Radykalnie zmniejsza się liczba pracujących emerytów

W związku ze wdrożoną przez Sejm od początku roku Czasową Ustawą Przeliczenia Świadczeń Socjalnych i Wypłat (Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikiną įstatymas) i tym samym zmniejszenia emerytur pracującym emerytom coraz więcej osób zatrudnionych w starszym wieku rezygnuje z pracy.

Już w grudniu 2009 roku na wyjście z pracy zdecydowało się 7 tysięcy zatrudnionych emerytów oraz osób niepełnosprawnych.

Spowodowane jest to tym, że właśnie zatrudnionym emerytom emerytury zmniejsza się o całe 15,6 procent. Jak tłumaczy Lina Burbaitė, rzecznik prasowy Ministerstwa Ochrony Socjalnej i Pracy (z lit. SADM), przewidywano, że uchwalona czasowa ustawa na lata 2010–11 z rynku pracy powinna „usunąć” ok. 20 procent obecnie zatrudnionych emerytów. I jak wyjaśnia, zmniejszenie emerytury o ponad 15 procent dla pracującego emeryty jest słuszne, ponieważ tę różnicę „rekompensuje” mu płaca zarobkowa.

Jednak nie wszyscy emeryci decydują się na wyjście z pracy.

Jak zauważa Grasilda Makarevičienė, prezydent Stowarzyszenia Seniorów Litwy, dotyczy to przede wszystkim osoby, które zarabiają najmniej — mniej więcej 300-670 litów po odliczeniu podatków. Natomiast ci, których wynagrodzenia są wyższe, oczekują decyzji Sądu Konstytucyjnego.

Obecnie na Litwie mieszka ponad 600 tys. seniorów oraz ponad 200 tys. odbiorców renty inwalidzkiej. Spadek liczby zatrudnionych emerytów i osób niepełnosprawnych najwyraźniej widoczny jest w ostatnich miesiącach ubiegłego roku, a mianowicie: w październiku pracowało 110 tysięcy, w listopadzie — trochę więcej niż 109 tysięcy, w grudniu natomiast — ponad 108,1 tysięcy. W grudniu zwolniono 8333 osoby, a zatrudniono 1195 emerytów lub osób niepełnosprawnych.

W grudniu przez Sejm przyjęta Czasowa Ustawa Przeliczenia Świadczeń Socjalnych i Wypłat, która weszła w życie z początkiem roku, zakłada, że na lata 2010-2011 w związku z ciężką sytuacją ekonomiczną Litwy należy zmniejszyć wszystkie podstawowe świadczenia socjalne: emerytury jak również renty inwalidzkie wyższe niż 650 litów, zasiłki macierzyńskie (ojcowskie), świadczenia z tytułu bezrobocia oraz pieniądze na dziecko. Dodatkowo postanowiono zmniejszyć emeryturę pracującym emerytom. Po tym okresie wszystkie świadczenia socjalne musiałyby wrócić do poziomu, który obowiązywał przed 2010 rokiem. Emerytów zapewnia się, że w przyszłości część zmniejszonej emerytury będzie kompensowana.

B. Ch.