Zgłoś swego kandydata do 22. edycji plebiscytu „Polak Roku”

Jak co roku, w pierwszym miesiącu jesieni, ogłaszamy plebiscyt „Kuriera Wileńskiego”, mający na celu wytypowanie osoby najbardziej zasłużonej dla polskości na Wileńszczyźnie – „Polaka Roku” 2019. Będzie to już 22. edycja tego popularnego i organizowanego przez nasz dziennik konkursu. Zachęcamy Czytelników do zgłaszania kandydatów do tego zaszczytnego tytułu.

Podobnie jak w poprzednich latach, konkurs „Polak Roku” ma na celu uhonorowanie osób, które w sposób szczególny zasłużyły się dla polskości na Litwie i poprzez swą działalność w mijającym roku trwale zapisały się w naszej polskiej kronice zdarzeń.

Poprzednie edycje konkursu dowiodły, że mamy na Litwie wielu Polaków godnych tego zaszczytnego tytułu. Osoby te poprzez codzienną pracę wnoszą stały wkład w zachowanie i rozwijanie polskości na Litwie, przyczyniają się do promowania dobrego imienia Polaków w społeczeństwie naszego kraju.
Niezmiennie cieszy nas to, że nasi Czytelnicy dostrzegają dokonania różnych osób pracujących w różnych dziedzinach i co roku typują kolejne osoby, które za swą działalność duszpasterską, oświatową, społeczną, kulturalną czy też polityczną zasługują na słowa uznania i podzięki.

Zachęcamy naszych Czytelników do nadsyłania do redakcji (listownie lub pocztą elektroniczną) nazwisk osób (obowiązkowo z uzasadnieniem zgłoszenia), których działalność i obywatelska postawa wobec spraw życiowo ważnych dla nas, Polaków, mieszkających na Litwie, kwalifikują do zdobycia zaszczytnego tytułu „Polak Roku” 2019.

Zgłoszenia kandydatów w nieograniczonej liczbie mogą nadsyłać zarówno osoby fizyczne, jak też organizacje społeczne czy prywatne firmy. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres redakcji: „Kurier Wileński”, Birbynių 4a, LT-02121-30 Vilnius, Lietuva z dopiskiem „Polak Roku 2019” do 31 października br. lub pocztą elektroniczną: reklama@kurierwilenski.lt. Zgodnie z regulaminem plebiscytu, zwycięzcy konkursu z lat poprzednich nie mogą być powtórnie zgłaszani.

Kapituła plebiscytu, składająca się z laureatów poprzednich edycji konkursu „Polak Roku”, spośród nadesłanych do redakcji „Kuriera Wileńskiego” zgłoszeń wybierze 10 osób typowanych do tytułu „Polak Roku”. W kolejnym etapie konkursu Czytelnicy będą mogli oddać swój głos na wybranego kandydata.
Podsumowanie konkursu nastąpi w styczniu 2020 r.

Redakcja „Kuriera Wileńskiego”