Ruszają prace remontowe budynku przedszkola w Janczunach

Umowę o remoncie budynku przedszkola w Janczunach podpisali dyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego Bolesław Daszkiewicz i dyrektor ZSA „Šalčininkų statyba”. Nad wykonaniem prac będzie czuwała kierownik wydziału architektury i budownictwa administracji samorządu Wiesława Rutkowska Fot. archiwum ASRS

W ramach realizacji projektu „Remont kapitalny budynku żłobka-przedszkola w Janczunach oraz dostosowanie go do uniwersalnego wielofunkcyjnego centrum” w najbliższych dniach ruszą związane z wykonaniem zamówienia prace budowlano-remontowe.

Po rozstrzygnięciu przetargu wykonawcą prac została wybrana ZSA „Šalčininkų statyba”. Umowa o realizacji remontu budynku została podpisana przez dyrektora administracji samorządu rejonu solecznickiego Bolesława Daszkiewicza i dyrektora ZSA „Šalčininkų statyba” Witalija Szeszko w dniu 27 grudnia br. Koszt inwestycji — 1 mln 598 tys. litów, z czego 85 proc. zostanie zrefundowanych ze środków Unii Europejskiej.

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku, wykonanie robót konstrukcyjno- budowlanych dotyczących kompleksowego remontu elewacji budynku oraz wewnętrzne prace remontowe. W pierwszym etapie prace obejmą kapitalny remont budynku przedszkola, natomiast zagospodarowanie terenu przy obiekcie będzie realizowane jako osobne zadanie. Planuje się m. in. budowę nowego dachu, ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi, remont instalacji sanitarnej i elektrycznej, budowa systemu wodociągu i kanalizacji, budowę kotłowni, wykonanie zmian w wewnętrznym układzie konstrukcyjno-funkcjonalnym obiektu. W wyniku realizacji projektu budynek żłobka przedszkola zostanie podzielony na trzy strefy, w których odpowiednio rozmieszczą się żłobek, przedszkole oraz centrum wspólnoty lokalnej.

Prace remontowe są planowane na 12 miesięcy i muszą być zakończone w grudniu 2012 roku.