Więcej

  Konferencja „Realizacja strategii rozwoju lokalnego rejonu wileńskiego”

  Czytaj również...

  Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść powitała uczestników konferencji Fot. archiwum ASRW

  Stowarzyszenie „Lokalna grupa działania rejonu wileńskiego” opracowuje nową strategię na lata 2010-2015, według której, już w następnym roku, mogą zostać sfinansowane różnorodne projekty, które są realizowane w rejonie wileńskim.

  9 grudnia br. podczas konferencji Lokalnej Grupy Działania Rejonu Wileńskiego (LGD), która miała miejsce w Niemenczynie, była zaprezentowana Strategia lokalnego rozwoju rejonu wileńskiego. W konferencji udział wzięli: mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, wicemer Jan Sinicki, dyrektor administracji Samorządu Lucyna Kotłowska wraz z zastępcą Ritą Tamašūnienė, kierownik Wydziału Inwestycji Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Władysław Kondratowicz, gł. specjalista Departamentu Rozwoju Wsi Ministerstwa Rolnictwa RL Ilona Sadovskaitė, przewodniczący Lokalnej Grupy Działania Rejonu Solecznickiego Józef Rybak, przewodnicząca Lokalnej Grupy Działania Rejonu Święciańskiego Birutė Borovikienė, dyrektor Agencji Programu Partnerstwa Wspólnot Wiejskich Onutė Babravičienė, przedstawiciele wspólnot wiejskich, instytucji publicznych oraz gmin Samorządu Rejonu Wileńskiego, rolnicy i przedsiębiorcy, którzy bardzo aktywnie składali swe propozycje oraz projekty w sprawie Strategii rozwoju wsi rejonu wileńskiego na lata 2010-2015.

  Podczas konferencji Fot. archiwum ASRW

  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść powitała uczestników konferencji oraz życzyła owocnej pracy i sukcesów w realizacji nowych pomysłów. Złożyła również życzenia z okazji 5 jubileuszu LGD Rejonu Wileńskiego. Przewodniczący LGD Rejonu Solecznickiego Józef Rybak oraz przewodnicząca LGD Rejonu Święciańskiego Birutė Borovikienė chętnie dzielili się swym doświadczeniem z zakresu działalności swych grup.

  Referentka stowarzyszenia „Lokalna grupa działania rejonu wileńskiego” Elvita Medekšienė zaprezentowała Strategię rozwoju rejonu wileńskiego. Na realizację Strategii rozwoju lokalnego na lata 2010-2015 opracowanej przez LGD Rejonu Wileńskiego wydzielone jest ponad 16 mln Lt, z czego 13 mln skierowano na realizację projektów lokalnych, natomiast 2,5 mln Lt — na rekompensatę wydatków administracyjnych LGD. E. Medekšienė dokonała także przeglądu priorytetów oraz działań Strategii rozwoju lokalnego rejonu wileńskiego. Pierwsze projekty będą realizowane wiosną 2010 r.

  Według Priorytetu kreowania środowiska wiejskiego atrakcyjnego dla zamieszkania przewidziana jest realizacja 37 projektów, z czego 9 projektów będą realizowane według Działania z zakresu odnowienia i wyposażenia zgodnie z potrzebami społeczności, 22 projekty — według Działania z zakresu uporządkowania i kreowania otaczającego środowiska oraz 6 projektów mających na celu zachowanie i modernizację dorobku historycznego i etnokulturowego, obiektów dziedzictwa wiejskiego oraz komponentów krajobrazowych. Przewidziane wsparcie z tytułu powyższego priorytetu wynosi 10,1 mln Lt, a więc dla każdego z projektów — od 25 do 200-500 tys. Lt.

  Kierownik Wydziału Inwestycji Władysław Kondratowicz odpowiedział na pytania zebranych Fot. archiwum ASRW

  Przy pomocy Priorytetu wzmacniania partnerstwa i inicjatyw lokalnych oraz urozmaicania gospodarki wiejskiej przewidziana jest realizacja następujących działań: wsparcie uczestnictwa mieszkańców wsi w działalności społeczeństwa — 11 projektów, zwiększanie atrakcyjności oraz promowanie miejscowości — 10 projektów, zwiększanie przedsiębiorczości oraz aktywności gospodarczej mieszkańców wiejskich — 3 projekty. Przewidziane wsparcie z tytułu danego priorytetu wynosi około 3,5 mln, Lt, czyli od 25 do 100-200 tys. Lt dla każdego projektu.

  Dyrektor Agencji Programu Partnerstwa Wspólnot Wiejskich Onutė Babravičienė podczas swego komunikatu przedstawiła etapy realizacji projektów strategii LGD Rejonu Wileńskiego, wymieniła korzyści z nich płynące oraz kryteria oceny ich jakości. Podkreśliła podstawowe cechy skutecznej działalności społeczności wiejskiej.

  Świąteczna choinka – symbol konferencji – została upiększona pomysłami na realizację projektów Fot. archiwum ASRW

  Główny specjalista Wydziału Koordynacji Środków Działalności Alternatywnej Departamentu Rozwoju Wsi Ministerstwa Rolnictwa RL Ilona Sadovskaitė aktywnie dyskutowała z uczestnikami konferencji, udzielając użytecznych porad dla skutecznej realizacji projektu oraz prawidłowego zaabsorbowania (przyswojenia) wydzielonych środków. W celu uniknięcia błędów w takcie realizacji projektów, zapraszała do ścisłej współpracy i konsultowania się ze specjalistami Ministerstwa Rolnictwa.

  Kierownik Wydziału Inwestycji Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Władysław Kondratowicz zwrócił uwagę realizatorów projektów na etapy prac przygotowawczych oraz ich kolejność przed złożeniem wniosku w sprawie projektu. Podczas dyskusji odpowiedział on także na pytania uczestników konferencji.
  Świąteczna choinka — symbol konferencji — została upiększona pomysłami na realizację projektów przewidzianych w Strategii rozwoju lokalnego na lata 2010-2015 opracowanej przez LGD Rejonu Wileńskiego, symbolizując tym samym pomyślne zakończenie prac w tym roku oraz stanowcze nastawienie do owocnej pracy w nadchodzącym nowym roku.

  Afisze

  Więcej od autora

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...

  Jeszcze lepsze warunki dla petentów, pracowników i nowożeńców

  Administracja Rejonu Wileńskiego w 2020 r. rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego „Modernizacja budynku Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego pod adresem ul. Rinktinės 50, Wilno”, którego celem było przyczynienie się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i emisji gazów cieplarnianych, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych...

  Mer Maria Rekść na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wraz z posłanką na Sejm Litwy Ritą Tamašunienė wzięły udział w ramach forum w panelu dyskusyjnym pt. „Współpraca samorządów ze środowiskami polskimi i polonijnymi w świecie”. Podczas dyskusji w ramach forum mer Maria Rekść...

  Mer Maria Rekść: Pracujemy, by uczniom rejonu wileńskiego niczego nie brakowało

  Pani Mer, jakie zmiany w dziedzinie oświaty czekają w nowym roku szkolnym? Dobro dzieci zawsze było priorytetem Samorządu Rejonu Wileńskiego. Najwięcej środków z budżetu Samorządu kierujemy właśnie na oświatę. W rejonie wileńskim przybywa nowych mieszkańców, więc budujemy nowe placówki oświatowe,...