Więcej

  VI Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie

  Czytaj również...

  W Senacie RP odbył się VI Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie. Konferencję rozpoczął Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki, który podkreślił zasługi swojego poprzednika, Stanisława Karczewskiego, w rozwoju tej konferencji i w opiece nad Polonią.

  „To, co spaja tożsamość Polonii i Polaków, to wspólnota języka, kultury, to upowszechnianie wiedzy o Polsce i jej historii. Nie można przecenić Państwa udziału w tym dziele. Cieszę się, że Senat od lat międzywojennych może mieć w tym swój udział” – powiedział Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki.
  Marszałek zwrócił również uwagę na znaczenie tematów podejmowanych podczas konferencji, takich jak np. walka z dezinformacją. Mówiąc do dziennikarzy, podkreślił znaczenie ich działalności.
  „Zachęcam was, byście wysoko trzymali sztandar polskości, gdyż nieraz możecie być wzorem rzetelności dziennikarskiej i obiektywizmu” – podkreślił marszałek.
  W czasie konferencji głos zabrał również Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

  „To bardzo ważna chwila, ponieważ federacja w końcu spotyka się w Senacie. Chciałbym zacząć od podziękowania, w imieniu Fundacji, ale także polskich mediów na Wschodzie, bo dzięki Senatowi udało nam się dokonać czegoś spektakularnego” – powiedział Mikołaj Falkowski. „ Łączy nas nie tylko budżet, przekazywany przez Senat, ale również wartości. Łączy nas dostrzeganie działań, aktywności Rosji w obszarze państw, z których pochodzicie, stąd tematy naszych dzisiejszych dyskusji” – dodał.

  W programie obrad znalazła się również dyskusja na temat dezinformacji

  Rafał Dzięciołowski, wiceprezes zarządu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, zwracając się do przedstawicieli polskich mediów na Wschodzie, powiedział:
  „Jesteście elitą elit. Marszałek mówił o wysoko podniesionym sztandarze polskości, bez wątpienia takim sztandarem są właśnie polskie media. Dzięki ich istnieniu, nawet tych najmniejszych, w najodleglejszych zakątkach świata, wiemy, że są tam Polacy, że istniejemy. Jest to wartość, której nie powinniśmy poświęcać na ołtarzu wielkich koncernów medialnych”.
  Uczestnicy konferencji mieli również okazję do przyjrzenia się działalności polskich mediów na Wschodzie. Oleg Czerwiński zaprezentował media polskie w Kazachstanie, Elena Pumnea omówiła działalność mediów polskich w Mołdawii.

  Spotkanie stało się również okazją do podsumowania kampanii społecznej #KtoTyJesteś. Uczestnikom konferencji zostały zaprezentowane dwa spoty, które były wykorzystywane w drugiej edycji kampanii. Jak wyjaśnił Juliusz Szymczak-Gałkowski, przedstawiciel Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, zostały one zrealizowane w 7 wersjach językowych, specjalnie na potrzeby Polaków mieszkających na Wschodzie. Ubiegłoroczna edycja po raz pierwszy skierowana była głównie do Polaków mieszkających na Zachodzie.

  CZYTAJ WIĘCEJ: Kampania #KtoTyJesteś: By Polska była dla Polaków magnesem

  W programie obrad znalazła się również dyskusja na temat dezinformacji „Charakterystyka zjawiska. Możliwości przeciwdziałania – weryfikacja informacji z sieci”, której znaczenie szczególnie podkreślano podczas uroczystego otwarcia. Dyskusję prowadziła Maria Przełomiec a uczestniczyli w niej Kamil Basaj Fundacja INFO OPS Polska, Piotr Żochowski („Ośrodek Studiów Wschodnich”), Bartosz Skiba („Studio Wschód”), Mirosław Rowicki („Kurier Galicyjski”).
  W ramach konferencji przedstawiono również nowe inicjatywy medialne na Wschodzie. Redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego”, Robert Mickiewicz, przedstawił odnowione wydanie magazynowe „Kuriera Wileńskiego”, które ukazuje się od października 2018 r., a Mirosław Rowicki działalność „Kuriera Galicyjskiego TV”.
  Więcej na temat VI Zjazdu Federacji Mediów Polskich na Wschodzie – w najbliższym wydaniu magazynowym.

  Fot. Senat RP

   

  Afisze

  Więcej od autora

  Tomasz Otocki: „Łotysze postawili na sprawdzone marki”

  Ilona Lewandowska: Mieszkańcy Łotwy wybrali nowy parlament. Jak może Pan skomentować wyniki tych wyborów? Tomasz Otocki: Warto chyba zacząć od stwierdzenia, że mieliśmy do czynienia z niską frekwencją, choć jednak wyższą niż cztery lata temu. Wynosiła ona 59 proc. Ten...

  Polscy i litewscy żołnierze w nowym miejscu wiecznego spoczynku

  Zawiasy to historyczna miejscowość położona 30 km na północny zachód od Wilna. Obecnie miejsce to nosi nazwę Łoździany (lit. Lazdėnai) i znajduje się w rejonie elektreńskim, na linii Wilno–Kowno. W międzywojniu Zawiasy były stacją kolejową graniczną z Litwą Kowieńską....

  Andrzej Pukszto: „Nie wyobrażam sobie UE bez Włoch”

  O tym, co wybór, jakiego dokonali Włosi, oznacza dla ich kraju oraz Europy z dr. Andrzejem Puksztą, politologiem z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie rozmawia Ilona Lewandowska. Czytaj więcej: „Litewski wyborca chce widzieć w prezydencie Boga Ojca”. Komentarze ekspertów o...

  Prochy prezydentów na uchodźstwie będą sprowadzone do Polski. Koncert inauguracyjny uroczystości w Filharmonii Narodowej w Warszawie

  Uroczystości już zainaugurowano poprzez koncert galowy, który w poniedziałkowy wieczór odbył się w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Czytaj więcej: Prezydenci RP Raczkiewicz, Zaleski i Ostrowski spoczną w ojczyźnie. Koncert galowy orkiestry „MŁODZI – POLSCY” wita mężów stanu Inicjatywa jest realizowana...