Otwarcie oczyszczalni ścieków w Ejszyszkach

Przekazanie symbolicznego klucza gospodarzom — spółce „Vilniaus vandenys” Fot. archiwum ASRS

14 grudnia w Ejszyszkach odbyło się uroczyste otwarcie nowej oczyszczalni ścieków.

Uroczystość otwarcia poprzedzona została przemówieniami mera samorządu rejonu solecznickiego Zdzisława Palewicza, posła na Sejm RL Leonarda Talmonta, dyrektora spółki „Statovita” Edmundasa Marozasa, wykonawcy prac oraz dyrektora generalnego spółki „Vilniaus vandenys” Valentinasa Miltienisa. Udział w uroczystości otwarcia wzięli również: zastępca mera samorządu rejonu solecznickiego Andrzej Andruszkiewicz, dyrektor administracji Bolesław Daszkiewicz, kierownicy działów oraz pracownicy spółek „Statovita” oraz „Vilniaus vandenys”. Oczyszczalnia ścieków w Ejszyszkach jest projektem bardzo ważnym. Stare urządzenia oczyszczające niekorzystnie wpływały na środowisko, do którego trafiały ścieki zawierające pierwiastki azotu i fosforu. Nie spełniały też wymogów unijnych i państwowych.

Nowa oczyszczalnia działa pełną mocą. Wydajność pracy jest rozliczona na 350 m3 na godzinę. Po oczyszczeniu ścieki trafiają do rowu melioracyjnego, skąd przedostają się do rzeki Wersoki. Muł, powstały podczas oczyszczania, czasowo będzie magazynowany, po wysuszeniu zaś trafi do magazynów spółki „Vilniaus vandenys”. Inne odpady będą przekazywane jednostkom odpowiadającym za utylizację odpadów.

Oczyszczalnia ścieków w Ejszyszkach jest jednym z najbardziej nowoczesnych urządzeń tego typu na Litwie. Prace zostały wykonane ze środków unijnych oraz w ramach programu „Renowacja systemów oczyszczania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę”. Przed rokiem nowa oczyszczalnia ścieków powstała również w Solecznikach.