37
Kryzys skończy się w 2015 roku

Lokomotywa litewskiej gospodarki coraz bardziej traci na sile, co coraz dalej odsuwa termin wyjścia kraju z recesji Fot. Marian Paluszkiewicz

Litewska gospodarka w najlepszym wypadku będzie potrzebowała co najmniej pięciu lat, aby wyjść z dołka zapaści gospodarczej. Taka jest prognoza ekspertów z Instytutu Wolnego Rynku, z którą się zgadzają czołowi ekonomiści z litewskiego Banku Centralnego.

— Premier obwieszczając, że recesja się kończy i że czekają nas lepsze czasy, próbuje dodać otuchy mieszkańcom kraju. Tymczasem prawda jest nieco inna. Generalnie nie ma żadnych poważnych oznak, że gospodarka wychodzi z dołka, z którego może wyjść dopiero w 2015 roku — powiedział „Kurierowi” Giedrius Kadziauskas, ekspert z litewskiego Instytutu Wolnego Rynku. Zdaniem Kadziauskasa słowa premiera zamiast uspokoić coraz bardziej zdesperowanych mieszkańców kraju — z których wielu straciło albo straci w najbliższym czasie pracę — są niczym oliwa wlana do ognia.

O tym, że Kadziauskas ma rację co do tego, że mieszkańcy Litwy wyjątkowo pesymistycznie postrzegają rzeczywistość i sceptycznie oceniają słowa premiera o zakończeniu kryzysu, świadczą sondaże opinii publicznej oraz dane statystyczne z Giełdy Pracy. Dane sondażu opinii publicznej instytutu Prime Consulting, wykonanego na zamówienie opiniotwórczego tygodnika „Veidas” wykazują, że dla ponad połowy Litwinów rok 2009 był rokiem niepomyślnym. Z kolei 2/3 respondentów zalicza go do najtrudniejszych od 20 lat, od czasu odzyskania przez kraj niepodległości. Na skutek kryzysu systematycznie rośnie stopa bezrobocia, w opinii niektórych ekspertów może wzrosnąć do 20 proc. Dane Departamentu Statystyki również wskazują, że około 230-240 tys. mieszkańców naszego kraje nie ma pracy i utrzymuje się z zasiłków socjalnych. W ciągu minionego roku poziom bezrobocia w kraju wzrósł ponad dwukrotnie. W 2009 roku liczba bezrobotnych, zwiększyła się prawie 3 razy. Wzrostowi stopy bezrobocia towarzyszy wzrost emigracji. Z na razie pobieżnych danych litewskiego Departamentu Statystyki wynika, że w ciągu minionego roku z Litwy wyemigrowało 18 tys. osób, o 30 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2008. Zdaniem Dalii Ambrozaitienė, zastępcy dyrektora departamentu statystyki, liczba emigrantów może być największa od 1990 roku i ma ona głównie charakter ekonomiczny. Mieszkańcy naszego kraju najchętniej emigrują do Wielkiej Brytanii — 26 procent, Irlandii — 12 procent, USA — 11 procent i Niemiec — 8 procent.

— Uważam, że te spółki, które jeszcze są w stanie eksportować, szybciej wyjdą z opresji gospodarczej niż reszta firm i przedsiębiorstw. Poprawa sytuacji spółek przełoży się na większy dobrobyt ich pracowników, ale będzie to bardzo powolny proces — powiedział Kadziauskas. Zdaniem eksperta trudno oczekiwać, że spółki, których sytuacja materialna zacznie się poprawiać, zaczną zatrudniać pracowników i w ten sposób natychmiast wchłoną rzesze bezrobotnych. Ekspert z litewskiego Instytutu Wolnego Rynku uważa, że kolejnym i to bardzo poważnym problemem, z którym wkrótce przyjdzie się zetknąć rządowi Kubiliusa, jest rosnące zadłużenie kraju. Kredyty, które rząd zaciąga emitując obligacje lub biorąc je w bankach komercyjnych aby ratować dziurawy budżet czy zadłużony fundusz ubezpieczeń socjalnych „SoDrę”, spowodują, że w 2010 roku na każdego mieszkańca kraju przypadnie 470 litów długu (300 litów w 2008 roku). Właśnie tyle pieniędzy każdy mieszkaniec Litwy będzie musiał wydać, aby spłacić zaciągnięte przez rząd pożyczki i kredyty. Poważnym hamulcem zdaniem Kadziauskasa na drodze ku złapaniu oddechu przez litewską gospodarkę jest zamknięcie elektrowni jądrowej w Ignalinie. Ekspert jest przekonany, że poważnie zaszkodzi to konkurencyjności litewskich przedsiębiorstw. Z kolei Litewski Bank Centralny szacuje, że zamknięcie Ignaliny spowoduje spadek PKB Litwy, już dotkniętej kryzysem, o 1 proc. rocznie.

