Więcej

  Ewelina Kieżun: Harcerstwo to zaangażowanie na całe życie

  Czytaj również...

  Nowy Zarząd Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie
  | Fot. ZHPnL

  Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie jest jedną z największych i najprężniej działających organizacji młodzieżowych polskich na Litwie. W minioną niedzielę (13 czerwca) w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się XXIII Zjazd ZHPnL, podczas którego wybrano nowe władze organizacji. O planach na rozpoczynającą się kadencję nowego zarządu rozmawiamy z phm. Eweliną Aliną Kieżun HL – nową przewodniczącą ZHPnL.


  Co oznacza dla Pani pełnienie funkcji przewodniczącj ZHPnL?

  Muszę przyznać, że to dla mnie wielkie wyzwanie. Oczywiście, bardzo się cieszę, że tak wiele osób obdarzyło mnie zaufaniem, oddając na mnie swój głos. To bardzo dobrze pokazuje, że harcerstwo nie jest tylko zajęciem dla dzieci i młodzieży, że nie kończy się razem ze szkołą, że to zaangażowanie na całe życie. Teraz, tym wszystkim, czego nauczyłam się przez wszystkie lata nauki szkole, podczas studiów i przynależności do ZHPnL, będę miała okazję dzielić się jeszcze pełniej podczas mojej harcerskiej służby.

  Czy harcerstwo miało wpływ na wybór kierunku Pani studiów i życie zawodowe?

  Tak, na pewno. To w harcerstwie zdecydowałam się, że chcę pracować z dziećmi i młodzieżą, tu zdobyłam podstawowe umiejętności. Potem wybrałam studia pedagogiczne. Najpierw były to studia licencjackie na uniwersytecie pedagogicznym, pedagogika społeczna i nauczanie początkowe, a w tym roku zakończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Michała Romera na kierunku Zarządzanie oświatą. Pracowałam najpierw w wileńskiej Szkole im. Szymona Konarskiego, a od 2017 r. w Gimnazjum Inżynieryjnym im. Joachima Lelewela w Wilnie i przez cały czas moja praca i zaangażowanie w harcerstwo nawzajem się uzupełniają.

  A życie osobiste? Harcerzem jest również Pani mąż…

  Poznaliśmy się na obozie harcerskim w 2015 r. Łączy nas bardzo wiele, wspólna służba i przygody, zainteresowania, przyjaciele. Dzielimy te same pasje i doświadczenia, myślę, że to bardzo ważne w życiu.

  ZHPnL jest jedną z największych i najprężniej działających organizacji młodzieżowych polskich na Litwie
  | Fot. ZHPnL

  Zaangażowanie w harcerstwo łączy Pani z inną działalnością społeczną. Od 2018 r. jest Pani członkinią Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, a od 2020 r. – Komitetu ds. Edukacji Mniejszości Narodowych na Litwie przy Ministerstwie Oświaty, Nauki i Sportu. Czy łatwo jest pogodzić te funkcje?

  Można powiedzieć, że wszystkie te obszary działania są bardzo blisko związane i na pewno harcerstwo bardzo pomaga mi w ich realizacji. Zresztą, to dzięki harcerstwu zaczęła współpracować ze SKOnSR i trafiłam do Komitetu ds. Edukacji Mniejszości Narodowych. Do obu tych komitetów zostałam oddelegowana przez ZHPnL. Rzeczywiście, bardzo zaangażowałam się w prace SKOnSR, podobnie jak w prace związane z oświatą mniejszości narodowych. Jeśli chodzi o kwestie oświatowe – na pewno dzięki harcerstwu bardzo podniosły się moje kwalifikacje zawodowe. Jako nauczycielka mam doświadczenie w pracy z dziećmi z klas początkowych, ale jako harcerka również w nieformalnym nauczaniu i pracą ze starszą młodzieżą. Można więc powiedzieć, że harcerstwo otwiera wiele dróg rozwoju. Bardzo bym chciała, żeby w przyszłości o ZHPnL częściej mówiło się w naszych szkołach. Myślę, że warto, by temat harcerstwa pojawił się podręcznikach dla klas początkowych tak, by dzieci dowiedziały bardzo wcześnie, kim jest harcerz, co to ZHPnL i dlaczego warto zostać zuchem. Teraz chodzimy do szkół, zapraszamy dzieci do naszej organizacji i bardzo często nie wiedzą one o harcerstwie nic lub bardzo niewiele. Nasza służba jest obecna w wielu miejscach, ale często pozostajemy takimi niewidocznymi aniołami.

