Ostatnie posiedzenie Rady samorządu w 2011 roku

W ostatnim w 2011 roku posiedzeniu Rady samorządu rejonu solecznickiego uczestniczyło 24 radnych Fot. archiwum ASRS

29 grudnia 2011 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Rady samorządu rejonu solecznickiego w 2011 roku. Z 25 radnych w obradach wzięło udział 24 deputowanych. Rozpatrzonych zostało 16 kwestii.

Radni przyjęli m. in. decyzje w sprawie zatwierdzenia herbu Turgiel, kosztorysów programów samorządu na rok 2011, wydali dla ZSA „Šalčininkų autobusų parkas” zezwolenie na zakup autobusu, zadecydowali o zwolnieniu od opłat za wyżywienie uczniów, zamieszkałych w bursie Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach.
W roku 2011 odbyło się 11 posiedzeń Rady samorządu rejonu solecznickiego, przyjęto 336 uchwał.

Pierwszy rok pracy Rady samorządu rejonu solecznickiego kadencji 2011-2014 wybranej w wyborach samorządowych w lutym ubiegłego roku zakończył się podsumowaniem pracy Rady, jakiego dokonał mer rejonu Zdzisław Palewicz.

— 2011 rok był owocny w realizowane zamiary i osiągnięcia. W wielu dziedzinach mamy doskonałe wyniki. Dążąc do polepszenia warunków życia mieszkańców rejonu, zrealizowaliśmy wiele projektów inwestycyjnych w sferze renowacji budynków, asfaltowania dróg, urządzania nowych miejsc odpoczynku. Nie zważając na upadek ekonomiki, który dotknął cały kraj, udało nam się sukcesywnie wykonać plan budżetu na rok 2011. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować radnym, kierownikom placówek samorządowych, pracownikom administracji za pracę, a mieszkańcom za współpracę, wyrozumiałość i obiektywną krytykę, która zawsze jest pomocna w osiągnięciu każdego celu — powiedział mer rejonu Zdzisław Palewicz.

Mer rejonu złożył także zebranym świąteczne pozdrowienia, życząc, aby 2012 rok był rokiem wielu sukcesów, odważnych marzeń, mądrych decyzji, satysfakcji i spokoju.