Przedstawiciele organizacji polonijnych świata — w Solecznikach

W Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach gości witano polską piosenką i litewskim chlebem Fot. archiwum ASRS

W dn. 5 listopada br. w rejonie solecznickim gościła delegacja liderów organizacji polonijnych świata Kongresu Polonii Amerykańskiej, Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Kongresu Polaków w Rosji, Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech, Centralnej Reprezentacji Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej BRASPOL. W spotkaniu wziął też udział poseł na Sejm RL Michał Mackiewicz.

— Cieszymy się z okazji goszczenia w naszym rejonie tak dostojnych gości. Chcemy wam przedstawić zakątek Litwy, który jako jedyny na świecie poza granicami Polski jest największym skupiskiem mieszkańców narodowości polskiej. Stanowimy większość, bo aż 80 proc. ogółu mieszkańców, jednak jesteśmy obywatelami Republiki Litewskiej i korzystając z okazji, po raz kolejny, chciałbym podkreślić, że broniąc prawa do zachowania swojej tożsamości narodowej, nie izolujemy się od społeczeństwa litewskiego, jesteśmy lojalnymi obywatelami państwa litewskiego. Nie zrzekamy się lekcji języka litewskiego w polskich szkołach, jak to podaje się w środkach masowego przekazu, jednak uważamy, że nagłe ujednolicenie egzaminu z języka litewskiego oraz inne założenia nowej Ustawy o Oświacie są dyskryminujące, naruszają prawa ucznia i zasady równouprawnienia, a w końcu prowadzą do likwidacji polskich szkół na Litwie — witając gości mówił mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

Zwracając się do prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longina Komołowskiego mer rejonu podziękował za dotychczasową pomoc ze strony organizacji, bez której nie byłyby możliwe remonty budynków placówek oświatowych, organizowanie kolonii, szkoleń, imprez.

— Rozumiemy problemy Polaków na Litwie i staramy się pomóc w ich rozwiązaniu. Zdajemy sobie sprawę z konsekwencji, jakie mogą nastąpić w związku z przyjęciem Ustawy o Oświacie, kiedy kwestia trwania w polskości dla polskiej społeczności na Litwie stanie się ograniczona. Nie mówimy o polskim getcie, tylko o tym, co przygotowuje młodego człowieka do życia, o stworzeniu mu szans na naukę w języku ojczystym. Nie można sztucznie pogarszać sytuacji, która historycznie się utrwaliła. Ze swojej strony chciałbym zapewnić, że o ile będziemy mogli, będziemy starali się być pomocni i będziemy wspierać wszelkie działania środowiska polskiego. Nie mówię tego by mówić, tylko by robić — powiedział podczas spotkania w sali administracji samorządu rejonu solecznickiego prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski.

Zebrani na sali przedstawiciele organizacji polonijnych dzielili się własnymi doświadczeniami z zakresu przestrzegania praw mniejszości narodowych w krajach, gdzie żyją, zaznaczając, że prawa mniejszości narodowych reglamentują dokumenty unijne, które są jednakowe dla każdego państwa — członka Unii Europejskiej — i każdy zaistniały w tej dziedzinie problem w ich krajach rozwiązuje się bez rezonansu międzynarodowego, tylko na podstawie istniejącego ustawodawstwa.

„Jako liderzy ruchu polonijnego na świecie popieramy słuszne żądania społeczności polskiej na Litwie w sprawie zachowania i rozwoju dziedzictwa narodowego, dla których nauczanie w języku ojczystym jest elementem kluczowym — i apelujemy do Władz Polskich i Unii Europejskiej o wzmożenie działań gwarantujących nieuszczuplanie praw Polaków na Litwie” — mówi się w rezolucji poparcia społeczności polskiej na Litwie liderów organizacji polonijnych.

W toku pobytu w rejonie solecznickim goście odwiedzili Jaszuny, gościli w Gimnazjum im. J. Śniadeckiego i Szkole Sztuk Pięknych im. S. Moniuszki w Solecznikach.

Irena Kołosowska