Wizyta radnych AWPL w Polsce

Delegacja radnych wzięła udział w obradach Rady Miasta Łomża Fot. archiwum ASRS

Na zaproszenie prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longina Komołowskiego delegacja radnych z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie z rejonu solecznickiego, wileńskiego, trockiego, szyrwinckiego i miasta Wilna w dn. 14-16 października br. wzięła udział w oficjalnych spotkaniach władz Stowarzyszenia i przedstawicieli AWPL dotyczących wyników oraz planów dalszej współpracy organizacji i samorządów na Litwie.

Podczas posiedzenia Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz przedstawił zebranym sytuację mniejszości polskiej na Litwie, stan szkolnictwa w rejonie solecznickim i ogólnie na Wileńszczyźnie.

Podstawową kwestią przemówienia mera rejonu Zdzisława Palewicza było wskazanie potrzeb miejscowych Polaków oraz zaakcentowanie aktualnej sytuacji i stanu pomocy ze strony Polski. Zdaniem Z. Palewicza, pomimo systematycznego wsparcia instytucji samorządowych i środowisk lokalnych ze strony „Wspólnoty Polskiej”, w ciągu ostatnich lat sytuacja znacznie się pogorszyła. Stało się to przede wszystkim po wstąpieniu Litwy do Unii Europejskiej, przez co zmniejszono finansowanie działalności placówek oświatowych, organizacji kolonii, liczby stypendiów dla młodzieży, warsztatów, szkoleń, itp. Jeżeli kiedyś wsparcie finansowanie remontów stanowiło 80 proc. kosztów prac budowlanych, to teraz zmniejszyło się do 49 proc. Pokrycie prac remontowych w wysokości 51 proc. dla skromnego budżetu samorządu jest nie lada wyzwaniem. Mer rejonu solecznickiego zwrócił się do władz Stowarzyszenia z prośbą o przywrócenie byłego stanu wsparcia dla rejonów zamieszkałych przez mniejszość polską, akcentując potrzebę kontynuacji remontów placówek oświatowych i kulturalnych, szukania możliwości rozwiązań stypendialnych, wyjazdów dydaktyczno-poznawczych zarówno dla dzieci i młodzieży, jak też dla osób dorosłych, które przed kilkoma laty były szczegółowo wypracowane przez „Wspólnotę Polską” i ogromnie pomocne dla środowiska polskiego na Litwie.

W ramach wizyty w Polsce delegacja radnych spotkała się z Prezydentem Miasta Łomża Mieczysławem Leonem Czerniawskim. Podczas spotkania w Ratuszu, w którym także wzięli udział przedstawiciele Łomżyńskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, zostało podpisane trójstronne porozumienie o współpracy pomiędzy Miastem Łomża, rejonem solecznickim i rejonem wileńskim. Dokument, mający służyć rozwojowi wielopłaszczyznowych i wzajemnie korzystnych stosunków w dziedzinie oświaty, kultury, turystyki, gospodarki i innowacyjności, podpisali Prezydent Miasta Łomża Mieczysław Leon Czerniawski, mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz oraz mer rejonu wileńskiego Maria Rekść.

Wizyta delegacji została sfinansowana ze środków Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Akcji Wyborczej Polaków na Litwie.

Irena Kołosowska