Konstruktywna VII Konferencja Regionalna „Szkoła mniejszości narodowej na Litwie”

Celem konferencji była konstruktywna wymiana doświadczeń i refleksji dotyczących pracy dyrekcji, nauczycieli i samorządów uczniowskich w polskich placówkach oświatowych na Wileńszczyźnie
Fot. Marian Paluszkiewicz

17 grudnia, w Gimnazjum w Trokach odbyła się VII Konferencja Regionalna „Szkoła mniejszości narodowej na Litwie 2018. Wychowanie i kształcenie młodego pokolenia w duchu wartości patriotycznych i obywatelskich”.

Na konferencji, finansowanej przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zebrali się logopedzi, psycholodzy, przedstawiciele placówek oświatowych w Wilnie, rejonie wileńskim, trockim, solecznickim, by wymienić się poglądami, doświadczeniem i pomysłami dotyczącymi pracy dyrekcji, nauczycieli, samorządów uczniowskich oraz studenckich w polskich placówkach oświatowych na Wileńszczyźnie.

„Cieszę się, że takie nasze spotkanie stało się już piękną tradycją. Zagadnienia, które dziś zostaną omówione, są aktualne dla wszystkich placówek oświatowych. Mam nadzieję, że w trakcie konferencji i po niej wszystkim nam uda się wyciągnąć wnioski, które pomogą rozszerzyć praktykę pedagogiczną i wykonywać swoją pracę jeszcze lepiej” – witając gości i uczestników konferencji, zaznaczył dyrektor Gimnazjum w Trokach, Marian Kuzborski.

Na konferencji byli obecni również mer rejonu trockiego Edita Rudelienė oraz Jarosław Narkiewicz, poseł na sejm z ramienia AWPL-ZChR, członek sejmowego komitetu oświaty i nauki. Zdaniem Jarosława Narkiewicza takiego typu konferencje są wyjątkowo korzystne dla oświatowców, gdyż sprzyjają wzbogaceniu doświadczenia oraz pojawieniem się nowych pomysłów na temat kształcenia młodzieży.

– Szczególnie cenne jest to, że w spotkaniu biorą udział przedstawiciele szkół z wielu miejscowości. Pomaga to zapoznać się ze specyfiką działania placówek oświatowych w poszczególnych rejonach oraz budować więzi między sobą, czego nigdy nie bywa za dużo – zaznaczył poseł w rozmowie z „Kurierem Wileńskim”.

Jak dodał, takie spotkanie jest też dobrą okazją do omówienia spraw ogólnopaństwowych, biorąc zwłaszcza pod uwagę obecny kryzys oświatowy na Litwie. Jako ciekawy i jak najbardziej godny uwagi wątek Jarosław Narkiewicz wskazał wielofunkcyjne centra kultury w rejonach, które w pewnym sensie pełnią też funkcje ośrodków oświatowych.

– Dla miast, gdzie są duże szkoły, to nie jest aktualne, ale w przypadku mniejszych miejscowości i terenów wiejskich takie ośrodki odgrywają dużą rolę. Na przykład w Szklarach, w rej. trockim, kiedyś istniała placówka oświatowa, której nie udało się zachować. Na razie nie udało się też stworzyć tam jakiegoś centrum wielofunkcyjnego, w wyniku czego obecnie nie jest prowadzona praktycznie żadna praca z zamieszkałym tam środowiskiem. Formę ośrodków wielofunkcyjnych warto więc rozwijać, ale nie powinny one zamieniać istniejących już szkół – zauważył Jarosław Narkiewicz.

Głównym tematem konferencji, o którym mówiła większość prelegentów, było kształcenie młodzieży w duchu patriotycznym Fot. Marian Paluszkiewicz

Głównym tematem wczorajszej konferencji, o którym mówiła większość prelegentów, było kształcenie młodzieży w duchu patriotycznym, by przygotować ją do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Nie zabrakło też takich tematów, jak polityka oświatowa na Litwie, szkoła jako instytucja społecznego kształcenia, o których mówiły przedstawicielki Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu. Tymczasem, ideę centrum wielofunkcyjnego jako instytucji społecznego kształcenia i wychowania przedstawiła Diana Jezulewicz z Uniwersalnego Wielofunkcyjnego Centrum w Janczunach. O atrakcyjnych formach kształcenia w systemie polskiej edukacji na Litwie opowiadała Łucja Mickiewicz-Ozarowska z Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach.

O roli przedszkola w przygotowaniu dziecka do szkoły mówiły Halina Antropik i Diana Gotowiecka ze żłobka-przedszkola „Płomyczek” w Ejszyszkach. Rasytė Matulevičiūtė z Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach podzieliła się doświadczeniem praktyki pedagogicznej w Finlandii. Natomiast Roman Łozowski z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie opowiedział zebranym o aktywizujących formach i metodach kształcenia na lekcjach historii. Sporo uwagi podczas konferencji poświęcono też tematowi dzieci i rodziców w świecie współczesnych technologii, który przedstawiły Anna Borkowska z Państwowego Instytutu Badawczego NASK w Warszawie oraz Lucyna Narkiewicz-Skórko z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wilnie.