Projekt „Tradycja łączy pokolenia – Euroregionalnie kulturalnie” w rejonie wileńskim

Twórczość Władysława Syrokomli przybliżył i o wydawanych reprintach opowiedział dr Józef Szostakowski Fot. archiwum ASRW

W dn. 29 listopada – 1 grudnia br. na terenie rejonu wileńskiego w ramach projektu „Tradycja łączy pokolenia – Euroregionalnie kulturalnie” zrealizowany został wieczór andrzejkowy z wykorzystaniem tradycyjnych wróżb z okolic Wileńszczyzny.

W dniu 29 listopada br. w Korklanach odbyła się wspólna zabawa andrzejkowa, w której udział wzięła młodzież z rejonu wileńskiego (ze szkół w Miednikach i Rukojniach), Gminy Suwałki oraz Mariampola. W tym dniu odbyło się również spotkanie przedstawicieli zaprzyjaźnionych samorządów z wyżej wymienionych regionów.

30 listopada br. w odnowionym Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie odbyło się przedstawienie twórczości Władysława Syrokomli oraz promocja reprintów dzieł poety wydanych w drugiej poł. XIX w. i w pierwszej poł. XX w. („Wybór poezyj”, wyd. 1923 r., „Wędrówki po moich niegdyś okolicach”, wyd. 1853 r., „Niemen od źródeł do ujścia”, wyd. 1861 r., „Piosnki i gawędy”, wyd. 1908 r.). Twórczość poety przybliżył i o wydawanych reprintach opowiedział dr Józef Szostakowski.

Fot. archiwum ASRS

W tym samym dniu w muzeum miały miejsce również warsztaty twórczości ludowej dla przebywającej w placówce młodzieży. Młodzież przedstawiła także przygotowane wcześniej prezentacje: „Życiorys Władysława Syrokomli” (młodzież ze szkoły w Rukojniach), „Miedniki w twórczości Władysława Syrokomli” (młodzież ze szkoły w Miednikach), „Suwałki a Władysław Syrokomla” oraz „Moja Gmina Suwałki” (młodzież z Gminy Suwałki). Uwieńczeniem dnia był wieczorek poetycki, podczas którego swe wiersze recytowali znany poeta wileński Henryk Mażul oraz młody talent Tomas Tamošiūnas.

Zakończeniem kilkudniowego programu była wycieczka „Wileńszczyzna literacka“, podczas której młodzież z Gminy Suwałki i rejonu wileńskiego zwiedziła m.in. Cmentarz na Rossie (gdzie się znajduje grób Władysława Syrokomli) oraz Uniwersytet Wileński.

Projekt „Tradycja łączy pokolenia – Euroregionalnie kulturalnie” jest realizowany w ramach wspólnego współfinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz z budżetu państwa w ramach Programu – „Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen”.

Partnerami projektu są: Samorząd Rejonu Wileńskiego, Gmina Suwałki, Samorząd Mariampolski.

Wartość projektu opiewa na ponad 39 tys. euro. Samorząd Rejonu Wileńskiego na realizację projektu przeznaczył ponad 2.7 tys. euro.


Skowronek Wileńszczyzny
Władysław Syrokomla (1823-1862)

W latach 1853-1861 Władysław Syrokomla żył i tworzył w Borejkowszczyźnie. Lirnik wioskowy zachwycał się tą miejscowością. Pisał: „…oto mijamy 13 wiorstę i z góry otwiera się przed nami widok uderzającej piękności! W głębi horyzontu bieleje miasteczko Rukojnie, sinieje las, otwierają się rozłogi pola (…)”.

Lata spędzone w Borejkowszczyźnie były najbardziej owocne w twórczości poety. Tu powstał poemat „Margier”, mnóstwo wierszy, szereg dramatycznych utworów oraz przekłady dzieł innych autorów. W dalekim zaścianku skupiało się też życie kulturalne. Tu Władysława Syrokomlę odwiedzali Stanisław Moniuszko, hr. Eustachy Tyszkiewicz, Adam Honory Kirkor, znani poeci, pisarze, dziennikarze, malarze. Dziś była „chata”, jak ją nazywał sam poeta, pełni rolę muzeum-biblioteki i jest ulubionym miejscem majowych spotkań poetów Wileńszczyzny.

Uroczysta inauguracja działalności Muzeum Władysława Syrokomli odbyła się w dniu 30 września 2011 r. po rekonstrukcji obiektu.


Fot. archiwum ASRW

Fot. archiwum ASRW

Fot. archiwum ASRW

Fot. archiwum ASRW

 

Fot. archiwum ASRW

Fot. archiwum ASRW