Więcej ślubów, więcej urodzeń

Według danych Urzędu Stanu Cywilnego w Solecznikach, w ubiegłym roku na świat przyszło 377 maluchów, które otrzymały zameldowanie w rejonie solecznickim. Od kilku lat liczba urodzeń w naszym rejonie praktycznie się nie zmienia — w 2010 roku zarejestrowano 374 urodzenia, dwa lata wcześnie — 367.

Tymczasem rośnie liczba zawartych związków małżeńskich. Więc w roku 2010 wspólne życie rodzinne rozpoczęło 171 para, z kolei w roku minionym na ślubnym kobiercu stanęło o 40 par więcej. Mimo to praktycznie co druga para małżeńska rozwodzi się. W roku minionym odnotowano 85 rozwodów, w 2010 roku rozwiodły się 78 pary małżeńskie.

Niestety, liczba zgonów w rejonie jest znacznie większa niżeli liczba urodzeń.

W roku 2011 na wieczny spoczynek odeszło 555 mieszkańców rejonu, przed dwoma laty — 635.

Irena Kołosowska