Cześć Jego pamięci!

Oddanie hołdu w Ponarach z udziałem Stanisława Zabielskiego (pierwszy z kombatantów z prawej) Fot. Marian Paluszkiewicz

Odprowadziliśmy 31 grudnia 2011 roku na wieczny spoczynek jednego z pierwszych obrońców Ojczyzny przed najazdem hitlerowskim w 1939 roku.

Stanisław Zabielski, wzorowy patriota, wyróżniony odznaczeniami i medalami.

Należał do najaktywniejszych członków Dobroczynnego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na Litwie. Uczestniczył we wszystkich patriotycznych świętach i pomagał ze wszystkich sił i możliwości w pielęgnacji grobów żołnierskich.

Ostatnią wartę pełnił w 70. rocznicę najazdu hitlerowców 1 września wraz ze swoim rówieśnikiem Edwardem Kuryło, którego żeśmy pożegnali rok wcześniej.

Wiceprezes DSPKL Edward Klonowski