Więcej

  Otwarcie oczyszczalni ścieków w Ejszyszkach

  Czytaj również...

  Przekazanie symbolicznego klucza gospodarzom — spółce „Vilniaus vandenys” Fot. archiwum ASRS

  14 grudnia w Ejszyszkach odbyło się uroczyste otwarcie nowej oczyszczalni ścieków.

  Uroczystość otwarcia poprzedzona została przemówieniami mera samorządu rejonu solecznickiego Zdzisława Palewicza, posła na Sejm RL Leonarda Talmonta, dyrektora spółki „Statovita” Edmundasa Marozasa, wykonawcy prac oraz dyrektora generalnego spółki „Vilniaus vandenys” Valentinasa Miltienisa. Udział w uroczystości otwarcia wzięli również: zastępca mera samorządu rejonu solecznickiego Andrzej Andruszkiewicz, dyrektor administracji Bolesław Daszkiewicz, kierownicy działów oraz pracownicy spółek „Statovita” oraz „Vilniaus vandenys”. Oczyszczalnia ścieków w Ejszyszkach jest projektem bardzo ważnym. Stare urządzenia oczyszczające niekorzystnie wpływały na środowisko, do którego trafiały ścieki zawierające pierwiastki azotu i fosforu. Nie spełniały też wymogów unijnych i państwowych.

  Nowa oczyszczalnia działa pełną mocą. Wydajność pracy jest rozliczona na 350 m3 na godzinę. Po oczyszczeniu ścieki trafiają do rowu melioracyjnego, skąd przedostają się do rzeki Wersoki. Muł, powstały podczas oczyszczania, czasowo będzie magazynowany, po wysuszeniu zaś trafi do magazynów spółki „Vilniaus vandenys”. Inne odpady będą przekazywane jednostkom odpowiadającym za utylizację odpadów.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Oczyszczalnia ścieków w Ejszyszkach jest jednym z najbardziej nowoczesnych urządzeń tego typu na Litwie. Prace zostały wykonane ze środków unijnych oraz w ramach programu „Renowacja systemów oczyszczania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę”. Przed rokiem nowa oczyszczalnia ścieków powstała również w Solecznikach.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  W parafii wojdackiej uroczystość założenia Dziennego Centrum Dziecięcego

  6 listopada w gminie Pogiry rejonu wileńskiego odbywała się ceremonia otwarcia nowej siedziby Dziecięcego Centrum Pobytu Dziennego Parafii Wojdackiej, w której uczestniczyła Jej Ekscelencja Prezydent Republiki Litewskiej Dalia Grybauskaite, przedstawiciele władz i administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz przedstawiciele zainicjowanej...

  Spełnijmy marzenia dzieci!

  Bezwarunkowa chęć pomocy i dzielenia się dobrocią – to sens codziennych działań projektu „Marzenia dzieci”. Projekt spełnienia marzeń dzieci, który wystartował po raz siódmy w październiku, zaprasza do pięknego celu – spełnić jak najwięcej bożonarodzeniowych marzeń dzieci, dorastających w trudnych...

  „Perła” doskonali swój kunszt i przekazuje go innym

  Wileńszczyzna pielęgnuje swe tradycje oraz prezentuje je w kraju i poza jego granicami

  Kierownictwo Samorządu spotkało się z przedstawicielami Powiatu Kraśnickiego

  W dn. 17 sierpnia br. w Samorządzie Rejonu Wileńskiego gościła delegacja z Powiatu Kraśnickiego.