Więcej

  O prawach mniejszości polskiej na litewsko-białoruskim pograniczu

  Czytaj również...

  Zacznijmy od trzech prawd: Polacy na Litwie i Białorusi — to system naczyń połączonych.

  Przestrzeganie praw mniejszości polskiej na Litwie ma bezpośrednie przełożenie na popularność wartości demokratycznych w całym regionie.

  Sytuacja Polaków na Litwie (ok. 0,25 mln) jest bacznie obserwowana przez ich licznych krewnych po stronie białoruskiej (ok. 0,5 mln) i bezpośrednio przekłada się na utrwalanie opinii o (nie)przestrzeganiu wolności obywatelskich w UE.

  Tam, gdzie graniczą ze sobą dwa światy — ten demokratyczny (unijny) i tamten (pozaunijny) — wśród ludności tych ziem istnieje naturalna tendencja do stosowania porównań co do jakości życia po obydwu stronach granicy.

  Takim szczególnym, cywilizacyjnym pograniczem jest Litwa (6 lat członkostwa w UE) i Białoruś (kraj spoza UE, ostatnio bardzo modny ze względu na represjonowanie działaczy tamtejszego ZPB). W takich przygranicznych rejonach trudno o neutralność, jak w magnesie istnieją zawsze dwie siły: odpychająca i przyciągająca.

  Na tym litewsko-białoruskim pograniczu zjawisko porównywania jest szczególnie nasilone. Ludność tego regionu została sztucznie rozdzielona granicą — pomimo że to ten sam naród i te same, liczące czasami ponad sto osób, rodziny. Na szeroko rozumianej Wileńszczyźnie nadal kultywowany jest wspaniały obyczaj wspólnego obchodzenia wszelkich świąt, ślubów, rocznic ślubu, chrzcin, komunii, pogrzebów i urodzin. Okazji do integracji rodzin jest mnóstwo, a każdy telefon, e-mail, każde takie odwiedziny to również okazja do przekazywania sobie opinii „jak to u nas jest”.

  I czymże owa „wymarzona” UE, uosobiona w Republice Litewskiej, może Polakom na Białorusi zaimponować?

  Na Białorusi biednie, ale równo u wszystkich. I jak się siedzi cicho, to ma się i pracę, i co do garnka włożyć, dobrych sąsiadów i spokój.

  A prawo do własności, wolności kojarzące się z demokracją?

  A po co nam to w wydaniu litewskim?

  W tej (litewskiej) Unii Europejskiej i tak Polakom bezprawnie zabierają ziemię, zamykają polskojęzyczne szkoły, karzą grzywnami za dwujęzyczne tablice, manipuluje się granicami okręgów wyborczych, trwa bezustanna nagonka na polskie organizacje, polityków, prasę. Ogólnie, publiczne okazywanie polskości i domaganie się o swoje prawa jest na cenzurowanym.

  A międzynarodowe konwencje, międzypaństwowe traktaty? I tak litewskie sądy i litewscy politycy mają te papierki w głębokim poważaniu (ew. lekceważeniu). A Europa na to (na razie) pozwala…

  Więc gdzie są te wartości, które stanowią podwaliny Unii Europejskiej? Tylko na papierze?

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Jeżeli tak, to po co się szarpać? Za taką „demokrację” z góry dziękujemy — coraz częściej słychać zza białoruskiej granicy, a wtórują tym głosom polscy krewni po litewskiej stronie.

  Republika Litewska, niestety, ale jest wyraźnym unijnym liderem w niewywiązywaniu się z dobrowolnie przecież przyjętych zobowiązań. Mało tego, międzynarodowe i międzypaństwowe akty prawne, pod którymi się podpisała, realizuje często na opak: zamiast chronić, rozwijać tożsamość narodową mniejszości narodowych — planowo tę tożsamość niszczy i ogranicza. Zamiast każdą decyzję dotyczącą zainteresowanych mniejszości narodowych szeroko i szczerze z nimi konsultować, wykazując szczególną wrażliwość i troskę, wręcz przeciwnie — odgórnie, bezceremonialnie narzuca restrykcyjne prawo, które, po wielu protestach, ew. nieznacznie i łaskawie załagodzi.

  A jednocześnie władza chwali się i poczytuje sobie za własny sukces to wszystko, co zdeterminowanym Polakom udało się wyrwać, ocalić i zachować. Stwarza pozory, że to dzięki niej Polacy odzyskują ziemię, mają szkoły, samorządy, zespoły folklorystyczne, domy kultury, ZPL i AWPL, posłów w Sejmasie, filię polskiego uniwersytetu i europosła w PE.

