„65+1” – Noworoczny koncert „Wilii”

Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia” przed rokiem obchodził jubileusz 65-lecia. 30 grudnia, na scenie Domu Kultury Polskiej w Wilnie w ramach tradycyjnego koncertu noworocznego zaprezentowany został program jubileuszowy, zatytułowany symbolicznie „65+1”.

Fot. Marian Paluszkiewicz

Rozpoczynając koncert, Agnieszka Skinder podkreśliła, że po długiej przerwie wymuszonej pandemią spotkanie z widownią na żywo było bardzo oczekiwane przez członków zespołu. „Niestety, pandemia koronawirusa uniemożliwiła spotkanie z naszym wiernym widzem. Zespół miał możliwość zaprezentować jubileuszowy program tylko przed kamerami telewizyjnymi za pośrednictwem internetu. Oczywiście, brakowało nam bardzo wypełnionej widownią sali, waszych oklasków, waszej serdeczności. Dzisiaj więc, gdy trwa okres świąteczny i czekamy na przybycie Nowego Roku, postanowiliśmy raz jeszcze, ale już na żywo, zaprezentować państwu program jubileuszowy, który nazwaliśmy symbolicznie »65+1«” – mówiła konferansjer zespołu.

Na cześć św. Jana Pawła II

Zespół postanowił w czasie koncertu uczcić jednocześnie dwie rocznice, które przypadły na 2020 r.: jubileusz 65-lecia zespołu oraz stulecie urodzin Jana Pawła II.

„W repertuarze »Wilii« jest wiele pięknych obrazków o różnych motywach regionalnych i nie tylko. Ale dzisiaj chcemy też uczcić 100. rocznicę urodzin wielkiego Polaka – św. Jana Pawła II. Przed rokiem tę rocznicę obchodził cały świat katolicki. »Wilia« w ten sposób składa hołd pamięci naszemu pasterzowi, przed którym przed laty miała też zaszczyt wystąpić” – zauważyła Agnieszka Skinder. Konferansjerka przypomniała, że podczas pielgrzymki Jana Pawła II na Litwę we wrześniu 1993 r. chórzyści „Wilii” śpiewali w kościele pw. Ducha Świętego w Wilnie podczas Mszy św. i spotkania Ojca Świętego z Polakami, a dwa lata wcześniej, w 1991 r., w Koszalinie spotkali się z papieżem podczas jego kolejnej pielgrzymki do Polski.

Pierwsza część koncertu miała charakter patriotyczny, była związana z Wileńszczyzną. Przedstawione zostały również nagrania nawiązujące do pobytu św. Jana Pawła II w Wilnie. W drugiej części koncertu zaprezentowano publiczności pieśni i tańce polskich górali.

Na zakończenie koncertu wykonano „Barkę” – ukochaną pieśń Jana Pawła II.

To już 66 lat

Waldemar Tomaszewski, prezes Związku Polaków na Litwie i Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, poseł do Parlamentu Europejskiego, w imieniu ZPL wręczył zespołowi dyplom uznania „Za wieloletnią działalność artystyczną na rzecz krzewienia kultury polskiej, zainteresowanie licznych widzów muzyką i kulturą ludową, odkrywanie przed nimi bogactwa rodzimych tradycji i zachwycanie pięknem, które w sobie gromadzi polski folklor”. Za piękny koncert podziękowała zespołowi Rita Tamašunienė, poseł na Sejm RL z ramienia AWPL-ZChR.

Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia” jest najstarszym polskim zespołem na Wileńszczyźnie. Już 66 lat promuje polską kulturę, folklor i tradycje na Litwie i poza jej granicami. Kierowniczką artystyczną, chórmistrzynią i dyrygentką zespołu jest Renata Brasel. Nad koncertem noworocznym pracowały również Marzena Suchocka, choreograf i kierownik reprezentacyjnej grupy tanecznej „Wilii”, Beata Bużyńska, choreograf i kierownik młodszej grupy tanecznej zespołu – „Małej Wilii”, Anna Kijewicz, kierownik muzyczny zespołu oraz Elana Galin, instruktorka śpiewu.

W związku z pandemią koncert nie był dostępny na żywo tak szerokiemu jak zwykle gronu odbiorców, jednak przed kilkoma miesiącami został nagrany, a premierowe wideo można było obejrzeć 11 i 12 listopada na stronie Wilnoteki oraz na Facebooku. Obecnie obie części koncertu dostępne są na kanale „Wilii” na YouTube.

Czytaj więcej: Koncert „Wilii” w Domu Kultury Polskiej w Wilnie [GALERIA]


Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia” powstał 19 marca 1955 r. Wówczas to studenci Uniwersytetu Wileńskiego powołali pierwszy w powojennej historii Wilna zespół artystyczny. W skład zespołu liczącego ok. 100 osób wchodzą obecnie dwie grupy taneczne (podstawowa i dziecięca) oraz dwa chóry (podstawowy i dziecięcy). Za całokształt działalności artystycznej i kultywowanie tradycji polskich na Litwie zespół został wyróżniony wieloma odznaczeniami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej, m.in.: odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Medalem im. Oskara Kolberga, odznaką Marszałka Senatu RP „Złoty Laur” i innymi.