Wiec narodowców „Wilno nasze”

Wideo: Marian Paluszkiewicz

Wilno, 28 października 2011 r.