Więcej

  Akcja „Dzień w Internecie”

  Czytaj również...

  Film stale był wyświetlany w czytelni internetowej Fot. archiwum ASRW

  Podczas trwania akcji odbyła się prezentacja filmu szkoleniowego „Sieć”, który jest skierowany do dzieci, nastolatków oraz wszystkich, którzy korzystają z technologii informacyjnych. Film zwraca uwagę na fakt, iż ważne jest nie tylko uświadomienie zalet technologii informacyjnych, lecz również zagrożeń płynących z ich strony oraz sposobów ochrony przed nimi. Film obejrzeli wszyscy pracownicy biblioteki oraz odwiedzający bibliotekę w dniach 2-5 marca. Wszyscy zainteresowani mogli zadać różnorodne pytania, na które odpowiadali pracownicy biblioteki. Film stale był wyświetlany w czytelni internetowej, w której zebrała się grupa czytelników, mających zamiar uczestniczyć w zorganizowanej akcji.

  Uczestnicy akcji otrzymali drobne upominki w ramach projektu „Postępowi biblioteki”.

  Pracownicy Biblioteki Centralnej Rejonu Wileńskiego niezmiernie się cieszą, iż mieszkańcy są zaciekawieni odbywającymi się akcjami i inicjatywami.

  Film stale był wyświetlany w czytelni internetowej Fot. archiwum ASRW

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...

  Ważne zagadnienia infrastruktury drogowej podczas wizyty ministra transportu w rejonie wileńskim

  Najwięcej uwagi poświęcono omówieniu możliwości finansowania odcinków dróg lokalnych z Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg. Rozmawiano także o budowie pawilonów oczekiwania dla pasażerów na drogach o znaczeniu państwowym, konieczności uproszczenia procedury przyjętej przez Dyrekcję Dróg, która umożliwiłaby samorządowi w...