zmieścić osiem kompletów klas: po jednym komplecie klas 1-4 w języku polskim i tyleż w rosyjskim. Przewidziane jest też nauczanie dzieci w tzw. „zerówce”.

Obecnie w tym budynku mieści się Wileńska Szkoła „Šilo” dla dzieci specjalnej troski. Na środowym posiedzeniu rady został zatwierdzony projekt ostatecznej reorganizacji tej placówki i połączenia jej z inną szkołą specjalną, „Aidas”, w dzielnicy Wołokumpie. Szkoła „Šilo” przeniesie się do większego budynku, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach.

– Dla dzieci specjalnej troski warunki nauki zmienią się na lepsze. Budynek przy Šilo 15, po przyjęciu ostatecznej decyzji przez radę, musi zostać wyremontowany, odnowiony. Mam nadzieję, że w 2019 roku rozpocznie się tu proces nauczania – powiedziała wicemer.

Polska szkoła na Antokolu przestała istnieć, odkąd w 2015 r. Gimnazjum im. Joachima Lelewela zostało zmuszone do przeniesienia się do budynku przy ul. Minties w dzielnicy Żyrmuny.
– Znaleźliśmy sposób na rozwiązanie tego problemu i przywrócenie polskiego nauczania na Antokolu. Jak są początki, to będzie też kontynuacja – spodziewa się Edita Tamošiūnaitė.

Kolejną decyzją stołecznej rady było nadanie Gimnazjum im. Adama Mickiewicza z polskim językiem nauczania tytułu liceum. W Wilnie istnieją już litewskojęzyczne Liceum Inżynierii VGTU i Wileńskie Liceum.

– W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, na wyraźne życzenie rodziców i nauczycieli, dążyliśmy do stworzenia nieco innej szkoły, tzn. chcieliśmy nadać jej specjalny kierunek. Spowodowane to było tym, że na Litwie powstawały wówczas ze szkół średnich pierwsze gimnazja. Wtedy, w pierwszym „rzucie”, stworzyliśmy swoje gimnazjum, co było inicjatywą oddolną, a nie wymogiem ministerstwa. Nie było wtedy ani określonych kryteriów przyznawania statusu gimnazjum, ani koncepcji. Naszym kierunkiem były nauki ścisłe, było to realne gimnazjum – przypomniał historię powstawania gimnazjum Czesław Dawidowicz, dyrektor Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie.

Jak mówił dyrektor, po dwóch latach wytężonej pracy i pisania przez nauczycieli autorskich programów nauczania, których zostało napisanych kilkanaście, absolutna większość programów została zatwierdzona przez ministerstwo oświaty. Nauczyciele napisali programy do nauczania przedmiotów obowiązkowych, ale też znalazło się kilka przedmiotów do wyboru, które były impulsem do obrania przyszłego kierunku. Były to takie przedmioty, jak fizyka i ekologia, chemia i ekologia, biologia i ekologia.
– Dzisiaj, nawiązując do dawnych tradycji nazywania szkoły średniej liceum, a także tradycji, która istnieje w Polsce, postanowiliśmy przyjąć właśnie tę nazwę. Stąd nasza propozycja do samorządu, którą rada samorządowa poparła – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Czesław Dawidowicz.

Na Antokolu zostanie przywrócone nauczanie po polsku w klasach początkowych

Obecnie Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie musi być jedynie zarejestrowane w Centrum Rejestracji.
– Obecnie liceum będzie realizowało program ekologii i technologii ekologicznych od klasy 1 do 12. Na razie nie mamy u siebie klas początkowych. Ustaliliśmy ze Szkołą-Przedszkolem „Źródełko”, która prowadzi nauczanie początkowe, że oni również będą realizowali program ekologii, podpisaliśmy stosowne umowy, opracowaliśmy specjalny plan działalności. Uczniowie, którzy przyjdą do klasy 5, już będą mieli pierwszy etap szkoły początkowej za sobą – mówił Czesław Dawidowicz.

Koncepcję nauczania ekologii prowadzi na Litwie jeszcze tylko jedna szkoła – Gimnazjum im. Prezydenta Valdasa Adamkusa w Kownie.
– Nasze liceum realizuje program szkoły średniej o kierunku ekologii i technologii ekologicznej. Nie chodzi tylko o sortowanie śmieci czy nierzucanie papierków – jest to cała koncepcja szkoły, bardzo obszerna – jej opis liczy 11 stron. To sposób bycia, sposób życia w tym świecie. To również zdrowy styl życia, postrzeganie świata poprzez pryzmat dobra ogólnego, a nie wyłącznie korzystania z dóbr tego świata. W moim przekonaniu, to bardzo głęboka koncepcja i jej realizacja nie jest taka prosta – podkreślił dyrektor.

Wileńskie liceum ma podpisane umowy z kilkunastoma organizacjami, które będą pomagały w prowadzeniu nauczania. Jest to m.in. Centrum Arborystyki, jedna z kowieńskich firm prowadzi atrakcyjne wykłady na tematy zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia.

Liceum ma specjalne uprawnienia do prowadzenia selekcji uczniów, co nie oznacza, że uczeń, który ukończył inną szkołę podstawową, nie może przyjść do dowolnej klasy liceum, nawet jeżeli wcześniej nie uczył się według tego programu.
– Oczywiście, pewne wymagania wobec uczniów również się stawia – podkreślił dyrektor.

Fot. Marian Paluszkiewicz