Soleczniccy liderzy dzielili się doświadczeniem z niemieckimi i francuskimi kolegami

Solecznicka delegacja podczas spotkania w urzędzie starostwa powiatu Oldenburg Fot. ASRS

W ramach projektu „Metody realizacji programu Leader” delegacja Lokalnej Grupy Działania rejonu solecznickiego odbyła wyjazd służbowy do Niemiec i Francji. Celem wizyty delegacji, w skład której weszli członkowie LGD, wnioskodawcy oraz starostowie gmin rejonu, była wymiana doświadczeń z zakresu realizacji projektów programu Leader.

— W toku pobytu spotkaliśmy się z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania niemieckiego powiatu Oldenburg i francuskiego regionu Ile-de-France. Zagraniczni koledzy opowiedzieli nam o zrealizowanych projektach, podzieliliśmy się doświadczeniami oraz poszczególnymi różnicami programu w naszych krajach — podsumowuje pobyt przewodniczący Solecznickiej LGD Józef Rybak.

W niemieckim powiecie Oldenburg w ciągu ostatniego roku działalność Lokalnej Grupy Działania była skierowana przede wszystkim na realizację projektów związanych z polepszeniem krajobrazu i rekonstrukcją zabytków kultury. W ramach projektów zostały zrekonstruowane zabytkowe młyn i stodoła, urządzony teren turystyczny na obszarze bagna, ścieżka edukacyjna przy miejscowej kirsze itd.

Z kolei priorytetem działalności francuskich grup są tak zwane zasoby ludzkie. Podstawowa praca LGD Ile-de-France w mijającym roku była skierowana na zmniejszenie migracji ludności z obszarów wiejskich do blisko położonej stolicy kraju — Paryża. W tym celu były wspierane przede wszystkim projekty przewidujące tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój małych przedsiębiorstw.

Podczas spotkań przedstawiciele naszego rejonu zaprezentowali projekty z poprzednich lat oraz wnioski na dofinansowanie, które są rozpatrywane aktualnie.

Irena Kołosowska