Z ponurą wizją przyszłości litewskiej gospodarki kreowanej przez Kadziauskasa i jego kolegów z Instytutu Wolnego Rynku zgadza się również Raimondas Kuodys, kierownik departamentu ds. ekonomiki Centralnego Banku.

— Potrzeba pięcioletniego wzrostu PKB, aby stopa bezrobocia zaczęła się kurczyć. Tak więc wzrost PKB kraju wcale nie będzie oznaczał natychmiastowej poprawy — powiedział „Kurierowi” Kuodys. Ekonomista jest przekonany, że sektor prywatnego biznesu oraz rolnictwa, który w opinii premiera ma pociągnąć niczym lokomotywa do przodu gospodarkę, będzie dążył przede wszystkim do maksymalnego wykorzystania zasobów zatrudnionych pracowników, unikając większych kosztów i zatrudnienia nowych. Zdaniem Kuodysa odrodzenie gospodarki będzie bardzo powolne i ten proces przełoży się na długie lata. Lata, gdy bezrobocie będzie wysokie, a wypłaty niskie.

37 odpowiedzi to Kryzys skończy się w 2015 roku

 1. VILKAS mówi:

  Moim zdaniem realna prognoza.

 2. józef III mówi:

  Kodziowski

 3. Chuck Norris mówi:

  No to osiągnęliśmy dno. Teraz zaczniemy kopać.

 4. Wilno mówi:

  Uchwała Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
  z 12 grudnia 2009 r. w sprawie przestrzegania praw człowieka
  na terenach Republiki Litewskiej zamieszkanych
  przez polską mniejszość narodową.

  Rada Krajowa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie, stwierdza z ubolewaniem nasilanie się przejawów łamania praw mniejszości polskiej na Litwie, praw zagwarantowanych w Konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych oraz Traktacie między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy.

  1. Władze państwowe Republiki Litewskiej nakazują usunięcie tablic z nazwami miejscowości i ulic w języku polskim w rejonach zamieszkanych w większości przez Polaków.
  Naruszają w ten sposób art. 14 Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy (mniejszości mają prawo do „swobodnego posługiwania się językiem mniejszości w życiu prywatnym i publicznie”) oraz art. 15 Traktatu (obie strony „rozważą dopuszczenie używania języków mniejszości narodowych przed swoimi urzędami, w szczególności w tych jednostkach administracyjno-terytorialnych, w których dużą część ludności stanowi mniejszość narodowa zapewnią mniejszościom narodowym dostęp do publicznych środków masowego przekazu”). Łamią ponadto art. 10 Konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych („Strony zobowiązują się uznać prawo każdej osoby należącej do mniejszości narodowej swobodnie i nieskrępowanie, prywatnie i publicznie, ustnie i pisemnie używać języka swojej mniejszości (…) stworzyć warunki do używania języka mniejszości w obcowaniu w urzędach z władzami administracyjnymi”), art. 4 („Strony zobowiązują się do przyjęcia (…) odpowiednich środków w celu popierania, we wszystkich sferach życia ekonomicznego, społecznego, politycznego i kulturalnego pełnej i rzeczywistej równości pomiędzy osobami należącymi do mniejszości narodowej a osobami należącymi do większości”) oraz art. 11 („Strony (…) usiłują też robić w języku mniejszości napisy tradycyjnych nazw miejscowości, ulic oraz innych nazw topograficznych”).

