Danuta Szejnicka: Nauczyciel też musi się uczyć

„Jestem człowiekiem XX w., czytam w sposób linearny, robię notatki w zeszycie, przygotowuję sobie konspekty. Moi uczniowie myślą jednak w zupełnie inny sposób i muszę się stale dokształcać, by móc do nich dotrzeć” – mówi Danuta Szejnicka, polonistka i metodyk działu Przygotowania treści nauczania Narodowej Agencji Edukacji.

Danuta Szejnicka, polonistka i metodyk działu Przygotowania treści nauczania Narodowej Agencji Edukacji
| Fot. archiwum prywatne Danuty Szejnickiej

W szkole to nauczyciel ma przekazywać wiedzę uczniowi, ale przecież są również obszary, w których pedagogom bardzo trudno jest nadążyć za umiejętnościami nastolatków. Dużym wyzwaniem dla nauczycieli jest przede wszystkim praca w obszarze nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

– W otaczającym nas świecie dominuje kultura obrazu i dźwięku. Współczesna młodzież jest na co dzień zanurzona w audiowizualnych mediach. Dostęp do internetu daje duże możliwości i otwiera świat przed naszymi uczniami, pomagając badać, poznawać, nawiązywać przyjaźnie, szukać pracy i realizować swoje twórcze pomysły. Szkoła nie może być oddzielona od tego świata, po prostu musimy nauczyć się łączyć rzetelnie przekazywaną wiedzę z technologiami, które wykorzystują nasi uczniowie – podkreśla rozmówczyni „Kuriera Wileńskiego”.

Polonistka podkreśla, że nauczyciel nie może przestać podnosić swoich kwalifikacji, nawet w obszarach, w których nie czuje się pewnie.
– Nie chodzi o to, żeby dogonić nastolatka w umiejętnościach technicznych. Moje dzieci są na pewno w tym obszarze bardziej sprawne niż ja. Chodzi o to, by nauczyciel poznał możliwości tych narzędzi, a wtedy będzie mógł pomóc uczniowi w wykorzystaniu ich w bardziej produktywny sposób – mówi Szejnicka.

Jednym ze sposobów na dokształcanie się może być np. udział w międzynarodowych projektach. Danuta Szejnicka, jako przedstawicielka Narodowej Agencji Edukacji, uczestniczyła w projekcie Erasmus+ KA2 „Schools for 21st Century“, który koordynuje Uniwersytet Santiago de Compostela w Hiszpanii.

– Miałam okazję doskonalić swoje kompetencje cyfrowe w zakresie edukacji medialnej, umiejętności audiowizualnych, a zdobytą wiedzę wykorzystywać w pracy z uczniami, m.in. organizując Szkolny Ted Talks albo kartki świąteczne w ramach lekcji międzyprzedmiotowych z języka polskiego, plastyki i informatyki – opowiada nauczycielka.

Podczas spotkania partnerów projektu we Włoszech, Portugalii, na Litwie i w Hiszpanii dyskutowano nad zmianami w edukacji cyfrowej, które zaszły w czasie pandemii, planowano szkolenia dla nauczycieli, których celem jest doskonalenie tak ważnych we współczesnym świecie, zdominowanym przez technologie, umiejętności pracy zdalnej.

– Jednym z wyzwań we współczesnej edukacji jest tworzenie tekstu audiowizualnego. Telewizja bądź radio to są media, które w XXI wieku zdominują przestrzeń publiczną, ale również mogą być wykorzystane w edukacji – mówi nauczycielka. Jak zauważa, umiejętności techniczne uczniów bardzo często są niewystarczające. – Nastolatek wie, jak nadać formę, ale ma już problem z wypełnieniem jej odpowiednią treścią. W tym może mu pomóc nauczyciel. Czasem warto więc zamienić tradycyjne wypracowanie na tworzenie reportażu audio czy wideo – zauważa nauczycielka.

Oczywiście dobrze, jeśli taka praca zyska uznanie także poza szkołą. Uczniowie Gimnazjum św. Jana Pawła II w Wilnie wzięli udział w międzynarodowym konkursie „Moje radio“ ogłoszonym przez Radio Coruña Sl (Hiszpania) w ramach projektu „Szkoła XXI wieku”.

Czytaj więcej: „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel” 2021 [GALERIA]

– W rolę młodych reportażystów wcielili się uczniowie klas 3. oraz 1A i 1C, którzy w ramach prac projektowych z języka polskiego w czerwcu przygotowali wideoreportaże na tematy literackie. W ten sposób rozwijali swoje kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje cyfrowe; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej; kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się – mówi Szejnicka.

Na konkurs zostały wysłane trzy wideoreportaże: „Nad Wilią Romualda Mieczkowskiego“, „Adam Mickiewicz jako pielgrzym“ i „Adam Mickiewicz jako patriota”, które międzynarodowa komisja bardzo wysoko oceniła, przyznając Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie drugie miejsce.

– Nagrodę dla swoich uczniów – profesjonalny mikrofon radiowy – odebrałam podczas międzynarodowej konferencji w Santiago de Compostela. Tego rodzaju praca nie jest łatwa, bo trzeba odłożyć na bok swoje zwykłe zajęcia, przeorganizować plan, a wyjazdy w czasie pandemii również wiążą się z większym wysiłkiem niż zwykle. Myślę jednak, że warto szukać nowych dróg do ucznia i nowych sposobów przekazywania wiedzy, bo dzięki temu młodzież rozumie, że to, czego uczą się w szkole, może przełożyć się na sukces w ich dorosłym życiu – zauważa nauczycielka.