Akcja „Dzień w Internecie”

Film stale był wyświetlany w czytelni internetowej Fot. archiwum ASRW

Podczas trwania akcji odbyła się prezentacja filmu szkoleniowego „Sieć”, który jest skierowany do dzieci, nastolatków oraz wszystkich, którzy korzystają z technologii informacyjnych. Film zwraca uwagę na fakt, iż ważne jest nie tylko uświadomienie zalet technologii informacyjnych, lecz również zagrożeń płynących z ich strony oraz sposobów ochrony przed nimi. Film obejrzeli wszyscy pracownicy biblioteki oraz odwiedzający bibliotekę w dniach 2-5 marca. Wszyscy zainteresowani mogli zadać różnorodne pytania, na które odpowiadali pracownicy biblioteki. Film stale był wyświetlany w czytelni internetowej, w której zebrała się grupa czytelników, mających zamiar uczestniczyć w zorganizowanej akcji.

Uczestnicy akcji otrzymali drobne upominki w ramach projektu „Postępowi biblioteki”.

Pracownicy Biblioteki Centralnej Rejonu Wileńskiego niezmiernie się cieszą, iż mieszkańcy są zaciekawieni odbywającymi się akcjami i inicjatywami.

Film stale był wyświetlany w czytelni internetowej Fot. archiwum ASRW