  2. Zarządzenia władz litewskich ograniczające finansowanie szkół z polskim językiem nauczania przy preferencjach dla szkół litewskich, zmierzają poprzez marginalizację i likwidację szkół z polskim językiem nauczania do depolonizacji Wileńszczyzny. Dyskryminowanie polskich dzieci w dostępie do edukacji w języku ojczystym narusza art. 14 Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy (Mniejszości narodowe mają prawo do „uczenia się języka swojej mniejszości narodowej i pobierania nauki w tym języku”) i art. 15 (Strony w szczególności „zapewnią odpowiednie możliwości nauczania języka mniejszości narodowej i pobierania nauki w tym języku”) oraz art. 12 Konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych („Strony zobowiązują się popierać równy dostęp osób należących do mniejszości narodowych do oświaty na wszystkich poziomach”).

  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

  w imię poszanowania powszechnie w Europie uznawanych praw i wolności obywatelskich, w imię szacunku dla wspólnej historii narodów polskiego i litewskiego w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów

  – apeluje o zaprzestanie praktyk dyskryminujących Polaków – obywateli Litwy,

  – oczekuje, że Republika Litewska wykona swoje zobowiązania wynikające z podpisanego przez nią Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy oraz z przyjętej przez nią Konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych,

  – zwraca się do Parlamentu Europejskiego o przeprowadzenie kontroli przestrzegania praw mniejszości narodowych notorycznie w Republice Litewskiej łamanych, co zostało szczegółowo opisane w raporcie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z maja br. (w załączeniu),

  – zwraca się do rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do zapewnienia przestrzegania przez Republikę Litewską postanowień Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy oraz Konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych.

  Prezes Stowarzyszenia
  „Wspólnota Polska”
  Maciej Płażyński
  Warszawa, 12 grudnia 2009 r.

 5. Bronislaw mówi:

  mnie zaciekawilo czy warto wypowiadac swoje zdanie na sprawy związane z polityką wladzy,przeczytac co się robi na swiecie owszem,gospodarka litewska i tak wiadomo slaba,polityka terz,co my między sobą gadamy i wypowiadamy się obsolutnie nic nie zmieni bo tylko nasze zdanie,komu oni są potrzebne nikomu z gory,wiadomo bylo mydlenie oczu w czasy ZSSR jak i teraz,nap.premiera,same glowne že oni sobie zapezpieczyli swoje rodziny i siebie w dobrobyt,a my srubki to dokręcą to po puszczą i niema sily na zmianę bez sily,przemyslu na litwie niema oprycz drobnych spulek i obsluga mieszkancow gdzie drzą ostatnie groszy na tym daleko nie pojedzie się,byc nie zaležnym potrzeba umiejętnosci a jej niema,męczyc swoich ludzi aby polityka byla i wladza byla niezaležna to bieda ludzi mieszkających na tym terytorium i uciekac z tąd,co i robią,nie umieją žądzic niech ustąpią žądzenie UE Brukseli,krawiec za traktorem nierazu nie siedziawszy za kierownicą.ciekawie jak zaorzy,cala ekonomika litewska i polityka.bet turi isiwilaimas.

 6. Bronislaw mówi:

  post 4 ja popieram ręcami i nogami ale nie myslę že to podziala,žeby system zmienic trzeba chęci do zmiany,do demokracji,tolerancji,sprawidliwosci a jaj niema,szybko chyba i nie będzie bo przeskadza niezaležnosc,raczej zaležnosc od kogos albo od czegosc.a teraz tak niema na swiecie.

 7. Kmicic: mówi:

  do Bronisław:
  to juz zaczyna działać. Inaczej tablice byłyby zdjęte, połowa polskich szkół zamknięte a w PE nadal uważano by że na Lt wszystko ok.. Litwa będzie musiała ulec, jak uległa zamykając elektrownię. Przestrzeganie standardów europejskich (szczególnie dot. mn. narodowych) to żelazny wymóg przyjęcia i pozostania RL w strukturach europejskich.

 8. Broda mówi:

  do Kmicic

  ostudziłby twój optymizm. Bez silnego lobby które stale będzie naciskac na PE sprawa może być odwlekana w nieskończoność.Mniejszości tylko wtedy mają szanse jak są zjednoczone. Popatrz na Czeczenów którym polska udzieliła schronienia. Choć mają pomoc o której wy na litwie możecie tylko pomarzyć, nie spodobało im sie ze polska nie faworyzuje ich na rynku pracy wsiedli w pociąg do Strasburg (kilkaset osób) i zrobiła sie taka afera w mediach na świecie ze postawili na swoim. A litwa nie dość ze wam (jako mniejszości) nie pomaga jak sie to czyni cywilizowanych krajach to jeszcze was prześladuje w nazwiskach, mediach poprzez ośmieszanie, ogranicza wam edukacje nie mówiąc już o przeciąganiu w nieskończoność zwrotu zagrabionych przez komunę prywatnych własności.

