Spotkanie opłatkowe w Białej Wace

W uroczysty nastrój zgromadzonych wprowadził zespół „Ejszyszczanie” Fot. archiwum ASRW

Okres Świąt Bożego Narodzenia — to czas szczególny, czas podziękowań, spotkań w rodzinie i nie tylko, spotkań, podczas których obdarzamy się wzajemnie życzliwością i miłością, składamy sobie najserdeczniejsze życzenia.

29 grudnia w sali odnowionego Centrum Imprez w Białej Wace odbyło się organizowane przez miejscowe starostwo opłatkowe spotkanie mieszkańców gminy. Jak co roku na spotkanie zaproszeni byli przedstawiciele władz i instytucji samorządowych, a także firm działających na terenie gminy, na co dzień wspierających działalność i inicjatywy starostwa.

W uroczysty nastrój zgromadzonych wprowadził zespół „Ejszyszczanie”. Refleksje świąteczne oraz kolędy płynęły w ten wieczór nie tylko ze sceny — śpiewała cała sala.

Witając zgromadzonych starosta Gienadij Baranowicz powiedział, że uroczyste spotkania opłatkowe mieszkańców miasteczka na stałe weszły do kalendarza imprez. Są one dobrą okazją do wspólnego przeżywania magii świąt, składania życzeń, wspólnych refleksji nad czasem minionym i planowania przyszłych działań. Starosta dziękował wszystkim, kto w tym roku czynnie uczestniczył w życiu społecznym, na różne sposoby wspierał realizowane przez starostwo projekty.
Będąc przy temacie budowania wizerunku starostwa, pracownicy zademonstrowali z własnej inicjatywy w tym roku wprowadzone w starostwie reprezentacyjne mundurki dla pracowników.

Życzenia świąteczne zgromadzonym złożyli także wicemer rejonu solecznickiego Andrzej Andruszkiewicz oraz dyrektor administracji samorządu Bolesław Daszkiewicz.

Ksiądz proboszcz Józef Narkun poświęcił opłatki i stół świąteczny. Tradycyjne łamanie się opłatkiem — symbolem zgody i pojednania, składanie sobie nawzajem życzeń stworzyły prawdziwie świąteczny klimat wieczoru. Dania wigilijne, przygotowane przez kuchmistrzynię z prawdziwego zdarzenia panią Rimę Borutinskienė, nadały uczestnikom spotkania smaku tradycji.

Informacja starostwa gminy białowackiej