Wielokulturowość — bogactwo Europy

W konferencji wzięli udział przedstawiciele mniejszości narodowych z Polski, Czech, Węgier, Niemiec i Litwy Fot. archiwum ASRS

W dniach 19-20 października w Opolu odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona zjawisku wielokulturowości w Europie, zorganizowana przez Opolski Urząd Wojewódzki pod patronatem Prezydencji Polskiej w UE.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele polskiej mniejszości niemieckiej i romskiej, mniejszości polskiej z Czech, mniejszości niemieckiej z Węgier, Serbołużyczan z Niemiec oraz polskiej mniejszości narodowej z Litwy.

Tematyka konferencji była bardzo szeroka. Omówione zostało nie tylko polskie ustawodawstwo dotyczące mniejszości narodowej i etnicznej, ale też problemy mniejszości narodowych, ich udział w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym. Ważnym aspektem konferencji były też sprawozdania na temat sytuacji Polonii wygłoszone przez dyrektora Biura Polonijnego Artura Górskiego, zastępcę Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią MSZ Stanisława Cygnarowskiego.
Podczas konferencji został odczytany referat o udziale polskiej mniejszości narodowej w samorządzie rejonu solecznickiego.

„Wielokulturowość jest szansą na budowę społeczeństwa tolerancyjnego i otwartego na świat” — takie stanowisko strony polskiej już w pierwszej prelekcji przedstawione zostało przez Dobiesława Rzemienieckiego z Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych, który mówił o ochronie praw mniejszości narodowych i ich współpracy z organami władzy państwowej. Ustawodawstwo polskie zezwala na używanie języka ojczystego jako pomocniczego w gminach mniejszości. Skorzystało z tego prawa 5 gmin z białoruską większością lokalną, 1 gmina litewska i 22 gminy z niemiecką większością lokalną. Wielkim zainteresowaniem gmin, w których mniejszości stanowią większość, cieszy się też zezwolenie na dodatkowe nazwy miejscowości w języku mniejszości. Przy czym ludność mniejszości narodowej musi stanowić zaledwie 20 proc.

Pięknym akcentem wieńczącym konferencję był koncert łączący kultury, w którym wzięły udział śląskie zespoły pieśni i tańca, czołowy bard pieśni romskiej Józef Jochymczyk, chór mniejszości polskiej z czeskiego Zaolzia oraz zespół pieśni i tańca z rejonu solecznickiego „Turgielanka”, który swą serdecznością, otwartością i wielopokoleniowym występem bez reszty pobił serca opolan.

Beata Pietkiewicz