 9. RB mówi:

  A co Czeczeni uzyskali? Z tego co mi wiadomo, nic.

 10. Broda mówi:

  do RB,

  przedłużenie zasiłków wypłacanych przez państwo. Oficjalnie sie to nazywa “opieka nad uchodzcami” .Choć polska wypłaca ten zasiłek tyle co inne cywilizowane kraje to oni uzyskali przedłużenie tego okresu o kolejny rok.

  p.s osobiście ich akcje uważam za “lekkie” przegięcie bo mają w polsce lepiej od polaków.Dopłaty dosłownie do wszystkiego z edukacją we własnym języku włącznie,TV,prase czeczeńską opłacona, tłumaczy,kursy bezpłatne leczenie ect. (sam sie czasem zastanawiałem czy nie zgłosić sie do takiego ośrodka 🙂 – zartuje oczywiscie ale jak odwiedzilem kiedys taki jeden z osrodkow to szczenka mi opadla.) Pomarzyc mozna tylko zeby tak byly dotowane domy dziecka ..)

 11. Kmicic: mówi:

  do Brody:
  Z aktami na pograniczu terroryzmu to nie do nas.Prosimy o pomoc w tworzeniu silnego i skutecznego lobby w Pl i wśród Polonii na świecie. My to robimy. Czekamy na konkretną inicjatywę ze strony Brody.

 12. Kmicic: mówi:

  Do Broda 10:
  Polska i Polacy ,przynajmniej na Litwie,pisze się z największej litery!

 13. Senbuivs mówi:

  do Kmicic – nie widzisz jakiej narodowści jest Broda?:)

 14. Kmicic: mówi:

  do Senbuvis 13:
  widzę, ale niech brodaci Litwini chociaż lepiej się maskują. I bardziej przyzwoicie:-D

 15. Broda mówi:

  do Kmicic 11

  A)
  a co pacyfistyczny protest ma wspolnego z teroryzmem ? Tym przykładem pokazałem tylko ze mniejszości w całej UE są poważnie traktowane (poza Litwa z tego co widzę)

  B)
  – a może by jakieś forum stworzyć przecież nawet 20 razy mniejsza Polonia w Norwegii czy Szwajcarii ma po kilka forów które “żyją” (tzn. mają codzienne sporo wpisów) a na Litwie takowego nie znalazłem. Z całym szacunkiem dla KW ale komentarze pod artykułem to zdecydowanie za mało 😉

  do Kmicic 12 racja, sorrki za niechlujstwo

  do Kmicic 14

  jakby na Litwie mieli normalne a nie faszyzujące rządy to bym sie nie czul co najmniej urażony twoim postem nr. 14.

  A narodowość mam “mieszana” (ale nie Litewską) a obywatelstwo m.in. polskie

 16. Kmicic: mówi:

  do Broda:Zatem czekamy na inicjatywę- patrz post 11.

 17. Broda mówi:

  a kogo miałeś na myśli pisząc “my to robimy” ?

  a poza tym czy nie uważasz ze to byłby dobry pomysł …?

  (post 15.B)

  “a może by jakieś forum stworzyć przecież nawet 20 razy mniejsza Polonia w Norwegii czy Szwajcarii ma po kilka forów które “żyją”(tzn. mają codzienne sporo wpisów)”

 18. Kmicic: mówi:

  do Broda:Z forum dobry pomysł, poprowadzisz?

 19. Jan mówi:

  Wracając do tematu – gospodarki,jest dobra wiadomość dla Litwinów że prawdopodobnie nareszcie pozbędą się w tym roku PKN”ORLEN” z Możejek.Po wycofaniu z inwestycji 2mld.złotych oraz zwolnieniu 500 pracowników i planowaniu w I kwartale tego roku dalszych cięć w zatrudnieniu i produkcji “ORLEN” nie zaprzecza o możliwości sprzedaży Możejek.Nareszcie skończy się narzekanie Litwinów.

