Oświadczenie „Macierzy Szkolnej”

Po zapoznaniu się z artykułem M. Jackevičiusa „Kto jest winien słabych wyników w szkołach polskich”, zamieszczonym na portalu www.delfi w dniu 30 listopada 2011 r., oświadczamy, że jest to informacja tendencyjna, w której wybiórczo wykorzystano słabsze wyniki szkół, w pełni nieodzwierciedlające stanu realnego. W tabelce zamieszczono nawet wyniki tych szkół, które nie są szkołami mniejszości narodowych oraz nie miały dwunastej klasy z polskim językiem nauczania.

Twierdzenie, że jakoby znajomość języka litewskiego ma wpływ na przygotowanie się do egzaminu z języka angielskiego oraz jego wynik nie ma logicznego uzasadnienia.

Z oficjalnych danych na stronie internetowej NEC (Narodowe Centrum Egzaminacyjne), w przeciwieństwie do publikowanych przez Pana wniosków, wynika rzecz odmienna — średnia wyników egzaminów z wybranych przez Pana przedmiotów w szkołach z polskim językiem nauczania jest 1,5 raza wyższa niż średnia na Litwie.

Odnosi się wrażenie, że tym artykułem specjalnie dąży się do pomniejszenia osiągnięć oświaty polskiej. Społeczeństwu narzuca się opinię, że taka oświata nie ma perspektywy na Litwie.