  Ale jak to zwykle bywa, prawda zaczęła docierać do europejskiej opinii publicznej i nagle okazało się, że „król jest nagi”.

  Wielonarodowa Republika Litewska, zamiast w tym regionie służyć za wzór, stała się antywzorem. Zamiast przyciągać — odpycha. Zamiast sprzyjać przyjaznemu współistnieniu — dyskryminuje, konfliktuje, roznieca waśnie narodowościowe.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  I w ten sposób litewskie państwo przyczynia się do znacznego obniżenia standardów europejskich wśród wszystkich krajów członkowskich.

  W Parlamencie Europejskim często i intensywnie obraduje się nad dyskryminacją grup narodowościowych i kulturowych w najdalszych zakątkach świata, powołując się przy tym na wartości europejskie i normy cywilizacyjne. A jednocześnie lekceważy się naruszanie, tych unijnych przecież, praw w krajach członkowskich.

  Jak można wymagać prawa od innych, jeżeli samemu się go nie przestrzega?

  Przecież, żeby zauważyć bałagan u innych, trzeba mieć wzorowy porządek na własnym podwórku.

  Powstała jednak nadzieja — w instytucjach europejskich zauważa się początki zmian w świadomości o tym, co w kraju nad Niemnem dzieje się naprawdę. Narasta przekonanie o konieczności wyegzekwowania od władz Litwy przyjętych przez nią zobowiązań. Sprzyja temu obecność naszego europosła w PE, wzrastająca aktywność polskich posłów w Sejmasie, narastająca desperacja społeczności polskiej w obronie swoich niezbywalnych praw, coraz bardziej widoczna obecność tego tematu w mediach i Internecie. Zresztą niektórzy przedstawiciele litewskich władz i instytucji w tym nagłaśnianiu są bardzo pomocni: Europa, czytając o ich wyczynach, nie może się nadziwić, kogo to przyjęła do swojej rodziny.

  I nic tu nie pomogą postulaty niektórych posłów w Sejmasie będące niczym innym jak próbą zakneblowania ust tym, dla których prawa mniejszości narodowych są tak naturalne i bezdyskusyjne jak to, że mamy wiosnę, kwitną wonne bzy i konwalie, a za chwilę roztańczą się w bieli kwietne sady.

  Wiosenny zachwyt i upojenie jest również niezbywalnym prawem człowieka i natury…

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Andrzej Stanisław Piwnicki
  Polska

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wieczór z historią w DKP. „Patroni Roku 2024: abp Antonii Baraniak”

  Sejm RP w 120. rocznicę urodzin abp. Baraniaka — metropolity poznańskiego, salezjanina, niezłomnego obrońcy wiary katolickiej, Kościoła i Polski wobec prześladowań komunistycznych, jednego z przywódców pokojowych zmagań Polaków o niepodległość — ogłosił rok 2024 Rokiem Arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Z tej...

  „Syrokomlówka” świętowała 200. rocznicę urodzin patrona [Z GALERIĄ]

  Nasze obrazy i brzmienia Usłyszeliśmy interpretacje następujących wierszy, fragmenty gawęd i poematów: „Dumka”, „Krakowiak na Litwie”, „Hymn do Pana Jezusa na Śnipiszkach”, „Lalka”, Kęs chleba”, „Ślepa mama”, „Marcin Studzieński. Kartki z kroniki Wilna”. Starsi członkowie chóru zespołu „Wilenka” zaśpiewali pieśni...

  Pokazy filmów VR „Wiktoria 1920” i „MS Piłsudski – Podwodna Misja”

  Technologia wirtualnej rzeczywistości, dzięki której widz staje się jednym z bohaterów wydarzeń, to najnowocześniejsza i najbardziej angażująca forma popularyzowania historii. Udział w wydarzeniu potwierdzili Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach; Gimnazjum Polskiego w Ejszyszkach; Gimnazjum im. L. Narbutta w...

  Sprawę zadośćuczynienia od Niemiec dla Polski udało się umiędzynarodowić

  KW: Mija rok od czasu ogłoszenia „Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939–1945”. Co udało się w tym czasie osiągnąć? Arkadiusz Mularczyk: W bezsprzeczny sposób udało się umiędzynarodowić historię...