 20. Broda mówi:

  Kmicic 18.

  jako że to moja branża to mogę pomóc na zasadzie doradztwa czy nawet przygotowania (częściowo) ale poprowadzenie to raczej odpada bo raz ze względów czasowych a dwa braku wiedzy o obecnym życiu Polaków czy Litwinów na Litwie (no poza pożałowania godną, nie mającą precedensu w UE do tego wieloletnia dyskryminacją mniejszości przez kolejne rządy litewskie)

  Jan 19

  .Nareszcie skończy się narzekanie Litwinów”

  a na co konkretnie Litwini narzekają?.Przecież to ich rząd wkręcił Orlen w chorą inwestycje

 21. Jan mówi:

  Do Brody: “ORLEN”został wpuszczony w maliny przez polski rząd który uwierzył poprzednikom Kubiliusa że będą współwłaścicielami/nie właścicielami/ terminalu w Kłajpedzie i do portu produkty z Możejek popłyną rurociągami zbudowanymi przez “ORLEN”.Obecna rządząca ekipa nawet gadać nie chce o czymś takim.Mało tego,gdy Polacy zaczęli dogadywać się z Łotyszami w sprawie wysyłki produktów przez ich porty,to Litwini rozebrali tory kolejowe przed granicą łotewską tłumacząc to remontem który trwa już prawie dwa lata.Takie same litewskie zagranie jak rosyjskie z remontem rurociągu “Przyjaż”.Zresztą od dawna było słychać w śród polityków litewskich że to Rosjanie powinni kupić Możejki.Wtedy Litwa miałaby ropę prawie darmo,a tak Polacy gnębią ich cenami.Podobnie sprawa ma się z litewską energetyką.Od 6 lat Litwini wiedzieli że Ignalinę zamkną w 2010r.i nic nie zrobili,oprócz tego że zwalają winę na Polaków że im Mostu Energetycznego nie wybudowali.Tylko że litewskie Sieci Przesyłowe to spółka córka rosyjskiego giganta energetycznego i z tamtąd przychodzą zarządzenia i nakazy.Jednym z nich był prikaz jak najdłużej przeciągać rozmowy z Polakami.Efekt mają teraz “tani”prąd a potem będą mieli jeszcze “darmo” ropę.Nawet przez te 19 lat wolności wychodzi im tęsknota za “wyzwolicielami”z 1944r.

 22. Broda mówi:

  już dawno mówiłem ze należy z Rosją robić interesy a nie bawić się w “ocalanie interesów” to Ukrainy to Litwy. Ukraińcy za sprzeciw co do drugiej nitki gazociągu który miał ją ominąć budują pomniki faszysty bandery a Rosja pod nosem Polski poprowadzi drugi gazociąg a ten pierwszy wyłączy. A sprzedać te Możejki i jeszcze podziękować Rosji ze chce je wziąć

 23. Broda mówi:

  p.s. o co chodzi z tym “mostem energetycznym” ? toż ten most miał być budowany do szwecji…

 24. Jan mówi:

  Do Brody: Do Szwecji to kabel energetyczny.Ma być w połowie zrefundowany przez UE ,ale Litwie brak na tą drugą część.Jeżeli nie zaczną budowy do 2012r.to pieniądze z UE też przepadną.

 25. Broda mówi:

  do Jan mam jeszcze jedno pytanie bo napisałeś ze:

  “Tylko że litewskie Sieci Przesyłowe to spółka córka rosyjskiego giganta energetycznego”

  czy ty aby sie nie pomyliłeś Litwa sprzedała swoje sieci przesyłowe zewnętrznemu krajowi ? To chyba pomyłka nikt tak nie robi. No można sprzedać elektrownie ba nawet złoża (jestem totalnym liberałem) ale nie słyszałem o kraju który by sprzedał własne sieci przesyłowe. Musiałeś coś pomylić bo jak to z jednej strony na Litwie widzę pełen nacjonalizm a w gospodarce podaje sie innemu państwu ? coś tu nie pasuje

 26. Jan mówi:

  Do Brody:Wszędzie jest napisane spólka córka.Kierownictwo jest tam oraz zarząd prorosyjski.Wszystkie decyzje ponoć przychodzą z tamtąd.Wejdż na portale internetowe-polityka,gospodarka,biznes lub sieci przesyłowe Litwy.Wszystko jest.Rurociągi gazowe też nie są ich/napewno/ bo ok.75% jest w rękach Rosjan i Niemców.Tylko niecałe 24% jest Litwinów.

