Więcej

  Delegacja z rejonu wileńskiego – na obchodach Dnia Polonii i Polaków za Granicą w Wilnie

  Czytaj również...

  We Mszy świętej przed ołtarzem Matki Boskiej Ostrobramskiej udział wzięło kilka tysięcy Polaków z całej Litwy Fot. archiwum ASRW

  Delegacja z rejonu wileńskiego, reprezentowana przez mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść, wicemera Jana Sinickiego oraz kierowników wydziałów Samorządu, 2 Maja, w Dniu Polonii i Polaków za Granicą, złożyła wieńce przy mauzoleum marszałka Józefa Piłsudskiego na cmentarzu na Rossie w Wilnie.

  Tu delegacja wraz z innymi przybyłymi Polakami z całej Litwy pochyliła głowy i dwoma minutami ciszy uczciła pamięć ofiar katastrofy samolotu pod Smoleńskiem i ofiar Katynia sprzed 70 laty.W swym przemówieniu na Rossie prezes Związku Polaków na Litwie, poseł na Sejm RL Michał Mackiewicz nawiązał do długich walk Polaków o wolność Polski. Zastanawiał się, czy dzisiaj możliwa jest wolność, gdy używanie języka ojczystego jest karane grzywnami, gdy zagrożona jest szkoła, w której nauczanie odbywa się w języku polskim, gdy ojcowizna jest oddawana innym.

  We Mszy świętej przed ołtarzem Matki Boskiej Ostrobramskiej udział wzięło kilka tysięcy Polaków z całej Litwy Fot. archiwum ASRW

  Następnie delegacja udała się na okazjonalną Mszę świętą przed ołtarzem Matki Boskiej Ostrobramskiej, w której udział wzięło kilka tysięcy Polaków z całej Litwy.Mszę świętą celebrował ksiądz biskup Juozas Tunaitis. O potrzebie wzmacniania ducha polskiego oraz o roli Matki w pielęgnowaniu tożsamości narodowej i tradycji przodków podczas homilii mówił proboszcz parafii porudomińskiej ks. Mirosław Balcewicz. Przywołał również słowa Patriarchy Wileńszczyzny, Prałata Józefa Obremskieg „Polacy – niczym pokrzywa. Ją się niszczy, a ona, nie zważając na nic, nadal się krzewi”. W związku z tragedią smoleńską w roku bieżącym Związek Polaków na Litwie podjął decyzję o odwołaniu tradycyjnego już pochodu Polaków zamieszkałych na Litwie ulicami stolicy.

  2 maja w Wilno pstrzyło farbami biało-czerwonymi – a to za sprawą atrybutyki patriotycznej, za której pośrednictwem zamieszkali na Litwie Polacy deklarowali swą przynależność do Narodu Polskiego.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...

  Za dobre osiągnięcia w nauce – premie pieniężne

  Projekt przewiduje, że dla uczniów klas 5–12 szkół rejonu wileńskiego za doskonałe roczne oceny (10 pkt) ze wszystkich przedmiotów nauczania będzie przyznawana premia w wysokości 500 euro. Dodatkowo dla absolwentów przewidziano premie w wysokości 250 euro za każde uzyskane...