  W minioną niedzielę (13 czerwca) w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się XXIII Zjazd ZHPNL
  | Fot. ZHPnL

  Z jakimi oczekiwaniami, planami rozpoczyna Pani pełnienie obowiązków przewodniczącej ZHPnL?

  Jeśli chodzi o konkretne plany, będę chciała przede wszystkim kontynuować kierunek działania, który rozpoczęli moi poprzednicy. ZHPnL rozwija się w ostatnich latach bardzo dobrze i na pewno chciałabym podkreślić ogromny wysiłek poprzedniego zarządu, który spisał się wzorowo. Jeśli chodzi o nowe kierunki działania, chciałabym bardziej pogłębić naszą współpracę z Macierzą Szkolną i polskimi szkołami na Litwie. Myślę, że razem możemy sobie wzajemnie pomóc i wiele osiągnąć.

  Czytaj więcej: Blanka Szymańska: „Harcerze to ludzie, którzy mocno trzymają się tradycji“


  Nowe władze, wybrane na dwuletnią kadencje podczas się XXIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie

  W skład nowego zarządu ZHPnL wchodzą:

  Przewodnicząca phm. Alina Ewelina Kieżun
  Wiceprzewodniczący oraz komisarz ds. zagranicznych phm. Paweł Giliauskas
  Naczelniczka pwd. Karina Grzybowska
  Naczelnik phm. Artur Kołoszewski
  Referent Zuchowy pwd. Diana Iwaszko
  Kwatermistrz hm. Joanna Tumasz
  Kapelan ks. Wiktor Kudriaszow

  Na członków Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

  hm. Adam Błaszkiewicz
  pwd. Władysław Łuczyński
  pwd. Romuald Dadelo

  Na członków Sądu Harcerskiego zostali wybrani:

  phm. Ewelina Mikołejko
  pwd. Dorota Gurska
  pwd. Darek Kieżun
  pwd. Ernest Matuliukštis
  pwd. Zbigniew Podworski


  Afisze

  Więcej od autora

  „Na skraju Imperium”, czyli pogranicze oczami Mieczysława Jałowieckiego

  4 października Instytut Polonika we współpracy z Instytutem Polskim w Wilnie zorganizował w stołecznym Ratuszu spotkanie poświęcone książce „Na skraju Imperium” Mieczysława Jałowieckiego. W niewielkiej sali, gdzie dzień wcześniej otwarta została wystawa „12 miast” autorstwa polskiego malarza, architekta Tytusa...

  Nie wymyślamy własnych „Dziadów”. Pozwalamy mówić Mickiewiczowi

  Ilona Lewandowska: Już niedługo przyjedzie Pan do Wilna z „Dziadami” Mickiewicza. Jak powstał pomysł „Objazdu mickiewiczowskiego wzorem Reduty na Litwie”, który Teatr Wierszalin będzie realizował na Wileńszczyźnie w październiku? Dariusz Matys: Ten pomysł powstał w bardzo naturalny sposób. Pielęgnujemy w...

  Tomasz Otocki: „Łotysze postawili na sprawdzone marki”

  Ilona Lewandowska: Mieszkańcy Łotwy wybrali nowy parlament. Jak może Pan skomentować wyniki tych wyborów? Tomasz Otocki: Warto chyba zacząć od stwierdzenia, że mieliśmy do czynienia z niską frekwencją, choć jednak wyższą niż cztery lata temu. Wynosiła ona 59 proc. Ten...

  Polscy i litewscy żołnierze w nowym miejscu wiecznego spoczynku

  Zawiasy to historyczna miejscowość położona 30 km na północny zachód od Wilna. Obecnie miejsce to nosi nazwę Łoździany (lit. Lazdėnai) i znajduje się w rejonie elektreńskim, na linii Wilno–Kowno. W międzywojniu Zawiasy były stacją kolejową graniczną z Litwą Kowieńską....