 27. Broda mówi:

  Hm, dziwne to sieci przesyłowe w kraju nacjonalistycznym są w rekach kraju który ich okupował i z którego dominacją podobno walczą ? to ja już z ich polityki nic nie rozumem. Sam jestem za liberalizmem, ba nawet totalnym ale nie znam wolnego kraju który by własne sieci przesyłowe energetyczne sprzedał w większości.

 28. zozen mówi:

  Przesyłem energii na Litwie zajmują się 2 spółki RST i VST. Część akcji RST posiada E.ON RuhrGas, a część AB LEO LT. Właścicielem VST była NDX Energija a ta z kolei należy do VP Group (do powstania LEO).
  Gdzie ta spółka córka?
  A wg najnowszych wieści RST i VST mają się połączyć.

 29. zozen mówi:

  Chyba, że chodzi o Inter RAO ES Lietuva, która dostarcza energię elektyczną i należy do rosyjskiej RAO ES.
  No i mając swoich ludzi w odpowiednich miejscach mogą skutecznie blokować wszelkie inicjatywy energetyczne na Litwie.

 30. Jan mówi:

  Do zozen:Oparłem swoją wiedzę na wypowiedziach LEO LT w trakcie pozwu sądowego o udziały w powołanej spółce do budowy nowej EA na Litwie.Właśnie tam padły te zarzuty i wypowiedzi o naciskach rosyjskiej strony na kierownictwo litewskie.Podawał to portal Kresy.Co do lini przesyłowych gazu to:wg.ostatnich danych pakiet większościowy należy do Gazpromu i Ruhr Gasu.Proszę sprawdzić.

 31. Jan mówi:

  Do zozen: Również informacje na :
  http://www.globaleconomy.pl .Suche fakty podawane nie tylko przez polskich specjalistów,ale przez inne zagraniczne organizacje rządowe.

 32. Czytelnik mówi:

  Z ktorego dominacja podobno walcza?Podobno,ale to napewno sa pozory,tych rzadzacych urzadza taka sytuacja,bo niepodleglosc przez Litwe nigdy nie byla wywalczona,dlatego to nie ceni sie,do tego tam gdzie chodzi o pieniadze tam niema patriotyzmu,szczegolnie w nasze czasy.

 33. Broda mówi:

  Jan post 30

  “Litwie.Właśnie tam padły te zarzuty i wypowiedzi o naciskach rosyjskiej strony na kierownictwo litewskie.Podawał to portal Kresy”

  -portal kresy a nie litewska TV ???

 34. Jan mówi:

  Do Brody: Jest powiedziane : Szukajcie a znajdziecie.Post 31 i nie tylko.

 35. dozorca mówi:

  a skąd byliby milionery ibiedota ludzi.

 36. Alka mówi:

  prognoza nierealna jak i wszystkie prognozy pseudodyscypliny astrologii…amatorskie to wszystko i głupie

 37. Alek mówi:

  Kryzys sie nie konczy tylko zostal chwolowo spowolniony prymitywnymi metodami,ktore dzialaja tylko doraznie.
  Ten kryzys dopiero sie rozkreca i efekty prawdziwego dolowania bede jeszcze bardziej widoczne.W Polsce bezrobocie rosnie i w niektorych powiatach osiagnelo juz nawet 35%.Nawet polska agenturalna prasa podala powiaty gdzie przekracza 25%.
  Niestety kapitalizm zna tylko jedna metode rozwiazywania kryzysow.Jest nia wojna.Tak bylo w latach 20-tych ubieglego wieku kiedy taki sam kryzys narastal przez 10 lat i skonczyl sie II wojna swiatowa.Dzis juz wiadomo jaka byla geneza tej wojny i kto tak naprawde byl jej inspiratorem i kto posluzyl sie obcymi rekami w celu jej wywolania.Wystarczy poczytac czesc odtajnionych niedawno dokumentow w USA dotyczacych tej wojny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.