2
Dobry rok Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy